IBMs säkerhetsundersökning visar ökad molnanvändning


Stockholm - 30 okt 2013: En ny undersökning bland säkerhetsansvariga som IBM genomfört visar att de säkerhetsansvariga får adressera allt fler säkerhetsfrågor på ledningsnivå. Resultaten visar att hotbilden, ny teknik och pressade budgetar kräver att de säkerhetsansvariga tar en mer aktiv roll i att kommunicera med ledningsgrupper och styrelser då säkerhetsincidenter får allt större betydelser för ett varumärke och kundernas förtroende.

Resultaten visar också att över 90 procent av de tillfrågade registrerar antalet säkerhetsincidenter, andelen data som gått förlorad eller stulits samt förlorade tekniska enheter, men att inte alls lika många rapporterar in dessa säkerhetsmått i företagets övergripande riskprocess. Bland resultaten framkommer också att nästan 76 procent av de säkerhetsansvariga har installerat någon typ av molnbaserad säkerhetstjänst.

Relaterade resurser

Webbplatslänkar
Relaterade XML-flöden
Ämnen XML-flöden
Cloud Computing
Security