Zmniejszenie kosztów i zwiększenie wydajność

IBM Storwize V7000 i IBM Storwize V7000 Unified to zwirtualizowane rozwiązania klasy korporacyjnej. Storwize V7000 opracowano z myślą o zrealizowanej w całości w technologii flash lub hybrydowej pamięci masowej, a Storwize V7000 Unified pod kątem obciążeń blokowych i plikowych.

Stanowią fundament, dzięki któremu można zaimplementować skutecznie funkcjonującą infrastrukturę pamięci masowej i zmienić uwarunkowania ekonomiczne przechowywania danych. Dzięki niespotykanym nigdzie indziej heterogenicznym usługom w dziedzinie obsługi danych niniejsze rozwiązania zwiększają efektywność i elastyczność pamięci masowej wykorzystywanej przez przyszłe i istniejące inwestycje.

Wybierając rozwiązania Storwize V7000 i Storwize V7000 Unified, zyskujesz dostęp do zaawansowanych technologii przechowywania danych, które pozwolą Ci uwolnić wartość biznesową gromadzonych informacji, w tym wirtualizacji i technologii kompresji IBM Real-time Compression. Dowiedz się więcej o udzielanej przez IBM gwarancji nawet 80-procentowych oszczędności na pamięciach masowych.

Fundament wdrożenia efektywnej infrastruktury pamięci masowej.

v7000

IBM Storwize V7000

Zwirtualizowana, zrealizowana całkowicie w technologii flash lub hybrydowa pamięć masowa, pozwalająca wykorzystać technologię przetwarzania w chmurze hybrydowej bez konieczności zastępowania istniejącego systemu pamięci masowej nowym. Rozwiązanie Storwize V7000 obsługuje przechowywanie danych w chmurze w celu kopiowania danych z dowolnych spośród 400 systemów pamięci masowej, zdecydowanie skracając czas wdrażania konfiguracji chmury hybrydowej i ograniczając potencjalne koszty.

v7000u

IBM Storwize V7000 Unified

To zwirtualizowane rozwiązanie klasy korporacyjnej łączące blokową i plikową pamięć masową w jednym, niezawodnym systemie. Dzięki niemu można wyeliminować wiele punktów zarządzania, poziomy pamięci masowej (także tej zrealizowanej w technologii flash) mogą obejmować wszelkie typy danych, a uwarunkowania ekonomiczne zarządzania danymi można poprawić z myślą o szerokiej gamie zastosowań.

Pomoc klientom w osiąganiu celów biznesowych

Unique Software Industries Ltd

Skraca czas realizacji kluczowych procesów — w tym przygotowywanie płatności dla klientów — nawet o 40% i stanowi fundament ciągłego rozwoju.

Santa Fe College

Wdraża ekonomiczne środowisko SAN umożliwiające bezproblemowe funkcjonowanie systemu rejestracji studentów dzięki całodobowej dostępności w okresach wzmożonej aktywności.

Znakomita efektywność, wydajność i łatwość obsługi w organizacjach o różnej wielkości

 • Zmiana ekonomicznych uwarunkowań przechowywania danych dzięki kompresji danych wspomaganej sprzętowo
 • Zwiększenie efektywność i elastyczność dzięki niespotykanym nigdzie indziej heterogenicznym usługom w dziedzinie obsługi danych
 • Zwiększenie bezpieczeństwa danych przechowywanych w istniejących systemach pamięci masowej, wykorzystując szyfrowanie
 • Błyskawiczne wdrażanie pamięci masowej dzięki łatwym w obsłudze narzędziom do zarządzania oraz wbudowanym opcjom wsparcia opracowanym z myślą o czołowych platformach oprogramowania
 • Wykorzystaj zintegrowaną obsługę obciążeń plikowych i blokowych do ich konsolidacji
 • Optymalizacja wydajności dzięki pamięci masowej zrealizowanej w technologii flash i automatycznemu przenoszeniu danych między poziomami pamięci
 • Szybkie i łatwe skalowanie mocy obliczeniowej aż do petabajtów dzięki nowej konstrukcji przeznaczonej do pracy w środowiskach o wysokiej gęstości
 • Możliwość rozbudowy lokalnej pamięci masowej wszelkiego rodzaju o funkcję przechowywania danych w chmurze hybrydowej

Dane krążą w krwiobiegu współczesnej gospodarki

W ekstremalnie konkurencyjnym otoczeniu biznesowym organizacje oczekują, że ich dane przyniosą im większą wartość niż kiedykolwiek przedtem. W ślad ze nowymi potrzebami ewoluują także technologie pamięci masowych — po to, by dane były dostępne do przetwarzania w czasie rzeczywistym.

