Liiketoiminta-analytiikka

Oikeat tiedot. Oikeaan aikaan. Oikeat päätökset.

Sekä jäsennellyn että jäsentämättömän tiedon määrän huikea kasvu erilaisissa tietolähteissä on aiheuttanut sen, että menestyäkseen yritysten on kyettävä kiteyttämään oppimaansa nopeasti, tietoturvallisesti ja luotettavasti. Useissa yrityksissä liiketoimintaa vaivaa yhä kuitenkin sokeus. Joka kolmas johtaja tekee jatkuvasti tärkeitä päätöksiä ilman tarvitsemiaan tietoja; joka toisella päättäjällä ei ole käytössään kaikkea organisaation eri osissa kerättyä tietoa, jota he tarvitsevat työssään; joka kolmas liiketoimintajohtaja ei pidä päätöksenteon pohjatietoja luotettavina.1 Kustannukset, monimutkaisuus ja riskit aiheuttavat todellisia ongelmia, sillä liiketoiminnan tulosten parantamiseen tarvittavat tiedot löytyvät vain analysoimalla reaaliaikaisesti tärkeitä sovelluksia ja kuormituksia. Ota selvää, miten Power Systems -ratkaisut voivat auttaa yritystäsi kiteyttämään tietoja nopeammin ja tekemään parempia liiketoimintaa koskevia päätöksiä.

Power Systems – liiketoiminta-analytiikkaa, tärkeitä sovelluksia ja kuormituksia varten optimoidut ratkaisut

Katso, miten yritykset selättävät ongelmia, tehostavat IT-toimintoja ja tuovat käyttöön uusia palveluita sekä tehokkaampia tietojenkäsittelymenetelmiä. Power Systems -ratkaisut auttavat tuottamaan saumattoman ja laadukkaan käyttäjäkokemuksen analytiikkaratkaisujen ansiosta.

Dillard's – tavaratalo
Fiserv – rahoituspalveluita tuottava teknologiayritys
Park Nicollet – terveydenhuoltopalvelut
Watson on Power työssään WellPoint-yrityksessä: Terveydenhuollon ratkaisuja tuottava yhtiö

IBM:n analytiikkasovellukset Power Systems -ratkaisuille – tuota tuloksia nopeammin

Realisoi yrityksesi tietojen arvo suurille tietomäärille ja analytiikkasovelluksille tarkoitettujen järjestelmien avulla.

IBM AIX Solution Edition for Analytical Decision Management: Nopeampi näkemysten tuottaminen ja päätöksenteko dynaamisen muistissa tapahtuvan käsittelyn ja laitteiston optimoinnin avulla luovat uusia liiketoimintatilaisuuksia, parantavat toiminnan tehokkuutta ja lisäävät asiakastyytyväisyyttä.

IBM DB2 10.5 with BLU Acceleration (US): Nopeampi näkemysten tuottaminen ja joustavuus dynaamisen, muistissa tapahtuvan tietokantojen sarakekäsittelyn avulla luovat uusia liiketoimintatilaisuuksia, parantavat toiminnan tehokkuutta ja lisäävät asiakastyytyväisyyttä.

IBM AIX Solution Edition for SPSS: Helposti käyttöönotettava ennakoivan analytiikan ratkaisu, joka paljastaa hyödyn tiedoista nopeammin ja auttaa ymmärtämään ja ennakoimaan asiakkaiden tarpeita.

Big Data Solution with InfoSphere BigInsights and Streams: Tuota käytännöllisiä näkemyksiä hyödyntämällä Apache Hadoop-, InfoSphere BigInsights- ja InfoSphere Streams -ratkaisuja PowerLinux-palvelimilla. Ratkaisut on tarkoitettu massiivisten jäsenneltyjen ja jäsentämättömien tietomäärien analysointiin.

IBM i for Business Intelligence (US): Nopeuta investoinnista saatavaa hyötyä helposti käyttöön otettavalla pakettiratkaisulla, jonka avulla voit kiteyttää yrityksesi tiedoista käytännöllisiä tuloksia.

IBM DB2 Web Query for i (US): Varmista, että yrityksen jokainen päätöksentekijä voi helposti löytää, analysoida ja määrittää yhteiskäyttöön tiedot, joita tarvitaan parempaan ja nopeampaan päätöksentekoon.

IBM PureData System for Operational Analytics (US): Ota käyttöön, optimoi ja hallitse helposti operatiivisen analytiikan kuormituksia älykkäästi integroituvien järjestelmien avulla.

