IBM i nytt forskningssamarbete för nytt solcellssystem


Stockholm - 22 apr 2013: Det skulle bara krävas två procent av Saharaöknens landyta för att täcka hela världens elbehov. Tyvärr är solenergi idag mycket kostsam och tidskrävande att tillvarata och dagens solceller kräver också sällsynta metaller och mineraler. Därför har ett nytt samarbete mellan IBM, Airlight och olika universitetspartners skapats för att utveckla en prisvärd solcellsanläggning som kan koncentrera energin från i genomsnitt 2 000 solar. Tekniken kan samla in 80 procent av den inkommande strålningen och omvandla den till användbar energi. Det är tänkt att systemet ska kunna byggas där hållbar energi, dricksvatten och sval luft är en bristvara till en kostnad som bara är en tredjedel av dagens jämförbara system.

För projektet har forskare vid IBM Research, Airlight Energy, ETH Zürich och Interstate Universisty of Applied Sciences Buchs tilldelats ett treårigt forskningsbidrag på 2,4 miljoner USD.

Prototypen av systemet HCPVT (High Concentration Photovoltaic Thermal) använder en stor parabol, bestående av en mängd spegelfasetter. Fasetterna är kopplade till ett spårningssystem, som avgör vilken vinkel som är mest fördelaktig mot solen. Solens strålar kan sedan reflekteras till flera mottagare där varje kvadratcentimeter kan konvertera 200-250 watt i snitt över kanske en dag med åtta soltimmar. Hela mottagaren som besår av hundratals chips ger 25 kilowatt elenergi.

Relaterade XML-flöden
Ämnen XML-flöden
Energy & Utilities
No description at this time.