EVRY ingår partnerskap med IBM för att hjälpa kunderna anamma molntjänster och transformera sina verksamheter


Stockholm - 01 okt 2015: IBM (NYSE: IBM) och EVRY (OSE: EVRY), ett av Nordens ledande IT-företag, har idag signerat och annonserat ett långsiktigt partnerskap. Avtalet för partnerskapet har ett värde av 1 miljard USD och innebär att IBM blir EVRYs främsta leverantör av molnbaserade infrastrukturtjänster.

Som en del av avtalet kommer IBM att transformera EVRYs befintliga infrastrukturtjänster, med hjälp av IBMs beprövade metodik och globala expertis. EVRY kommer också att få tillgång till IBMs globala kompetens och molntjänster.

EVRY kommer inom ramen för avtalet att få tillgång till IBMs molninfrastrukturtjänst, SoftLayer, som under nästa år kommer att göras tillgänglig. Genom att basera tjänster på IBMs moln kommer EVRYs kunder inom bland annat, bank- och finans-, energi- och detaljhandelssektorn, samt inom offentlig sektor och sjukvård, kunna få tillgång till flexibel och skalbar hybridmolninfrastruktur.

EVRY kommer även fortsättningsvis att äga och hantera sina kundrelationer, samtidigt som företaget fortsätter att leverera och utveckla lösningar och tjänster. Kombinationen av EVRYs starka lokala kunskap och närvaro med utnyttjandet av IBMs innovativa molnteknik och globala organisation kommer att ge EVRYs kunder fördelar som kortare time-to-market.

”En ledande infrastrukturverksamhet är avgörande för att EVRY ska bli ledande i Norden. Den är grunden på vilken vi bygger lösningar som skapar affärsvärde och intäkter för våra kunder. EVRY har påbörjat utvecklingen, men för att kunna leverera marknadens bästa infrastrukturlösningar måste vi accelerera", säger Björn Ivroth, vd EVRY.

Infrastrukturtjänster är ryggraden i de system som stödjer företag och utgör grunden för nya och innovativa digitala lösningar som driver verksamheter framåt. Slutanvändarna förväntar sig att kunna ha tillgång till tjänster dygnet runt årets alla dagar över ett brett utbud av kanaler och enheter. På grund av detta är det mycket viktigt att företag förbereder sin infrastruktur för den nya digitala tidsåldern. EVRYs ambition är att kunna förse sina kunder med mer teknisk innovation och samtidigt minska komplexiteten och öka användningen av branschstandardkomponenter i kundernas infrastruktur, eftersom det gör det möjligt för EVRYs kunder att bli mer konkurrenskraftiga och på ett smidigt sätt anpassa sig till ändrade förhållanden på marknaden.

”Vi har valt IBM som global tjänsteleverantör och som leveransmodell för våra grundläggande infrastrukturtjänster. Kunderna kommer att gynnas av att ”time-to-market” för ledande infrastrukturlösningar kortas, även för nya molnbaserade lösningar. Denna strategiska utveckling gör att EVRY kan fokusera på att vara ett kundorienterat företag med fokus på att skapa nytta för sina kunder och erbjuda lösningar som bygger på ledande teknik”, säger Björn Ivroth, vd EVRY.

"Vårt partnerskap visar hur IBMs kompetens, teknik och tjänster kan hjälpa EVRY anpassa sig till nya marknadsförutsättningar och samtidigt få tillgång till tillförlitliga infrastrukturtjänster som stödjer den löpande verksamheten, säger Martin Jetter, Senior Vice President, IBM Global Technology Services. Norden har alltid legat i den tekniska framkanten och vi är stolta över att samarbeta med EVRY för att ytterligare accelerera deras ambitioner att erbjuda sina kunder tjänster som gör att de kan skapa framgång i en digital tidsålder. IBMs IT-infrastruktur och molntjänster utgör en perfekt bas för EVRY, så att de kan utveckla och sälja mer avancerade molnbaserade lösningar till sina kunder

Det tioåriga avtalet måste först godkännas av den norska konkurrensmyndigheten för att kunna träda i kraft.

Relaterade XML-flöden
Ämnen XML-flöden
Cloud Computing