IBM MQ nedir?

IBM MQ, birden çok platformdaki çeşitli uygulamaların ve iş verilerinin bütünleştirilmesini kolaylaştıran ve hızlandıran bir ileti sistemi ara katman yazılımıdır. İleti kuyruklarını kullanarak bilgi alışverişlerini kolaylaştırır ve bulut, mobil, Nesnelerin İnterneti ve iş yeri ortamlarına yönelik tek bir ileti sistemi çözümü sunar.

Bir uygulama çiftinden en karmaşık iş ortamlarına kadar hemen hemen her şey arasında bağlantı oluşturan IBM MQ, işe hızlı yanıt vermenize, maliyetleri kontrol etmenize, riski azaltmanıza ve mobil, Nesnelerin İnterneti ve algılayıcı verilerinden gerçek zamanlı öngörü elde etmenize yardımcı olur.

IBM MQ, bağımsız bir dağıtık yazılım olarak, fiziksel bir araç olarak ve IBM z/OS üzerinde sunulur. IBM MQ iş yükleri buluta da gönderilebilir. MQ—IBM MQ Advanced çözümünün geliştirilmiş bir sürümü, sensörlerden ve mobil cihazlardan alınan verilere erişmek için genişletilmiş şifreleme, dosya aktarımı yetenekleri ve bir uzaktan ölçme (telemetri) seçeneği dahil olmak üzere birçok bütünleştirme gereksinimini karşılamak içim dağıtık yazılım olarak ve z/OS üzerinde sunulur.

IBM MQ aşağıdakileri sağlar:

 • Sistemleri, değişen pazar taleplerini karşılayacak ve ortaya çıkan fırsatları değerlendirecek şekilde uyarlamak için esnek ve evrensele yakın bağlanabilirlik.
 • İleti bütünlüğünü korumak ve veri kaybı riskini en aza indirmek için ileti teslimatının güvenliğinin sağlanması.
 • İşe hızlı yanıt vermeyi ve maliyetleri denetlemeyi geliştirmek için dinamik ölçekleme.
 • Üretkenliği artırmak için basitleştirilmiş yönetim ve denetim.
 • Bütünleştirmeyi basitleştirmek, sahip olma maliyetini azaltmak ve uygulama devreye alımını hızlandırmak için birleşik bir ileti sistemi çözümü.

“Her şey, farklı hastanelerden alınan veriler arasında geniş alan değişimi veya sağlık bilgileri değişimi üzerinden bağlantı oluşturulmasına doğru ilerliyor. Artık bunun için uygun temelimiz de hazır.”

Markus Gogolin, Bütünleştirme Mimarisi Ekip Lideri

Freiburg Üniversitesi Tıp Merkezi

Öngörü ve destek elde edin

Uzmanlardan ve diğer kullanıcılardan bilgi edinin. Gerekirse yardım alın.

Özellikler

Yenilikler

IBM MQ V9, IBM MQ işlevlerini kullanmak için iki yol sunar: Yeni yayın düzeyleriyle birlikte yeni işlevler sağlayan geleneksel bir yol veya ana yayın düzeyleri arasındaki yeni işlevler sağlayan çevik bir Sürekli Hizmet Sağlama (Continuous Delivery) yayın düzeyi. Sürekli Hizmet Sağlama yayın düzeyini seçenler, aşağıdaki temaları geliştiren ek güncellemeler alacaktır.

Dinamik kaynak sağlama

Esnek şekilde ölçekleyip bulut, mobil, Nesnelerin İnterneti ve iş yeri genelinde herhangi bir geliştirme ortamında bağlantılı iş gereksinimlerine yanıt verin.

Sorunsuz veri koruma

IBM MQ Advanced Message Security'de bulunan iletiler için yeni şifreleme seçenekleri sağlayarak performansa ilişkin ek yükleri azaltın.

Daha fazla direnç

İletilerin belirli bir kuyruk yöneticisi yerine IBM MQ'ya bağlantmasını sağlayarak altyapı değişikliklerine hızlı ve kolay yanıt verin.

IBM MQ Managed File Transfer için Geliştirme

Dosyalarda depolanan verileri daha hızlı, daha güvenli ve güvenilir bir şekilde kullanın.

Hızlı sağlama

İleti sistemi yeteneğinin kendi kendine sağlanmasını etkinleştirin ve basitleştirilmiş tanımlama, devreye alma ve yönetim özellikleri sayesinde sahip olma maliyetini düşürün.

