IBM uppfinner möjlighet för gröna molntjänster


Stockholm - 11 nov 2013: IBM har tagit fram en teknik som möjliggör för leverantörer av molntjänster att distribuera last och styra tjänster till system med lägre energiförbrukning för att kunna minimera molntjänsternas miljöpåverkan.

Den metod IBM nu utformat liknar hur energiföretag erbjuder konsumenter möjlighet att automatiskt få tillgång till och betala för alternativa energikällor som vindkraft och solenergi. På detta sätt kommer molntjänster att kunna hanteras via nätverksenheter, system och programvaror så att de utnyttjar de resurser som förbrukar minsta möjliga energi.

 
Patentet för uppfinningen heter U.S. Patent #8,549,125: Environmentally sustainable computing in a distributed computer network.

 
IBM investerar mer än 6 miljarder USD årligen i forskning och utveckling, där nya aspekter på cloud computing är en viktig del.

 

Relaterade resurser

Webbplatslänkar
Relaterade XML-flöden
Ämnen XML-flöden
Cloud Computing
Energy & Utilities
No description at this time.
Research