Med superdatorns hjälp kan kunder få bättre bemötande och snabbare hjälp


Stockholm - 22 maj 2013: För två år sedan utklassade IBMs superdator Watson några av Jeopardy-stormästarna i USA. Sedan dess har Watson och dess analysförmåga gjort stora insatser inom sjukvården, där de enorma datamängderna omvandlats till värdefullt beslutstöd för läkare för att ge en mer individanpassad vård, snabbare kunna tillgodogöra sig ny forskning samt att kunna förutsäga vilka patienter som löper risk för att få allvarliga följder av exempelvis hjärtkärlsjukdomar. Nu är det dags för Watson att ta sig an ett nytt jobb.

Watson kommer att kunna bistå marknads-, sälj- eller kundservicechefer i deras arbete för att bättre förstå, leverera och lära sig vad varje kund vill ha, baserat på deras preferenser och aktiviteter. IBM lanserar därför IBM Watson Engagement Advisor, som är ett system som kan hjälpa personal med kundkontakt samt att förstå kundernas behov och önskemål bättre. Detta ger både ökad insikt om företagets kunder, men också en mer individanpassad service skräddarsydd efter kundens beteende och köpvanor. I detta system finns också en funktion där Watson kan svara på kunders direkta frågor, antingen via en webbchatt eller via mobilmeddelanden. Funktionen kallas ”Ask Watson” och kan använda all information som finns för en kund för att förstå exakt vad denna person vill ha, dess köpbeteende samt hur den önskar interagera. Denna funktion kan göra att kunder själva slipper leta information på snåriga hemsidor, gå igenom långa texter eller vänta i telefonkö eller för att få svar på mejlfrågor.

IBM har också förbättrat Watsons prestanda med 240 procent.

Se film: Watson Engagement Advisor

Relaterade XML-flöden
Ämnen XML-flöden
Analytics
Banking and Financial Services
No description at this time.
Cloud Computing
Media & Entertainment
Research
Smarter Planet
Software
Telecommunications
No description at this time.