IBM MQ aşağıdakileri sağlar:

Esnek, evrensele yakın bağlanabilirlik

 • Endüstri standardında JMS ileti sistemi, ölçeklenebilir yayınlama-abonelik ve API seçenekleri de dahil olmak üzere birden çok platform yapılandırmasına ilişkin destek sayesinde farklı türde uygulamalarla bütünleşir.
 • Tek bir ileti sistemi katmanı aracılığıyla mobil aygıtlarla bağlanılırlık sayesinde yönetilen dosya aktarımı için bütünleşik bir çözüm sunar.
 • IBM Integration Bus kullanarak dönüşüm, akıllı yönlendirme ve bilgi akışı modellemesini IBM MQ ileti sistemi omurgasına ekler.

IBM MQ: Kuruluşunuzun bağlanırlığını sağlamak için bütünleşik ileti sistemi

Güvenli ileti gönderimi

 • Bilgilerin en yüksek hizmet kalitesiyle yalnızca bir kez sağlanmasına olanak tanır.
 • Gerçek zamanlı bilgilerin her yerden ve her an erişilebilir ve kullanılabilir olmasının sağlanmasına yardımcı olur.
 • Ağ arızası durumunda, ileti kaybı, yinelenen bilgi ya da karmaşık kurtarma işlemi olmaksızın güvenilir teslimat sağlar.
 • Ağ genelindeki ileti bütünlüğünü korur ve bunu, önemli işleme ek yükü olmadan şifrelemeyi güçlendiren bir gizlilik seçeneği aracılığıyla uygun fiyatlarla gerçekleştirir.
 • Tam kimlik doğrulaması (OS ya da Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) tabanlı); hareket halinde ve atıl durumdayken şifreleme ve ileti bütünlüğü de dahil olmak üzere güvenlik yönünden zengin işlevlerle verileri koruyarak yasal düzenlemelere uygunluğun sağlanmasına yardımcı olur.

IBM MQ V9 Advanced Message Security işlevlerine genel bakış

Dinamik ölçekleme

 • Değişikliklere hızlı yanıt sağlayan esnek çözüm sayesinde uygulamalardaki kod değiştirme gereksinimi azalır.
 • Yeni ortaya çıkan iş yüklerine, yeni mobil ve bulut devreye alımlarına yanıt verebilen, yüksek düzeyde ölçeklenebilir bir çözüm.
 • Tam otomatik yedek sisteme geçiş özelliğiyle yüksek düzeyde kullanılabilir bir çözüm.
 • Kümelemeyle dinamik olarak dağıtılmış ileti sistemi iş yükleri.
 • Multicast desteğiyle yüksek verim, düşük gecikme süreli çözüm.

IBM MQ Appliance Performans Raporu

Basitleştirilmiş yönetim ve denetim

 • Dağıtık ortamlarda IBM MQ yeteneklerinin tümünü devreye almak için tek bir kurulum süreci kullanır.
 • Tek bir gösterge panosu aracılığıyla öngörü elde etmek için iletilerin ve dosyaların izlenmesini ve görünür olmasını sağlar.
 • İşlemlerin tamamlanmasını ve veri hareketini hızlı denetlemeye izin verir.
 • Geliştirme için tam kod erişimi sayesinde işlev yönünden zengin uygulama geliştirme arabirimini kullanarak uygulama bütünleştirme görevlerini basitleştirir.

Forrester Araştırması: IBM MQ Çözümünün Toplam Ekonomik Etkisi

Birleşik bir ileti sistemi çözümü

 • Birden çok çözümün yönetilmesine ilişkin maliyeti ve çalışmayı azaltır.
 • Uygulamaların tasarlamasını ve bakımını kolaylaştırarak bütünleştirme maliyetlerini ve süresini kısaltır.
 • Kapsamlı bir dizi bağlanırlık işleviyle uygulamalar arasında bağlantı kurmamaliyetini azaltır.
 • Basit API seçenekleri sunarak karmaşık iletişim kodu yazma gereksinimini ortadan kaldırır.
WebSphere Application Server

IBM MQ ve bulut

IBM MQ, 20 yıllık kanıtlanmış kurumsal ileti sistemi performansını1 bulutun esnekliği ve çevikliğiyle birleştiriyor. IBM MQ çözümünü kullanarak ileti sisteminin bulut ortamında kullanıldığı iki temel yoldan yararlanabilirsiniz: IBM MQ gibi bir yazılım ileti sistemi çözümünün bulut ortamında devreye alınması veya bir bulut sağlayıcısı tarafından işletilen IBM Message Hub gibi yönetilen bir ileti sistemi hizmetinin kullanılması.

