IBM DataPower Gateway nedir?

IBM DataPower Gateway; tüm mobil uygulamalar, web, API'ler, hizmet odaklı mimari (SOA), işletmeler arası ve bulut iş yüklerine ilişkin güvenlik, denetim, bütünleştirme ve optimum erişim sağlanmasına yardımcı olan tek, çok kanallı ağ geçididir. Müşteriler, çalışanlar ve çözüm ortakları için kritik kaynaklara erişim sağlayarak değerli BT varlıklarının kapsamını hızla yeni kanallara genişletmenize olanak tanır. Şu biçim katsayılarında bulunur: fiziksel, sanal, bulut, Linux* ve Docker.

*Linux desteği, Ubuntu ve Red Hat Enterprise Linux x86-64 platformlarında bulunur.

IBM DataPower Gateway'in avantajları nedir?

Tek bir amaca yönelik ağ geçidi

Tek bir amaca yönelik ağ geçitlerini kullanarak API, mobil uygulamalar, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve bulut iş yüklerinin güvenliğini sağlayın, bunları denetleyin ve hızlandırın.

Birleştirilmiş ilke uygulaması ve gelişmiş güvenlik

Tüm kanallar ve iş yükleri genelinde birleştirilmiş ilke uygulaması ve gelişmiş güvenlik sayesinde altyapıyı basitleştirin ve maliyetleri düşürün.

Amaca yönelik, DMZ'ye hazır ve genişletilebilir bir platform

İş çevikliği, fiziksel güvenlik, hazır devreye alma ve kolay yönetim sağlayan, amaca yönelik, DMZ'ye hazır ve genişletilebilir bir platform ile toplam sahip olma maliyetini düşürün.

Bulut ve Docker desteği

Bir dizi yerleşik güvenlik, trafik yönetimi, iyileştirme ve hızlandırma ilkeleri ve genel senaryolara ilişkin standartlaştırılmış modellerle hızlı değere dönüştürme süresi elde edin.

IBM DataPower Operations Dashboard

Merkezi sorun giderme ve IBM DataPower altyapınıza yönelik gerçek zamanlıya yakın operasyonel görünürlük için tasarlanmış IBM DataPower Operations Dashboard  ile sorun belirleme ve çözüm sürecinin hızlandırılmasına yardımcı olun.

“DataPower aygıtı, müşterimize daha fazla esneklik sunar; bu nedenle yeni ürünler oluşturabilir, var olan dağıtım kanallarını genişletebilir ve yeni işler yakalayabilir.”

Javier Voos, Baş mimar, Ayi & asociados

Öngörü ve destek edinin

Uzmanlardan ve diğer kullanıcılardan öğrenin. Gerekirse yardım alın.

Yenilikler

Yenilikler

IBM DataPower Gateway V7.5.2 şunları sağlar:

  • Docket geliştirmeleri sayesinde bulutta geliştirilmiş devreye alma yeteneği ve taşınabilirlik.
  • Geliştirici merkezindeki oyun alanı ve odaklanmış içerik sayesinde daha geliştirici dostu sürüm.
  • Kapsamlı API ağ geçidi ilkeleri.

Geliştirilmiş devreye alma yeteneği

Daha kolay bulut DevOps, devreye alma taşınabilirliği ve hibrit bulut bağlantısı için genel ve özel bulut platformlarında IBM DataPower Gateway ürününü devreye alın.

Geliştirici dostu sürüm

Öğrenme ve ön ürün oluşturma için geliştirici iş istasyonlarında devreye alma ve kuruluş gerçekleştirerek öğrenme eğrisini azaltın ve üretkenliği artırın.

Kapsamlı API ağ geçidi ilkeleri

Dijital uygulamaların pazara giriş süresini hızlandıran arka uç varlıklarının güvenliğini sağlamak ve bunları optimize etmek için API ağ geçidi ilkelerinin kapsamlı bir kümesini sunun.

Sunulan kaynaklar

IBM DataPower Operations Dashboard Web Yayını

Akıllı öngörüler, görünürlük ve sorun giderme için yeni IBM DataPower Operations Dashboard hakkında bilgi edinin.

