Studenter använder IBMs Watsonteknik för att effektivisera kundservice, HR och forskning

IBM och Cornell University presenterar vinnande studenter som använder IBMs Watsonteknik för innovativa lösningar inom kognitiv IT

Stockholm - 24 okt 2012: IBM och Cornell University presenterar nu vinnarna i årets Watson Academic Case Competition, en tävling som hjälper studenter att utveckla sina färdigheter i analys, big data, och kognitiv IT genom att identifiera nya sätt att använda IBMs Watsonteknik för att hantera utmaningar för såväl företag som samhället i stort.

Sedan Watsons seger över de mänskliga mästarna i Jeopardy! har IBM fortsatt att utveckla Watson för att skapa en ny era av kognitiva IT-system som kan besvara frågor och därefter lära av svaren för att blir mer tillförlitliga över tiden. Kognitiva IT-system har förmågan att hantera information på ett sätt som efterliknar den mänskliga hjärnan, och därmed förstå naturligt språk med alla dess nyanser.

Inom ramen för tävlingen fick studenter vid Cornell University presentera hur IBMs Watsonteknik kan hantera komplexa utmaningar inom bland annat HR, big data och forskning. Juryn bestod av medlemmar från Cornells fakultet och IBMs experter. Det vinnande förslaget fanns inom big data och presenterade hur företag kan använda IBMs Watsonteknik för att förkorta väntetider inom kundservice genom att analysera både strukturerad och ostrukturerad data effektivare.

Utöver case-tävlingen belönar IBM även tio universitetsprofessorer med anslag på 10 000 USD som ska användas för att utveckla undervisningen vid universiteten med hjälp av IBMs Watsonteknik.

Relaterade XML-flöden
Ämnen XML-flöden
Analytics