IBM förutspår fem tekniska innovationer som kan förändra framtiden


Stockholm - 17 dec 2013: Varje år presenterar IBM sin framtidsspaning, 5-in-5, en prognos för fem tekniska innovationer som förutspås förändra vårt sätt att arbeta, leva och interagera, under de kommande fem åren. Spaningen baseras på en analys av samhällstrender tillsammans med information från tusentals biologer, ingenjörer, matematiker och läkare på IBMs forskningscenter runt om i världen. I år handlar spaningen om kognitiva system; hur datorer kommer att kunna lära sig, tänka logiskt och interagera med oss människor på en individuell nivå.

-          En era av kognitiva system har redan påbörjats, men vi har ännu bara sett början på vad datorer kommer att kunna åstadkomma, säger Mikael Haglund, teknisk direktör på IBM i Sverige. Maskiner kommer att kunna tänka mer som människor och hjälpa oss att hantera komplexa problem, så att vi kan fatta bättre baserade beslut. De kommer även att interagera med oss på ett sätt som är mer naturligt för människor.

 IBMs framtidsspaning har detta år fokus på de fem områden där kognitiva system kommer att få störst genomslag. Utvecklingen kan exempelvis leda till att vi har en personlig dator som hjälper oss att ta tillvara på våra egna privata intressen. Inom en femårsperiod kan vi förvänta oss att den kognitiva datortekniken har fått konkret nytta främst inom områdena

·         Utbildning

I en tid där utbildningsresultat i skolan får stor medial uppmärksamhet, och två av tre vuxna i världen inte har uppnått en utbildningsnivå motsvarande gymnasiet, bör det finnas utrymme för att utnyttja ny teknik i skolan. Med kognitiva system kan lärarna få stöd i att identifiera elevers individuella behov och eventuella inlärningssvårigheter. Systemen kan också skräddarsy utbildning efter elevers krav, resultat och förmåga, hela vägen från förskolan till gymnasiet.


·         Handel
Inom handeln kan kognitiva system kombinera de största fördelarna av den fysiska butiken med näthandeln. Genom att systemet lär sig vad du som konsument tycker om och är intresserad av kan det ge personlig service på en helt individuell nivå. När en kund går igenom en butik kan också varor som du är intresserad av registrera att du närmar dig och då förse dig med relevant produktinformation.

·         Sjukvård
Med kognitiva system i sjukvården kan läkare förutspå hur en tumör kommer att bete sig ner på DNA-nivå och föreslå en behandling anpassad efter denna analys. Att göra DNA-analyser för att kunna vidta förebyggande vård- och hälsoåtgärder är möjligt redan idag. Det är dock en metod som är dyr och därmed långt ifrån tillgänglig för den breda massan. Med kognitiva system kan det bli det.

·         Staden
För många medborgare är valet enda gången de framför sin åsikt till de folkvalda. Med kognitiva system kan de styrande i en stad få omedelbar återkoppling på hur staden fungerar och hur den ska planeras. Kognitiva system kan förstå hur invånarna rör sig, vad de gör, vad de tycker om och vad de behöver för allmän service. Detta skulle kunna resultera i att bussturer inte längre följer en tidtabell utan följer resenärernas behov både när det gäller tid och färdväg, samt att avgångarna exempelvis blir tätare på regniga dagar.

·         Säkerhet
Med ett kognitivt system kan varje individ få en digital livvakt som kan lära sig vilka beteenden och kontexter som är en normal aktivitet för just den individen. Baserat på detta mönster kan den digitala livvakten sedan registrera och varna för riskfyllt beteende, både digitalt och fysiskt. Det kan exempelvis innebära att systemet ger en varning om personen handlar på en opålitlig webbsajt.

IBM genomför framtidsspaningar främst för att ge den egna och andras verksamheter stöd i att välja och prioritera, se nya affärsmöjligheter och vägleda i produkt- och tjänsteutvecklingen framöver. Att kunna förutsäga i vilken riktning utvecklingen är på väg ger bättre förutsättningar att öka konkurrenskraften.

Relaterade resurser

Webbplatslänkar
Relaterade XML-flöden
Ämnen XML-flöden
Analytics
Research
Smarter Planet