IBM MQ çözümünü buluta taşıyın

IBM MQ çözümünü özel bir bulutta veya yönetilen bir bulutta devreye alabilirsiniz. Birden çok bulut ortamı kullanıyorsanız, IBM MQ çözümünü bu ortamlarda devreye alarak, her bulut ortamında farklı hizmetler kullanmak zorunda kalmak yerine ortak bir ileti sistemi omurgası sağlayabilirsiniz. IBM MQ çözümünün bu şekilde devreye alınması, size tasarımı ve yetenekleri üzerinde denetim sağlar. Örneğin, güvenlik yapılandırmasının kuruluşunuzun gereksinimleriyle eşleşmesini sağlayabilirsiniz.

IBM MQ birçok araçla çeşitli bulut ortamlarında devreye alınabilir:

 • IBM PureApplication — IBM MQ çözümünün tekrarlanabilir bir modelin parçası olarak kullanılması
 • Docker — IBM MQ çözümünün bir kapsayıcıda devreye alınması
 • Amazon Web Services
 • Microsoft Azure
 • Openstack
 • Golang
 • Chef
 • SystemD
 • Liste gittikçe uzuyor...

IBM Message Hub ile IBM MQ çözümü ve bulut uygulamaları arasında bağlantı oluşturun

IBM Message Hub, IBM MQ ile iletişim kurmanızı ve mikro hizmetler kullanarak bulut ortamındaki ve iş yerindeki uygulamalar arasında bağlantı oluşturmanızı sağlayan, IBM Bluemix üzerinde kullanılabilen, bulut tabanlı bir ileti sistemi hizmetidir. İş yerindeki ve iş yeri dışındaki verileri ve uygulamaları birleştirmek için ölçeklenebilir, dağıtık ve yüksek verimli bir ileti veriyolu sunar.

IBM Message Hub ile aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:

 • Talebe göre esnek bir şekilde ölçekleme yapmak için mikro hizmetleri kullanabilir ve uygulamaları hızlı bir şekilde güncelleyebilirsiniz.
 • Fırsatları ortaya çıkarmak için analitik araçlarıyla bütünleştirme yapabilir ve müşteri deneyimlerini özelleştirebilirsiniz.
 • Tamamen yönetilen bir altyapıdan ve hizmet güncellemelerinden yararlanarak innovasyona dayalı projelere ve iş gereksinimlerine odaklanabilirsiniz.

1. IBM MQ V9.0 yeni ve daha esnek hizmet sağlama ve destek seçenekleri, gelişmiş şifreleme yapılandırmaları, kendi kendine gerçekleştirilen geliştirmeler ve yönetilen dosya aktarımı yeteneklerine ilişkin güncellemeler sunar - IBM ABD Yazılım Duyurusu 216-153, 19 Nisan 2016
http://www.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?subtype=ca&infotype=an&supplier=897&letternum=ENUS216-153 (ABD)

Z/OS ve bulut üzerinde MQ

Message Hub ürününü kullanmaya başlarken

IBM MQ Advanced

IBM MQ Advanced ile IBM MQ lisansınızın değerini artırın. IBM MQ Advanced aşağıdaki bileşenleri içerir:

 • IBM MQ Advanced Message Security: Hareket halindeki ve atıl durumdaki verilerin şifrelenmesi
 • IBM MQ Managed File Transfer: Dosya verilerinin güvenli ve güvenilir bir şekilde aktarılması
 • IBM MQ Telemetry (yalnızca dağıtık): MQ Telemetry Transport (MQTT) kullanılarak sensörlerle ve mobil aygıtlarla bağlantı sağlanması

IBM MQ Advanced Message Security

Güvenlik, yolculuğun her aşamasında verilerin korunması açısından çok önemlidir. IBM MQ Advanced Message Security aşağıdakileri sunar:

 • Uçtan uca ileti sistemi altyapınız için veri koruması sağlayan ileti düzeyinde güvenlik .
 • İleti sistemi çevrimi boyunca güvenlik özellikleri açısından zengin veri aktarımı sağlayan veri şifreleme ve kimlik doğrulama .
 • İleti güvenlik standartlarının güçlendirilmesine ve uyumluluğun sağlanmasına yardımcı olacak merkezileştirilmiş ilke yetenekleri .

