IBM-rapport leder till nya utbildningsverktyg för studenter och personal inom IT


Stockholm - 05 dec 2012: IBM lanserar idag en rad nya utbildningsverktyg för lärare, studenter och yrkesverksamma inom IT. Med det nya initiativet vill IBM höja den tekniska kompetensen bland studenter, utbildningsinstitut och IT-personal.

I IBMs nya rapport ”2012 Technology Trend Report” framgår det att endast en av tio organisationer anser idag att deras personal har den kompetens som behövs för att effektivt kunna använda avancerad teknik i sin organisation, så som affärsanalys, mobilitets- och molnlösningar och sociala verktyg. I rapporten framgår det även att nära 50 procent av lärarna och studenterna anser att utbildningsinstitutionerna har en bristande förmåga att möta efterfrågan på ny teknisk kompetens inom IT-branschen.

Rapporten visar att IT-säkerhet är det största hindret för att anamma ny teknik, samtidigt som säkerhet är det område som kommer generera flest nya jobb inom IT-branschen den närmsta framtiden.

Med nya utbildningsprogram inom viktiga områden så som IT-säkerhet, mobil data och handel hoppas IBM kunna minska kompetensgapet inom branschen.

Relaterade XML-flöden
Ämnen XML-flöden
Research
Services and solutions