Tři základní kroky, které napomáhají ke zlepšení ochrany dat

Holistický přístup k ochraně dat

Novinové titulky o tom, jak se zvyšuje počet neautorizovaných přístupů k citlivým datům a krádeží přivedly pozornost k nutnosti dodržovat datovou bezpečnost a také k tomu, jaké jsou důsledky takových úniků dat. V návaznosti na tento problém byla přijata opatření po celém světě a to za účelem ochrany citlivých dat tak, aby organizace byly nuceny přijmout konkrétní opatření a také aby k tomuto problému přistupovaly proaktivně a systematicky.

Získejte white paper a zjistěte jak:

  • Porozumět, kde se data nacházejí a jak citlivá data ochránit a to jak strukturovaná, tak nestrukturovaná.
  • Ochránit non-production prostředí.
  • Zajistit a neustále monitorovat přístup k datům.
  • Zajistit dodržování pravidel za auditorskými účely.

Stáhnout white paper

Zabezpečte svá citlivá data: Analyzujte, chraňte a adaptujte

IBM Security Guardium je komplexní řešení ochrany dat, jež poskytuje kompletní spektrum funkcí ochrany dat od podpory dodržování předpisů až po dynamické maskování dat. Toto řešení pomáhá se zabezpečením citlivých dat napříč kompletním spektrem prostředí – včetně databází, platforem pro Big data, cloudových implementací, souborových systémů atd.

Guardium poskytuje automatickou analýzu k pohotovému odhalování vnitřních i vnějších ohrožení citlivých dat. Řešení se rovněž snadno přizpůsobuje potřebám vašeho IT prostředí: přidávání nových uživatelů, rozšiřitelnost i rozšiřování o nové technologie.

Nezávislá studie: Total Economic Impact (TEI) z nasazení produktu IBM Security Guardium zkoumá potenciální návratnost investic (ROI) implementace produktu IBM Security Guardium v rámci celkové podnikové strategie zabezpečení dat a dodržování předpisů.

KLÍČOVÉ POZNATKY:
PRODUKT IBM SECURITY GUARDIUM ÚČINNĚ ZABEZPEČUJE CITLIVÁ DATA A ZMÍRŇUJE RIZIKA

ROI

218 %

PAYBACK

7,4 měsíce

NPV

$ 1,8 M

Zdroj: "Nezávislá studie: Total Economic Impact z nasazení produktu IBM Security Guardium", září 2015 (The Total Economic Impact of IBM Security Guardium" September 2015).

K únikům dat dochází – ale nemusí

IBM Security Guardium může pomoci

Automaticky odhalujte kritická data a rizika

V zájmu efektivní ochrany dat je nutné zjistit, co přesně musí být ochráněno a poté provádět důkladnou ochranu. Můžeme pomáhat s identifikací a klasifikací citlivých dat – i identifikací rizik spojených s dodržováním předpisů – automaticky. Informujte se, kdo přistupuje k datům, sledujte anomálie a zastavte ztráty dat, to vše při pohotové analýze vzorců chování při užívání dat za účelem identifikace a odstraňování rizik.

Maximalizujte ochranu citlivých dat a zajistěte si automatizaci dodržování předpisů

Eskalování hrozeb směřujících na citlivá data a rozvíjení závazků v oblasti zacházení s daty nutí organizace přetvářet své strategie ochrany dat. Chraňte svůj podnik před finančními ztrátami nasazením automatizovaných funkcí pro dodržování předpisů v oblasti zacházení s daty, jakož i kompletního spektra funkcí ochrany dat - včetně maskování, šifrování, blokování atd.

Hladké přizpůsobení se změnám v IT prostředí

Datové infrastruktury se trvale mění a vyvíjejí. Týmy pověřené zabezpečením se tak trvale potýkají s novými a stále se měnícími mezerami v zabezpečení. Získejte podporu pro tradiční i nové technologie: Hadoop, NoSQL a cloud. Snadno přecházejte z dodržování právních předpisů na komplexní ochranu dat. A minimalizujte své náklady.