Oferta jest bogata i zróżnicowana cenowo. Jak więc wybrać najlepsze rozwiązanie flash do konkretnego zastosowania?

Zobacz także

Wirtualizacja pamięci masowych

Koniec z kosztowną i złożoną infrastrukturą IT

Pamięć masowa w chmurze hybrydowej

Obsługa obciążeń i aplikacji nowej generacji

IBM Real-time Compression

Poznaj nawet 80-procentowe gwarantowane oszczędności na pamięciach masowych

Infrastruktura konwergentna

Uprość, zmodernizuj i przekształć infrastrukturę IT dzięki VersaStack

Dlaczego warto nabyć rozwiązania IBM Storwize V7000 i Storwize V7000 Unified?

 • Wirtualizacja danych izoluje aplikacje od fizycznej pamięci masowej. Może to przynieść realne korzyści finansowe Twojemu przedsiębiorstwu.
 • Chmura hybrydowa — jej obsługa umożliwia przechowywanie danych w chmurze w celu kopiowania danych z dowolnych spośród 400 systemów pamięci masowej, zdecydowanie skracając czas wdrażania konfiguracji chmury hybrydowej i ograniczając potencjalne koszty.
 • Kompresja danych w czasie rzeczywistym z akceleracją sprzętową ogranicza koszty nabycia pamięci masowych dzięki ograniczeniu zapotrzebowania na pojemność fizyczną (dyskową i flash) nawet o 80 procent.
 • Systemy klastrowe: dają możliwość skalowania systemów blokowych w górę i wszerz, w aspekcie wydajnościowym i pojemnościowym.
 • Zautomatyzowane przenoszenie danych między poziomami pamięci masowej umożliwia automatyczną migrację danych między poziomami pamięci masowej w oparciu o analizy wykorzystania danych prowadzone w czasie rzeczywistym.
 • Rewelacyjna efektywność pozwala ograniczyć koszty generowane przez chmurę, analizy, serwer wirtualny oraz inne wdrożenia klasy korporacyjnej.
 • Konstrukcja przeznaczona do pracy w środowiskach o wysokiej gęstości zwiększa maksymalną liczbę dysków niemal trzykrotnie.
 • Wysoka dostępność i równoważenie obciążenia wspierają zwirtualizowane serwery wykorzystujące IBM PowerVM, VMware i inne technologie w konfiguracjach o wysokiej dostępności.
 • Łatwość używania oznacza intuicyjny interfejs zarządzania pozwalający administratorom sprawnie zarządzać obciążeniami blokowymi i plikowymi w jednym i tym samym systemie.
 • Niezawodność to nieodłączny element charakteryzujący rodzinę IBM Storwize, która obejmuje ponad 281 000 konstrukcji i pamięć masową liczącą w sumie 5,3 eksabajtów, gdy weźmiemy pod uwagę wdrożenia w organizacjach na całym świecie.

