Johan Rittner utnämns till ny VD för IBM Svenska AB


Stockholm - 22 jan 2014: IBM har idag utsett Johan Rittner till VD för IBM Svenska AB.

Rittner har omfattande ledarskapsmeriter och kunderfarenhet inom en rad affärsroller, både inom och utanför IBM. Hans senaste roll inom IBM var som nordisk affärsområdeschef för IBM Software Group.

Rittner är känd för att leverera kundframgång och tillväxt. Före sin senaste roll inom nordiska IBM Software Group, ledde han IBMs mjukvaruverksamhet i Sverige. Innan han började på IBM höll han bland annat VD-positioner i de svenska bolagen Eterra och Ementor.

"IBM är unikt positionerat för att stödja svenska företag i deras strävan att öka konkurrenskraften, driva tillväxt och etablera djupare relationer med sina kunder i alla kanaler" säger Rittner. "Jag är hedrad och entusiastisk över att ta över rodret på IBM i Sverige och hoppas att de erfarenheter jag har med mig från min karriär kommer att tillföra ytterligare värde till organisationen."

Rittner efterträder nuvarande VD Johan Sandell, som har utsetts till Nordisk affärsområdeschef med ansvar för IBMs största kundsegment som omfattar merparten av kunderna inom både privat- och offentlig sektor.

"Jag tackar Johan Sandell för hans mycket framgångsrika och inspirerande ledarskap. Efter denna befordran kommer hans inflytande alla de fyra nordiska marknaderna tillgodo. Jag är glad att ha både honom och Johan Rittner i sina nya roller " säger Guido Bartels, General Manager, IBM Nordic."

Båda tillträder sina nya roller omedelbart.

Relaterade resurser

Foto

Johan Rittner, VD IBM Svenska AB

Relaterade XML-flöden
Ämnen XML-flöden
Corporate