Cesta k GDPR: Průvodce technologiemi na ochranu dat, nástroji a tipy

Požadavky spojené s GDPR začnou být aktuální v následujících dvou letech, co to ale znamená pro vaši organizaci? Co znamená tento nový technologický faktor v rámci GDPR? Jak začnete dodržovat tento program? Jaké typy nástrojů a podpory jsou k dispozici? Nejste v tom sami. Připojte se k nám a získejte přístup k našim myšlenkovým mapám, které vám mohou pomoci se zorientovat v takto výrazné změně v oblasti správy dat.

Klíčové poznatky jsou:

Tento webinář neposkytuje právní rady; je navržený tak, aby upozornil na nástroje, techniky a služby, které vám mohou pomoci s dodržováním tohoto programu. V oblasti právní by vám IBM doporučila se obrátit na vlastní právní oddělení.

Zkontrolujte, jak jste připraveni na GDPR

Produkty od IBM můžou pomoct připravit vaši organizaci na GDPR, udělejte krok vpřed a získejte kontrolu na svými daty

Understand your data environment

Porozumějte vašemu datovému prostředí

Ať už jsou data strukturovaná či nestrukturovaná, ať už jsou v cloudu nebo lokálně - mějte kontrolu nad neřízenými daty nacházejícími se ve vašem podniku a určete oblasti, které by vás mohly stát pokutu v souvislosti s GDPR.

Mitigate risk

Zmírněte rizika

Najděte toxická, citlivá nebo osobní data, která by měla být odstraněna nebo lépe zabezpečena.

Reduce costs

Snižte náklady

Určete data, která jsou přebytečná, zastaralá nebo nedůležitá a odstraňte je, abyste mohli ušetřit.

Drive business value

Zvyšte přidanou hodnotu pro váš obchod

Chraňte váš obsah, který může mít význam v souvislosti s obchodní přidanou hodnotou.

Jak moc je vyspělý váš systém pro správu informací? Projďete našim dotazníkem a zjistěte víc.

Připravujete se na Nařízení o obecné ochraně dat (GDPR), která je zaváděno Evropskou unií? Zjišťujte, přemýšlejte a připravujte se.

Nařízení o obecné ochraně dat (GDPR) bylo přijato Evropskou unií a vejde v platnost 25. května 2018. Možná se to nezdá tak aktuální, ale vzhledem ke složitosti a jemným rozdílům je tento datum opravdu téměř za dveřmi.

Mnoho organizací v rámci Evropy již požádalo o více informací souvisejících s GDPR, aby se vyhnuly případným pokutám (pokuty až do výše 20 milionů euro nebo 4 procenta z průměrného světového obratu v rámci jednoho incidentu) za porušování požadavků vyplývajících z GDPR.

Začněte se vzdělávat hned! Zjistěte, co je potřeba vědět, přemýšlejte, co tyto regulace znamenají, uvažujte, jaké jsou důsledky těchto regulací a v neposlední řadě připravte váš byznys, aby byl úspěšný.

Přečtěte si naše nové příspěvky na blogu

Arzenál pro boj se sílícími hrozbami, které útočí na vaše citlivá data

Big data s sebou přinášejí nové příležitosti, ale i nové starosti a nová rizika. Shromažďování dat se nadále dramaticky rozvíjí, dosahuje dosud nevídané dynamiky, a vytváří tak nové problémy ve sféře ochrany dat. Během vaší práce na zabezpečení dat se budou neustále vyvíjet i hrozby směřující na cenné podnikové informace, a proto je nutnou podmínkou neustálé monitorování datového prostředí. Připravte se na úspěšné zvládání těchto přibývajících hrozeb a zajistěte si ty správné nástroje k úplné ochraně dat.

Máte nedokonalé zabezpečení dat? Tři běžné nedostatky:

Oblast nástrojů zabezpečení dat je velmi složitá a zahrnuje řadu odvětví: zabezpečení podniků, administrace databází, řízení informací, ochrana osobních dat a monitorování činností prováděných s daty. Různé nástroje k ochraně dat se často vzájemně překrývají nebo napodobují, ale v řadě případů prostředky, které jsou považovány za dostatečné, ve skutečnosti nepokrývají kompletní spektrum hrozeb. Musíte vědět o určitých běžných nedostatcích, na které je třeba dávat pozor, abyste si mohli být jisti, že vaše citlivá data jsou skutečně v bezpečí.

Zavolejte nám na: 800-100-113 (Kód priority: 000006XU)

Kontaktovat IBM

IBM Security