Contact IBM

 

Seuraavan sukupolven suurten tietomäärien käsittelyn, analytiikan ja kognitiivisen tietojenkäsittelyn sovellukset mahdollistavat aivan uusia, tehokkaampia toimia koskien liiketoimintatilaisuuksia, uhkakuvia ja tehokkuutta. IBM Power Systems edustaa kehityksen kärkeä – ratkaisuja, joiden avulla näkemysten tuottaminen on nopeampaa analysoitaessa sekä jäsenneltyä että jäsentämätöntä tietoa. Suojatut, joustavat ja avoimet IBM Power Systems -alustat sekä ratkaisut ja palvelut auttavat yrityksiä päihittämään kilpailijansa tuottamalla palveluita nopeammin, erottumaan selkeästi markkinoilla sekä tekemällä hankinnan aiheuttamista operatiivisista kustannuksista investoinnin, joka luo tilaisuuksia uudelle liiketoiminnalle.

IBM Power Systems -laitteisto toimii muutoksen mahdollistajana, kun suuryritykset ja kokonaiset toimialat uudistuvat suurten tietomäärien ja analytiikan räjähdysmäisen kasvun myötä. Power Systems -ratkaisut auttavat organisaatioita tuottamaan nopeammin liiketoiminnan päätöksentekoa tukevia näkemyksiä hyödyntämällä alan johtavaa suorituskykyä, skaalautuvuutta ja virtualisoinnin tuomaa joustavuutta.

IBM Power Systems tuo joustavuutta ja vapautta käyttöjärjestelmän valintaan, jotta yrityksesi voi hyödyntää organisaatioiden toimintatapoja uudistavien seuraavan sukupolven suurten tietomäärien käsittelyn, analytiikan ja kognitiivisen tietojenkäsittelyn sovelluksia. Olipa palvelimia sitten 1, 2 tai 3 - PowerVM-tekniikan ansiosta ne maksimoivat Power Systems -ratkaisun hyödyt yrityksellesi.

IBM:n integroitu lähestymistapa järjestelmien ja järjestelmäohjelmistojen pinojen samanaikaiseen kehittämiseen on tuottanut alustan, joka tukee seuraavan sukupolven suurten tietomäärien käsittelyn, analytiikan ja kognitiivisen tietojenkäsittelyn sovelluksia. Nykypäivän lyömättömästi parhaan käyttöasteen, käytettävyyden ja joustavuuden ansiosta voit hyödyntää uusia etuja liiketoiminnassasi.

IBM:n ja sen kumppaneiden ratkaisut hyödyntävät IBM Power Systems -järjestelmän ainutlaatuista rakennetta. Yhdessä järjestelmäohjelmistojen kanssa ratkaisut tukevat seuraavan sukupolven suurten tietomäärien käsittelyn, analytiikan ja kognitiivisen tietojenkäsittelyn ratkaisuja, jotka mahdollistavat aivan uusia, tehokkaampia toimia koskien liiketoimintatilaisuuksia, uhkakuvia ja tehokkuutta.


Viimeisen viiden vuoden aikana tuhannet asiakkaat ovat siirtyneet IBM Power Systems -ratkaisuihin. Lue, miten Power Systems on auttanut asiakkaitamme tuomalla käyttöön alustan, joka tukee seuraavan sukupolven suurten tietomäärien käsittelyn, analytiikan ja kognitiivisen tietojenkäsittelyn sovelluksia. Avoin alusta lisää valinnan mahdollisuuksia, tehostaa liiketoiminnan suorituskykyä, vähentää riskejä ja luo perustan kasvulle.

InformationWeekin Webcast

  • Forrester-raportti: Taloudelliset kokonaisvaikutukset ajettaessa analytiikkakuormituksia IBM Power Systems -ratkaisussa

IBM Power Systems - tuota tuloksia nopeammin

Uudet kuormitukset hyötyvät järjestelmistä, jotka on optimoitu suuria tietomääriä ja analytiikkaa varten.

Watson on Power

Lääkärit ratkaisevat suuriin tietomääriin liittyviä ongelmia käyttämällä IBM Watson -ratkaisua.

Lääkärit ratkaisevat suuriin tietomääriin liittyviä ongelmia käyttämällä IBM Watson -ratkaisua

Lisätietoja

Power-kuormitusten osaamiskeskus