Değer odaklı yazılım ya da ürün tedariği için kalite ve test yönetimi

Rational Quality Manager
90 günlük ücretsiz deneme

IBM Rational Quality Manager neredeyse tüm platformlar ve tüm test tiplerinde iş odaklı yazılım ve sistem kalitesi sağlamak için kullanılan, işbirliğine dayalı bir merkezdir. Bu yazılım, ekiplerin bilgiyi sorunsuz bir şekilde paylaşmalarını sağlamaya, proje zamanlamalarını hızlandırmak üzere otomasyonu kullanmalarını sağlamaya ve yayınlarla ilgili olarak bilgiye dayalı kararlar almak amacıyla ölçüm raporları oluşturmalarına yardımcı olur.

Rational Quality Manager kalite güvencesi ekiplerine aşağıdaki konularda yardımcı olur:

İşbirliği yapma

Otomasyonu sağlama

Yönetme

Bu ülkede değil misiniz?

Yardıma hazırız

Gereksinim duyduğunuz yanıtlara kolayca ulaşın.