Söktips

 1. Minst ett filter val eller nyckelord måste vara valt för att genomföra en sökning.
 2. Använd dubbla citattecken för att specificera en exakt fras eller när du måste använda speciella söktecken som + eller -.
  Exempel: "C++", "end-to-end" eller "Java applet".
 3. Använd ett mellanrum mellan nyckelord om kursnamnet måste innehålla båda orden eller fraserna.
  Exempel: Java Websphere sökningar av kurser som innehåller båda ordern Java och Websphere.
 4. Använd ett rörtecken (|) om kursnamnet måste inehålla minst ett av orden eller fraserna.
  Exempel: Java | Websphere sökningar av kurser som innehåller antingen Java eller Websphere.
 5. Använd ett minustecken (-) för att utesluta ett ord eller en fras.
  Exempel: Java - Websphere sökningar av kurser som innehåller ordet Java men inte ordet Websphere.
 6. Använd en asterisk (*) som en joker för att bredda din sökning.
  Exempel: Program* sökningar av kurser som innehåller ord som börjar med Program som: Program, Programmer, Programming, Programmable, etc.
 7. Kombinera dessa söktips för avancerae sökningar.
  Exempel: ""Java Applet"" +Program* -Websphere sökningar för kurser som innehåller den exakta frasen Java Applet och en variation av ordet Program (i.e. Program, Programmer, Programming, Programmable, etc.) men inte ordet Websphere.

Leveranstyp
Kurslängd

0.1 hours - 80.0 hours

Kunskapsnivå

Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Mining (v18) (Kurskod 0A007G)

Intermediate 16 Instructor-led

This course provides an overview of data mining and the fundamentals of using IBM SPSS Modeler.

IBM InfoSphere Information Analysis V8.7 (Kurskod KM801G)

Basic 32 Instructor-led

This is a basic course for business data analysts who want to profile and assess data using Information Analyzer.

Advanced Data Preparation Using IBM SPSS Modeler (V16) (Kurskod 0A055G)

Advanced 8 Instructor-led

This advanced course is for IBM SPSS Modeler Analysts and IBM SPSS Modeler Data Experts who want to become familiar with the full range of techniques available in IBM SPSS Modeler for data...

Clustering and Association Modeling Using IBM SPSS Modeler (V16) (Kurskod 0A045G)

Intermediate 8 Instructor-led

This course is for IBM SPSS Modeler Analysts who want to become familiar with the full range of modeling techniques available in IBM SPSS Modeler to segment (cluster) data and to create models...

Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Mining (V16) (Kurskod 0A005G)

Basic 16 Instructor-led

This basic course is for: Anyone who is new to IBM SPSS Modeler Anyone considering purchasing IBM SPSS Modeler Anyone interested in Data Mining

Introduction to IBM SPSS Text Analytics for IBM SPSS Modeler (V16) (Kurskod 0A105G)

Basic 16 Instructor-led

This course is for: Anyone who needs to analyze text data for the purpose of creating predictive models or reports based in part on text data.Users of IBM SPSS Modeler Text...

IBM SPSS Modeler Entity Analytics (V15) (Kurskod 0D0W4G)

Basic 1.6 Self-paced

This basic course is intended for new users of IBM SPSS Modeler Premium.

Predictive Modeling for Categorical Targets Using IBM SPSS Modeler (v18) (Kurskod 0A0U7G)

Intermediate 8 Instructor-led

This course focuses on analytical models to predict a categorical field using IBM SPSS Modeler v18.0

Clustering and Association Modeling Using IBM SPSS Modeler (v18) (Kurskod 0A047G)

Intermediate 8 Instructor-led

This course introduces modelers to two specific classes of modeling that are available in IBM SPSS Modeler: clustering and associations.

Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Mining (v18) SPVC (Kurskod 0E007G)

Intermediate 16 Self-paced with labs

This course provides an overview of data mining and the fundamentals of using IBM SPSS Modeler.

Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Mining (V14.2) - SPVC (Kurskod 0E003G)

Basic 16 Self-paced with labs

This basic course is for: Anyone with little or no experience in using IBM SPSS Modeler Anyone with little or no experience in data mining Anyone who is considering...

Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Mining (V16) - SPVC (Kurskod 0E005G)

Basic 16 Self-paced with labs

This basic course is for:anyone who is new to IBM SPSS Modeler anyone considering purchasing IBM SPSS Modeler anyone interested in Data Mining

Predictive Modeling with IBM SPSS Modeler - SPVC (Kurskod 0E032G)

Advanced 24 Self-paced with labs

This course follows either "Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Mining" or Advanced Data Preparation with IBM SPSS Modeler is essential for anyone who wishes to become familiar...

Advanced Predictive Modeling using IBM SPSS Modeler (V15) - SPVC (Kurskod 0E034G)

Advanced 8 Self-paced with labs

This advanced course is for users of IBM SPSS Modeler responsible for building predictive (or "classification") models.

Advanced Predictive Modeling Using IBM SPSS Modeler (V16) - SPVC (Kurskod 0E035G)

Intermediate 8 Self-paced with labs

This intermediate course is for users of IBM SPSS Modeler responsible for building predictive models (also known as classification models).

Predicting Continuous Targets Using IBM SPSS Modeler (V16) (Kurskod 0A0V5G)

Intermediate 8 Instructor-led

This intermediate course is for IBM SPSS Modeler Analysts who have completed the Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Mining course who want to become familiar with the modeling techniques...

Predictive Modeling for Continuous Targets Using IBM SPSS Modeler (v18) (Kurskod 0A0V7G)

Intermediate 8 Instructor-led

This course provides an overview of how to use IBM SPSS Modeler (v18) to predict a target field that describes numeric values.

Advanced Data Preparation Using IBM SPSS Modeler (v18) (Kurskod 0A057G)

Advanced 8 Instructor-led

This course covers advanced topics to aid in the preparation of data for a successful data mining project using IBM SPSS Modeler v18.0.

Advanced Predictive Modeling Using IBM SPSS Modeler (V16) (Kurskod 0A035G)

Intermediate 8 Instructor-led

This intermediate-level course is for users of IBM SPSS Modeler responsible for building predictive models (also known as classification models).

Clustering and Association Models with IBM SPSS Modeler - SPVC (Kurskod 0E044G)

Intermediate 8 Self-paced with labs

This intermediate course is for IBM SPSS Modeler Analysts.

1-20 av 2067