Kuruluş için uygulama güvenliği program yönetimi ve uygunluk

Korumaya ilişkin birbirinden bağımsız
birimlerin parçalara ayrılması: Uygulama
güvenliğini yönetmeye ilişkin tümleşik
yaklaşım

IBM Security AppScan Enterprise kuruluşların, uygulama güvenlik riskini azaltmasına, uygulama güvenlik programına ilişkin yönetim girişimlerini güçlendirmesine ve düzenleme uygunluğunu sağlamasına olanak tanır. Güvenlik ve geliştirme ekipleri; uygulama yaşam çevrimi boyunca işbirliği yapabilir, ilkeler ve ölçek testleri belirleyebilir.Kurumsal gösterge panoları, uygulama varlıklarını, iş etkisine göre sınıflandırıp öncelik sırasına koyar ve yüksek riskli alanları belirleyerek düzeltme çalışmalarınızı en üst düzeye getirmenize olanak tanır. Performans ölçümleri, uygulama güvenlik programlarınızın ilerleyişini izlemenize yardımcı olmak için sağlanmıştır.

IBM Security AppScan Enterprise aşağıdakileri sunar:

Ölçeklenebilir uygulama güvenliği testleri

 

Test ilkeleri, tarama şablonları ve güvenlik açığını düzeltme önerileri

 

Ayrıntılı güvenlik raporları ve kuruluş düzeyinde gösterge panoları

IBM Security AppScan Enterprise kaynakları

This configuration supports an average size deployment: 3-4 Dynamic Analysis Scanners (4 concurrent scan jobs per scanner). Larger deployments or loads may require more resources. The hardware and software requirements for the current release of IBM Security AppScan Enterprise are available detailed system requirements for more information (including system requirements for previous releases).

Machine that hosts the SQL Server Database Machine that hosts the AppScan Enterprise Server
Also applicable for an AppScan Source deployment
Machine that hosts the Dynamic Analysis Scanner
Operating System ・ 64-bit OS- Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit)
・ Windows 2012 Server
・ Windows 2012 Server R2 (DataCenter)
・ Windows 2012 Server R2 (Standard)
Note: See the Database section at the "Detailed System Requirements" link above, for details on supported SQL Server versions.
・ 64-bit Windows Server 2008 R2
・ Windows 2012 Server
・ Windows 2012 Server R2 (DataCenter)
・ Windows 2012 Server R2 (Standard)
Note: The following environmental components are automatically installed during installation:
・.NET 4.5 framework
・ IIS 7.5 and its dependencies
・ Rational® License Server
・ 64-bit Windows Server 2008 R2
・ Windows 2012 Server
・ Windows 2012 Server R2 (DataCenter)
・ Windows 2012 Server R2 (Standard)
Processor 4 CPU 2 CPU 4 CPU
RAM 16 GB 8 GB 16 GB
Hard Disk specific Fast input/output Fast input/output
Hard Drive size 1 TB 200 GB 500 GB
C drive space minimum 10 GB minimum 10 GB

Bu ülkede değil misiniz?

Yardıma hazırız

Gereksinim duyduğunuz yanıtlara kolayca ulaşın.