Naše služby

Globálne odborné znalosti

IBM Training poskytuje služby vo viac než 170 krajinách a spolupracuje s vysokokvalifikovanými IBM obchodnými partnermi na poskytovaní pokročilých a autorizovaných školení.

Kurzy Curated Learning Journey

Špeciálne kurzy curated learning journey vám pomôžu získať hlbšie zručnosti v oblasti konkrétnej technológie spoločnosti IBM alebo pracovného miesta.

Uznanie

IBM Badging & Certification umožňuje zrýchliť vašu cestu k tomu, aby ste sa stali neoceniteľným zdrojom pre svojich zákazníkov a kolegov.

Flexibilné vzdelávanie

Naše vzdelávanie ponúka školenia, ktoré potrebujete, vrátane kurzov na vyžiadanie vo vašom preferovanom formáte.

Technické vzdelávacie podujatia spoločnosti IBM

Pridajte sa k špičkovým mysliteľom, technologickým kapacitám a obchodným expertom na viac než 30 podujatiach na celom svete.

Objavovanie

Neviete, kde začať? Vydajte sa na cestu vzdelávania, pozrite si odporúčania špičkových mysliteľov a preskúmajte zdroje odvetvia.

Analytics

Organizácie môžu transformovať svoje podnikanie s údajmi ako súčasťou kognitívnej stratégie. IBM Analytics používa výkonné údaje na zodpovedanie náročných otázok, odhaľovanie vzorov, riešenie problémov a podporu revolučných myšlienok.

Cloud

S IBM Cloud získajú klienti najpokročilejšiu kognitívnu a dátovú súpravu nástrojov založenú na platforme Watson. To zahŕňa kognitívne služby integrované do nášho katalógu Bluemix a nové usporiadané zdroje kurátor netradičných údajov zo zdrojov ako Twitter a Weather Company.

Commerce

IBM Commerce poskytuje lídrom spoločností špičkové riešenia a dôkladné znalosti odvetvia a domény pre integrovanejší zážitok zákazníkov v rámci celého obchodného cyklu.

Mobile

Softvér a služby IBM Mobile poskytujú podnikom mobilitu tým, že ponúkajú nástroje potrebné na pripojenie, zabezpečenie a vývoj mobilných sietí, infraštruktúr a aplikácií.

Security

Bezpečnostných produkty a služby umožňujú integrovať portfóliá na pomoc pri odhaľovaní pokročilých hrozieb a ich predchádzaní.

Systems

IBM Systems poskytuje IT infraštruktúru, ktorá udržuje kvalitu a dostupnosť služieb v kritických prostrediach.

Watson

IBM Watson je technologická platforma, ktorá používa spracovanie prirodzeného jazyka a strojové učenie na čerpanie poznatkov z veľkého množstva neštruktúrovaných údajov. Zistite viac o kognitívnom computingu vrátane toho, ako platforma Watson interpretuje ľudský jazyk, uskutočňuje rozhodnutia a rozvíja odborné znalosti.