IBM MQ Advanced, IBM MQ Advanced on IBM z/OS ve IBM MQ Advanced on z/OS Value Unit Edition ürünlerinin bir parçası olarak sunulur.

WebSphere MQ Advanced Security

IBM MQ Managed File Transfer

IBM MQ Managed File Transfer aşağıdaki temel yeteneklerle birlikte güvenilir ve güvenli dosya aktarımı sunar:

 • IBM MQ ortamınızla bütünleşen esnek bir dosya aktarımı ağ geçidi .
 • Hızlı ve uygun maliyetli dosya aktarımlarını destekleyen güvenilir ve esnek teknoloji .
 • Dosya verileri hareketinin izlenmesi ve merkezi olarak görünür olması sayesinde dosyalara ilişkin görünürlük ve denetlenebilirlik.
 • Kurulumunuzu yönetmenize ve özelleştirmenize yardımcı olan bütünleşik sistem yönetimi araçları .

IBM MQ Advanced, IBM MQ Advanced on z/OS ve IBM MQ Advanced on z/OS Value Unit Edition ürünlerinin bir parçası olarak sunulur.

IBM MQ Managed File Transfer

IBM MQ Telemetry

IBM MQ Telemetry, MQTT iletişim kuralını kullanarak mobil, Nesnelerin İnterneti ve sensör verilerine gerçek zamanlı erişim sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Temel özellikler arasında aşağıdakiler yer alır:

 • Mobil aygıtların (örn. Android ve iOS telefonlar ve tabletler) mevcut kurumsal uygulamalarla ve hizmetlerle hızlı ve kolay bir şekilde bağlantı kurmasını sağlayan, mobil ağlar için mobil ileti sistemine yönelik bir ağ geçidi.
 • Mobil aygıtlardaki bağlanırlık ve ileti sistemleri için özel olarak tasarlanmış esnek ileti işleme.
 • Kurulumunuzu yönetmenize ve özelleştirmenize yardımcı olan basit yönetim araçları .

Yalnızca IBM MQ Advanced ürününün bir parçası olarak sunulur. z/OS üzerinde sağlanmaz.

IBM MQ Telemetry

Kaynaklar

Rapor: AMS Gizlilik Performansı

AMS Gizlilik modunun performansını inceleyin.

Yazılımı Karşıdan Yükleyin: IBM MQ Advanced for Developers

Geliştirme ve birim testi için IBM MQ Advanced ürününün tüm özelliklerini sunan ücretsiz bir IBM MQ geliştirici sürümünü karşıdan yükleyin. Çok daha fazlası da sunuluyor...

IBM MQ Appliance

IBM MQ Appliance, fiziksel bir ileti sistemi aracında IBM MQ yazılımının uygulama bağlanırlığı performansını sağlar. Daha kolay yönetimle kurumsal ileti sisteminin hızla devreye alma özelliğini sunar. Performans ve ileti çıkışı, aracın yeteneği ve yapılandırması için optimize edilmiştir.

IBM MQ Appliance ürünü, büyük kapasiteli (3,2 TB) yarıiletken sürücülerin eklenmesiyle olağanüstü performans ve kapasite sağlar. Ek 10 GB Ethernet kapılarıyla zamanuyumsuz olağanüstü durum kurtarma yetenekleri ve zamanuyumlu yüksek düzeyde kullanılabilirlik yeteneklerinden yararlanabilirsiniz.

IBM MQ Appliance ürünü iki seçenek halinde sunulur:

 • Daha büyük kurumsal iş yükleri için IBM MQ Appliance M2001A.
 • Daha küçük iş yükleri için daha düşük fiyatlı IBM MQ Appliance M2001B.

IBM MQ Appliance:

Tarayıcı tabanlı, kişiye özel hale getirilmiş bir araç olan IBM MQ Console ile yapılandırmayı, yönetimi ve izlemeyi basitleştirir.

 • Güçlü ve esnek araçlar sağlar.
 • IBM MQ Explorer ve IBM MQ Script Commands (MQSC) uygulamalarının mevcut araç oluşturma arabirimleriyle birlikte çalışır.
 • IBM MQ Explorer gibi yürütülebilir bir programı kurma gereksinimini ortadan kaldırır.
 • Birden çok MQ Appliance'ı yönetmek amacıyla LDAP tanımlı kullanıcı rolü için ortak LDAP girişi tarafından erişimi kısıtlar.
 • Basit Ağ Yönetimi İletişim Kuralı (SNMP; Simple Network Management Protocol) ile araçları izler.