Cechy i korzyści

Cecha Korzyści
Dynamiczna migracja
 • Wydajność i korzyść dla biznesu dzięki migracji bez przerywania pracy
IBM Easy Tier
 • Umożliwia automatyczną migrację często używanych elementów danych między poziomami pamięci masowej, w tym pamięci flash
IBM Real-time Compression
 • Umożliwia przechowywanie nawet pięciokrotnie większej ilości aktywnych danych podstawowych w tej samej fizycznej pamięci dyskowej. Ograniczając zapotrzebowanie na pojemność fizyczną, można utrzymywać w pamięci bezpośrednio dostępnej (online) nawet pięciokrotnie więcej informacji, zmniejszyć koszty przechowywania danych lub skorzystać na kombinacji większej pojemności i niższych kosztów.
 • Kompresja z akceleracją sprzętową pozwala zmienić ekonomiczne uwarunkowania przechowywania danych
Szyfrowanie danych w zwirtualizowanych pamięciach masowych
 • Sposób na zwiększenie bezpieczeństwa danych bez konieczności modernizacji posiadanych pamięci masowych
Obsługa konfiguracji w chmurze hybrydowej
 • Możliwość sięgnięcia po pamięć masową w chmurze hybrydowej w celu rozbudowania funkcjonalności istniejącego lokalnie systemu pamięci masowej
 • Możliwość błyskawicznego wdrożenia chmury hybrydowej bez konieczności przeprowadzania kosztownej aktualizacji pamięci masowej
Innowacyjna, ścisła integracja obsługi pamięci masowych flash
 • Zapewnia ekstremalnie wysoką wydajność obsługi danych aplikacji o newralgicznym znaczeniu
 • Dane mogą być przenoszone do i z pamięci flash bez zakłócenia pracy aplikacji; kopie danych są tworzone na dyskach twardych (HDD)
Systemy klastrowe
 • Możliwość rozbudowy od najmniejszych konfiguracji aż po systemy zawierające 1056 napędów
Oszczędne udostępnianie dysków
 • W systemie wprowadzono ułatwienia w udostępnianiu pamięci dla aplikacji biznesowych, które będą z czasem potrzebować coraz większej pojemności
IBM FlashCopy
 • Niemal natychmiastowe tworzenie kopii aktywnych danych, którą można wykorzystać jako kopię zapasową lub przetwarzać równolegle z pierwotnymi danymi; ułatwia to odzyskiwanie uszkodzonych danych z kopii
Ujednolicona pamięć masowa
 • Łączy w sobie blokową i plikową pamięć masową  w jednym systemie, pozwalając na uproszczenie zarządzania i uzyskanie większej efektywności
 • Usprawnia administrowanie dzięki pojedynczemu interfejsowi użytkownika do zarządzania zarówno obciążeniami blokowymi, jak i plikowymi
IBM Active File Management
 • Ogranicza koszty poprzez zarządzanie plikami w oparciu o strategię dzięki wielopoziomowej pamięci masowej, a także zwiększa nadzór nad danymi
 • Automatyzuje migrację rzadziej używanych elementów danych do mniej kosztownych poziomów pamięci masowej, w tym taśmowych w systemie IBM Spectrum Protect
 • Automatyzuje usuwanie niepotrzebnych lub nieważnych plików
 • Buforuje pliki znajdujące się w zdalnych lokalizacjach, zwiększając wydajność i zmniejszając koszty sieci
IBM Spectrum Protect Snapshot
 • Pomaga zminimalizować wpływ tworzenia kopii zapasowych na działanie środowiska, umożliwia niemal natychmiastowe odzyskiwanie danych, przyspiesza tworzenie i odtwarzanie, upraszcza zarządzanie i automatyzuje rutynowe zadania
Metro Mirror i Global Mirror
 • Umożliwia synchroniczną i asynchroniczną replikację danych między systemami z rodziny Storwize, zapewniając maksymalną elastyczność
 • Umożliwia optymalne wykorzystanie przepustowości sieci dzięki zintegrowanej technologii Bridgeworks WANrockIT pozwalającej ograniczyć koszty użytkowania sieci lub skrócić cykle replikacji, zwiększając tym samym dokładność zdalnej kopii
IBM HyperSwap
 • Zapewnia wysoce niezawodny dostęp do jednej kopii danych z centrów przetwarzania danych odległych nawet o 300 km 
 • Umożliwia przenoszenie pamięci i maszyn wirtualnych między centrami przetwarzania danych bez przerywania pracy aplikacji
IBM Storage Mobile Dashboard
 • Udostępnia podstawowe funkcje monitorowania umożliwiające bezpieczną kontrolę stanu poprawności i wydajności systemów rodziny Storwize

