Ny lösning för prediktiv analys från IBM för att förutse och undvika störningar i anläggningar och tillgångar


Stockholm - 25 mar 2013: IBM presenterar nu en ny lösning bestående av programvara och tjänster, som ska hjälpa beslutsfattare att förutsäga och förhindra störningar och avbrott i en verksamhets anläggningar och tillgångar, det kan handla om exempelvis maskiner, fordon, oljeplattformar, broar, med mera. Att övervaka, hantera och underhålla infrastruktur och maskiner under hela dess livscykel är en affärskritisk process och det kan kosta mångmiljonbelopp om produktion eller distribution stannar på grund av fel i infrastrukturen.

IBMs nya programvara och konsulttjänster för prediktiv analys drar nytta av Big Data för att analysera driftdata från anläggningar och tillgångar och deras processer. Därigenom kan verksamheter i ett tidigt skede förutsäga och eliminera potentiella risker som kan leda till stopp eller problem i exempelvis en tillverkningsprocess och företagen kan få ut så mycket som möjligt av maskiner och infrastruktur.

Lösningen är avsedd att hjälpa företag inom exempelvis telekom- och elektronikbranschen, bilindustrin och övrig tillverkningsindustri.

Relaterade XML-flöden
Ämnen XML-flöden
Analytics
Automotive
No description at this time.
Consumer Products
No description at this time.
Energy & Utilities
No description at this time.
Manufacturing
Manufacturing
Services and solutions
Software
Telecommunications
No description at this time.
Travel & Transportation
No description at this time.