IBM MQ kümelerine katılan ve diğer kuyruk yöneticileri ya da IBM MQ müşterileriyle ileti alışverişinde bulunan tek ya da birden çok kuyruk yöneticisiyle esnekliği artırır.

 • IBM MQ Appliance ürününün ileti kuyruğu arabirimi (MQI) ve Java Message Service gibi diğer programlama arabirimlerinden bağlanırlığı desteklemenin yanı sıra IBM MQ Light API kullanılarak yazılan uygulamalar için çalıştırma zamanı ileti sistemi sağlayıcısı olmasını sağlar.
 • Yazılım tabanlı IBM MQ devreye alımlarıyla birlikte çalışan IBM MQ araçlarıyla ek bir devreye alma seçeneği sunar, her araç için tek bir kuyruk yöneticisi ya da birden çok kuyruk yöneticisi tanımlanabilir.
 • IBM MQ Clients olarak IBM MQ Appliance'a bağlanan uygulamalarla ya da diğer IBM MQ kuyruk yöneticileri aracılığıyla bir ileti sistemi merkezi sağlar.
 • IBM MQ Managed File Transfer devreye alımında koordinasyon kuyruk yöneticisi olarak kullanılabilir ve dosyalar arası, dosya-ileti ve ileti-dosya aktarımı sağlar.
 • Var olan IBM MQ kuyruk yöneticilerini kopyalayarak ya da MQSC komut dosyaları sayesinde kuyruk yöneticilerinin ve kaynaklarının hızlı bir biçimde yapılandırılmasını sağlar.

IBM MQ Advanced Message Security ile ileti güvenliğini geliştirir.

 • Önceden tanımlı ilkelere dayalı olarak, atıl durumdayken ileti içeriğinin şifrelenmesini sağlar.
 • İleti içeriğinin uygulamada değişiklik yapılmaksızın korunmasını sağlamaya yardımcı olur.
 • Güvenlik ve bütünlük sağlar ve kilitlenen araç donanımı sayesinde bakımı kolaylaştırır. Ek yazılım kurulamaz ve kullanıcı dosyaları depolanmaz.

Yüksek düzeyde kullanılabilirlik ve olağanüstü durum kurtarma yetenekleriyle verilerin güvenliğini sağlar.

 • İkinci bir araçla eşleme sayesinde yerel ve zamanuyumlu olarak verileri otomatik kurtarır.
 • Uzak mesafedeki verileri zamanuyumsuz olarak uzaktan devreye alınan bir ya da daha çok ek araca kurtarır.

Hızlı devreye alma ve kolaylaştırılmış yönetim ve bakım ile sahip olma maliyetini azaltır.

 • Yeni kullanıcılar için kullanımı kolay, var olan IBM MQ yöneticileri için alışılmış bir deneyim sağlar.
 • Hem IBM MQ yazılım güncellemelerini hem araç sabit yazılım güncellemelerini içeren, onaylanmış sabit yazılım güncellemeleriyle bakımı kolaylaştırır.
 • IBM MQ Console aracılığıyla aracın uzaktan yönetilmesi özelliğini içerir.
 • Kullanılmayan araç kapasitesiyle ilgili sistem yönetim yardımı sağlar ve önemli kaynakların görüntülenmesi için gösterge panosu özelleştirmesini destekler.

Web Yayını: IBM MQ Appliance Ürününe Genel Bakış

Kaynaklar

Performans Açısından Karşılaştırmalı Değerlendirme: IBM MQ Appliance Performans Raporu

Ortamınızda gerekli olanları anlamak için IBM MQ Appliance performansını kullanım senaryosu ve topoloji bazında inceleyin.

Veri sayfası: IBM MQ Appliance

IBM MQ ürününün ölçeklenebilirlik ve güvenlik özelliklerini bir aracın basitliği, rahatlığı ve düşük maliyetiyle birleştirin.

E-kitap: IBM MQ Messaging'in IBM MQ Appliance Kullanılarak Etkinleştirilmesi

IBM MQ Appliance'ın devreye alımı kolaydır ve birden çok ileti sistemi sunucusundan daha az yönetim ve altyapı kaynağı kullanır.

Kaynaklar

Yardıma hazırız

Gereksinim duyduğunuz yanıtlara kolayca ulaşın.