IBM förutspår fem tekniska innovationer som kan förändra framtiden

Datorer berikas med sinnen – förmåga att kunna se, lukta, känna, smaka och höra

Stockholm - 17 dec 2012: Varje år presenterar IBM sin framtidsspaning, 5-in-5, en prognos för fem tekniska innovationer som förutspås förändra vårt sätt att arbeta, leva och interagera, under de närmaste fem åren. Spaningen baseras på en analys av väsentliga samhällstrender tillsammans med information från tusentals biologer, ingenjörer, matematiker och läkare på IBMs forskningscenter runt om i världen. I år handlar spaningarna om datoriserade sinnen, att kunna se, lukta, känna, smaka och höra. Det är den sjunde spaningen i sitt slag sedan 2006 där IBM nu förutspår att nästa era av datorer och kognitiva system kommer kunna stötta människor inom de fem sinnena.

Dessa nya förmågor kommer hjälpa oss att bli mer medvetna och mer produktiva. De kommer hjälpa oss att fatta bättre beslut, förbättra vår hälsa och levnadsstandard, berika våra liv och bryta ner alla typer av hinder såsom exempelvis avstånd, språk, kostnad och otillgänglighet.

-     Dessa förutsägelser och nya möjligheter kombinerar teknik som funnits en tid med helt nya innovativa landvinningar, säger Mikael Haglund, teknisk direktör på IBM i Sverige. Utvecklingen, storleken och priserna på dessa tekniker gör att dessa smått utopiska förutsägelser inom en snar framtid kan få verklig användning hos företag, i det offentliga och för oss som individer i våra smarta telefoner.

IBM genomför framtidsspaningar främst för att ge den egna och andras verksamheter stöd i att välja prioriteringar, se nya affärsmöjligheter och som vägledning i produkt- och tjänsteutveckling. Ju tidigare man vet var utvecklingen är på väg desto bättre kan man, i god tid, anpassa verksamheten.

Relaterade XML-flöden
Ämnen XML-flöden
Analytics
Research
Smarter Planet