Specyfikacja

   
Interfejs hosta SAN lub podłączanie bezpośrednie (DAS), port iSCSI 1 Gb/s (opcjonalnie porty Fibre Channel 16 Gb/s lub iSCSI/FCoE 10 Gb/s, Ethernet 1 Gb/s i 10 Gb/s, NAS)
Interfejs użytkownika Graficzny interfejs użytkownika (GUI)
Obsługiwane napędy Napędy dysków 3,5-calowych:
 • 3 TB, 4 TB, 6 TB, 8 TB i 10 TB przy 7,2 tys. obr./min SAS, prawie bezpośrednio dostępne
Napędy dysków 2,5-calowych:
 • Dysk SAS 300 GB przy 15 tys. obr./min
 • Napęd SAS 600 GB przy 15 tys. obr./min
 • Dysk SAS 600 GB, 900 GB, 1,2 TB i 1,8 TB przy 10 tys. obr./min
 • Dysk SAS 2 TB przy 7,2 tys. obr./min
Napędy flash 2,5-calowe:
 • 200 GB, 400 GB, 800 GB, 1,6 TB, 1,92 TB, 3,2 TB, 3,84 TB, 7,68 TB i 15,36 TB
Poziomy RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, rozproszone
Maksymalna liczba obsługiwanych napędów 760 w jednej obudowie sterującej; 3040 w systemie klastrowym
Wentylatory i zasilacze W pełni nadmiarowe, wymienialne podczas pracy
Możliwość instalacji w stelażu Standardowy 19-calowy
Oprogramowanie zarządzające Oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize. IBM Spectrum Scale dla rozwiązania Storwize V7000 Unified
Liczba rdzeni na kontroler/obudowę sterującą/system klastrowy 10/20/80
Pamięć podręczna na kontroler/obudowę sterującą/system klastrowy 32 lub 64 GB/64 lub 128 GB/do 512 GB
Funkcje zaawansowane dostępne w każdym systemie IBM FlashCopy, oszczędne udostępnianie dysków, IBM Active File Management (tylko Storwize V7000 Unified)
Funkcje i składniki zaawansowane oferowane dodatkowo Zdalny zapis lustrzany, IBM Easy Tier, IBM Real-time Compression, wirtualizacja unifikującazewnętrzną pamięć masową, IBM Spectrum Control, IBM Spectrum Protect Snapshot
Gwarancja Sprzęt:
 • 3-letnia ograniczona gwarancja
 • Części wymieniane przez klienta
 • Serwis u Klienta
 • W następnym dniu roboczym, 9x5
 • Dostępne są dodatkowe opcje serwisowe
Oprogramowanie:
 • Dostępna umowa o serwisowanie
Usługi replikacji FlashCopy, IBM Spectrum Protect Snapshot, Metro Mirror (synchronicznie), Global Mirror (asynchronicznie), lokalna i asynchroniczna zdalna replikacja plikowa
Wymiary Obudowy sterujące
 • Szerokość: 445 mm (17,5 cala)
 • Głębokość: 749 mm (29,5 cala)
 • Wysokość: 85 mm (3,35 cala)
Moduły plików
 • Szerokość: 445 mm (17,5 cala)
 • Głębokość: 746 mm (29,4 cala)
 • Wysokość: 86 mm (3,4 cala)
Masa Obudowy sterujące:
 • Gotowe na zainstalowanie dysków (bez modułów napędów): 31,8 kg (70,1  funta)
 • W pełnej konfiguracji (zainstalowane 24 moduły napędów): 36,5 kg (80,5  funta)
Moduły plików
 • Konfiguracja maksymalna 30 kg (65 funtów)
Środowisko pracy Temperatura powietrza:
 • Podczas pracy: od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F) do 950  m (3117 stóp) nad poziomem morza. Powyżej 950 m temperatura powietrza spada o 1 stopień co 175 m.
 • Podczas przechowywania i transportu: od -1°C do 60°C (od 33,8°F do 140°F)
Wilgotność względna:
 • Podczas pracy: 8%–85%
 • Podczas transportu i przechowywania: 8%–85%
Parametry zasilania elektrycznego:
 • Zakres napięcia: 100–240  V  prądu przemiennego
 • Częstotliwość: 50–60 Hz
 • Zasilanie:
  • Obudowa sterująca: 541 W 
  • Obudowa rozszerzenia: 304 W 
Obsługiwane napędy Aktualną listę obsługiwanych serwerów, systemów operacyjnych, adapterów HBA, aplikacji klastrowych i przełączników SAN oraz przełączników klasy Director można znaleźć w serwisie IBM Storage Interoperation Center.
Rozwiązania niezależnych producentów oprogramowania Biblioteka materiałów o rozwiązaniach niezależnych producentów oprogramowania (ISV Solutions Resource Library) zawiera listę znakomitych rozwiązań oferowanych przez partnerów IBM wraz z krótkimi charakterystykami i szerszymi opracowaniami.

Dane krążą w krwiobiegu współczesnej gospodarki

W ekstremalnie konkurencyjnym otoczeniu biznesowym organizacje oczekują, że ich dane przyniosą im większą wartość niż kiedykolwiek przedtem. W ślad ze nowymi potrzebami ewoluują także technologie pamięci masowych — po to, by dane były dostępne do przetwarzania w czasie rzeczywistym.

Oferta jest bogata i zróżnicowana cenowo. Jak więc wybrać najlepsze rozwiązanie flash do konkretnego zastosowania?

