För första gången demonstrerar IBM-forskare “Bose-Einstein condensation” vid rumstemperatur


Stockholm - 11 dec 2013: För första gången har forskare vid IBM Research lyckats demonstrera ett komplext kvantmekaniskt fenomen, som är känt under namnet “Bose-Einstein condensation”, BEC. Forskarna har använt en slags självlysande polymer, som liknar det material som används i ljusemitterande displayer, något som finns i många av dagens smarta telefoner.

Denna upptäckt skulle kunna ha praktisk tillämpning inom utvecklingen av nya optoelektroniska enheter, som energieffektiva lasrar och ultrasnabba optiska switchar, vilka kan vara kritiska komponenter i utvecklingen av framtida datorsystem och hanteringen av enorma datamängder.

Det komplexa fenomen som IBM-forskarna nu visat i rumstemperatur är uppkallat efter de välkända forskarna Satyendranath Bose och Albert Einstein, som först förutspådde fenomenet i mitten av 1920-talet. Inte förrän 1995 kunde fenomenet demonstreras, och då under extrema temperaturförhållanden.

BEC är ett märkligt tillstånd som uppstår när en utspädd gas av partiklar (bosoner) kyls ner nästan till den absoluta nollpunkten (-273 Celsius). Vid denna temperatur uppstår spännande makroskopiska kvantfenomen där bosonerna radar upp sig likt dansande par.

Relaterade XML-flöden
Ämnen XML-flöden
Research