IBM DataPower Gateway V7.5' sürümündeki yenilikler nedir?

Güncellenmiş ve modernleştirilmiş kullanıcı deneyimi ile gelişmiş bulut ve API yetenekleri hakkında bilgi edinin.

IBM DataPower Operations Dashboard nedir?

Tüm IBM DataPower Gateways genelindeki gerçek zamanlıya yakın görünürlük ve merkezi sorun giderme yetenekleri hakkında bilgi edinin.

Kullanım senaryoları

IBM DataPower Gateway, müşteriler, çalışanlar ve çözüm ortakları için kritik kaynaklara erişim sağlayarak değerli BT varlıklarının kapsamını hızla yeni kanallara genişletmenize olanak tanır. IBM DataPower Gateway yazılımı şu temel kullanım senaryolarına odaklanır.

  • Mobil ağ geçidi - mobil uygulama güvenliğini ve yanıt verilebilirliği artırır.
  • API ağ geçidi — API'ler ile dijital inovasyonu ve dönüşümü hızlandırır.
  • Hibrit bulut bütünleştirmesi — bulut platformunda web uygulamalarının ve mobil uygulamaların güvenliğini sağlar ve bunları optimize eder.
  • Kurumsal bütünleştirme ağ geçidi — bir yandan iş yükü sağlanmasını optimize ederken diğer yandan uygulama ve hizmetlerin bağlantısını oluşturur.
  • Çok kanallı ağ geçidi — geleneksel kanallar (SOA, işletmeler arası ve web) ile modern kanalları (mobil/API) destekler.

Şirket içinde ücretsiz deneyin

Geliştirme için IBM DataPower Gateway Değerlendirmesini ücretsiz karşıdan yükleyin.

Docker'da ücretsiz deneyin

IBM DataPower Gateway ürününü ücretsiz karşıdan yükleyin.

Sürümleri karşılaştırın

 
  IBM DataPower Gateway - Fiziksel IBM DataPower Gateway - Sanal
  Görev açısından kritik altyapı gereksinimlerini karşılamak için daha yüksek kapasite, performans ve hizmet verilebilirlik sağlar. Sanal aygıt biçim katsayısında IBM DataPower Gateway yeteneklerini sunarak hipervizör ve bulut devreye alımları için devreye alma esnekliği sağlar.
    Sanal Sürümü Deneyin Docker'ı Deneyin Genel bulutu kullan
Devreye alma seçeneği Şirket içinde VMware ve Citrix XenServer Hipervizörleri Kapsayıcı Platformu SoftLayer, Microsoft Azure
Sürümler Üretim Geliştirici, Üretim Dışı, Üretim Geliştirici, Üretim Dışı, Üretim Geliştirici, Üretim Dışı, Üretim
Sertifikasyon FIPS 140-2 Düzey 3 sertifikalı Yok Yok Yok
Biçim katsayıları genelinde sorunsuz yapılandırma geçişi Yok Evet Evet Evet
İş yükü yalıtımı Yok DP sanal eşgörünümüne sahip olun DP sanal eşgörünümüne sahip olun DP sanal eşgörünümüne sahip olun
Geliştirme/Test Yok Üretim dışı sürüm Üretim dışı sürüm Üretim dışı sürüm
Esnek lisanslama ve yetkiler Yok Alt kapasite lisanslaması dahil standart IBM yazılımları lisanslama koşulları Alt kapasite lisanslaması dahil standart IBM yazılımları lisanslama koşulları Alt kapasite lisanslaması dahil standart IBM yazılımları lisanslama koşulları
Etkin bakım ile  ek ücret olmadan  gelecek ürün sürümlerine ilişkin yetki Evet Evet Evet Evet
Üretim için lisanslandığında ücretsiz olağanüstü durum kurtarma Evet Evet Evet Evet

Kaynaklar

Yardıma hazırız

Gereksinim duyduğunuz yanıtlara kolayca ulaşın.