Centerline Digital

Agencja marketingowa zajmująca się tworzeniem treści wdrożyła rozwiązanie IBM Storwize V7000 Unified, gdy pliki multimedialne w wysokiej jakości wypełniły po brzegi miejsce w jej infrastrukturze pamięci masowej. Rozwiązanie IBM Real-time Compression pozwala ograniczyć wydatki na pamięć masową nawet o 40%.

Dane krążą w krwiobiegu współczesnej gospodarki

W ekstremalnie konkurencyjnym otoczeniu biznesowym organizacje oczekują, że ich dane przyniosą im większą wartość niż kiedykolwiek przedtem. W ślad ze nowymi potrzebami ewoluują także technologie pamięci masowych — po to, by dane były dostępne do przetwarzania w czasie rzeczywistym.

Oferta jest bogata i zróżnicowana cenowo. Jak więc wybrać najlepsze rozwiązanie flash do konkretnego zastosowania?

Przeglądaj wszystkie zasoby dotyczące Storwize V7000


Wartość biznesowa

Kalkulator efektywności pamięci masowej

Poświęć kilka minut na wprowadzenie podstawowych informacji dotyczących środowiska pamięci masowej i dowiedz się, ile możesz zaoszczędzić.

Kalkulator wartości ekonomicznej ESG

Odkryj korzyści finansowe zapewniane przez rozwiązanie IBM Storwize V7000 w porównaniu z konkurencyjnymi systemami pamięci masowej.

Infografika

Zobacz, jak zintegrowana technologia Bridgeworks SANrockIT służąca do replikacji przez łącze IP — oferowana przez rodzinę rozwiązań IBM Storwize — pozwala wypracować więcej, wydając mniej.

Dane techniczne rozwiązania

Dowiedz się, jak IBM Storwize V7000 zwiększa efektywność pamięci masowej, pozwalając przekształcić uwarunkowania ekonomiczne przechowywania danych.

Sukces klienta

Media

Agence France Presse (AFP) wdraża łatwą w obsłudze i przystępną cenowo pamięć masową oferującą małym i średnim przedsiębiorstwom zaawansowane możliwości.

Usługi finansowe

Credicitrus, największa spółdzielnia kredytowa w Brazylii, pomyślnie centralizuje środowisko pamięci masowej przedsiębiorstwa i zarządza nieustannie rosnącą bazą danych liczącą ponad 12 000 terabajtów.

Szkolenia

Uczelnia Santa Fe College wdraża ekonomiczne środowisko SAN umożliwiające bezproblemowe funkcjonowanie systemu rejestracji studentów dzięki całodobowej dostępności w okresach wzmożonej aktywności.

Usługi komputerowe

Unique Software Industries Ltd skraca czas realizacji kluczowych procesów — w tym przygotowywanie płatności dla klientów — nawet o 40% i stawia fundamenty pod ciągły rozwój.

Krótkie omówienia techniczne

W skrócie

Wdróż odpowiedni fundament dla chmury dzięki zunifikowanemu, wstępnie przetestowanemu i sprawdzonemu rozwiązaniu w dziedzinie centrów przetwarzania danych. VersaStack bazuje na elastycznej, bezpiecznej i współużytkowanej infrastrukturze IT wykorzystującej czołowe technologie Cisco i IBM.

W skrócie

Lepsze wykorzystanie zasobów IT i skalowanie mocy obliczeniowej pod kątem bieżącego zapotrzebowania. Transformacja centrum przetwarzania danych — z odseparowanych systemów w wirtualne środowiska funkcjonujące na bazie współużytkowanej infrastruktury.

Krótkie omówienie rozwiązania technicznego

Optymalizacja wydajności pamięci masowej w środowiskach VMware vSphere dzięki wysoce efektywnej zwirtualizowanej pamięci masowej sprawdzającej się w przedsiębiorstwach o różnej wielkości.

Krótkie omówienie rozwiązania technicznego

Konsolidacja zasobów biur oddziałowych pozwala zwiększyć wydajność, efektywność i ekonomiczność. Zdobądź ściśle zintegrowane i rzetelnie przetestowane rozwiązanie w dziedzinie pamięci masowych.

Krótkie omówienie rozwiązania technicznego

Efektywna, zwinna, wysoce wydajna pamięć masowa pozwala zoptymalizować funkcjonowanie pamięci masowej, a tym samym usprawnić działanie newralgicznego oprogramowania bankowego Temenos T24.

Krótkie omówienie rozwiązania technicznego

Dzięki niezrównanej wydajności systemów pamięci masowej firma Fidelity Information Services (FIS) korzysta z ultraskalowalnego systemu bankowości działającego w czasie rzeczywistym.