Bütün depolama sisteminizi tek bir mobil aygıttan denetleyin

Hibrit bulutunuzdan en fazla nasıl yararlanabileceğinizi ve IBM'in stratejik yaklaşımının diğer çözümlerden daha fazla veriyi, bulut tedarikçisini ve depolama sistemini nasıl ele aldığını öğrenin.

Hibrit Bulut Ortamı İçin Depolamanın Kritik Rolü

Hibrit Bulut Ortamı İçin Depolamanın Kritik Rolü

Kuruluşların %70'inin bir çeşit hibrit bulut kullanmasıyla birlikte, bulutta depolanan verilerle şirket içi performans ve yönetilebilirliğin sağlanması büyük önem kazanıyor.

Hibrit Bulut Veri Stratejisine Giden Yol

Hibrit Bulut Veri Stratejisine Giden Yol

Yazılım tanımlı depolama (SDS), gerektiği ve istendiği gibi verilerle bulut arasındaki hareketi sağlayan, hibrit buluta geçişte ilk adımdır. Kuruluşların %50'sinin, 12 ay içinde bir SDS stratejisini uygulamaya başlamayı planlamalarının nedenlerini öğrenin.