IBM tecknar långsiktigt avtal med Sandvik


Select a topic or year


Stockholm - 03 jul 2012: IBM och Sandvik, en högteknologisk verkstadskoncern, meddelar idag att de har tecknat ett femårigt strategiskt avtal, där delar av Sandviks IT-infrastrukturtjänster kommer att outsourcas till IBM. Avtalet uppgår till ett värde av cirka 2 miljarder svenska kronor.

Sandvik har som ambition att bli ett snabbare, mer kundfokuserat och globalt företag med större synergier inom IT och andra utvalda områden. Avtalet möjliggör en snabb anpassningsförmåga och flexibilitet vad gäller kostnader, resurser och kompetenser för Sandvik. Långsiktigt bidrar detta till ökad kostnadseffektivitet och kvalitet av IT-tjänsterna och säkerställer tillgången till rätt färdigheter och kompetenser.
 
- Vi är väldigt nöjda över att ha tecknat detta avtal med IBM och har höga förväntningar på deras möjlighet att möta våra krav. Detta är ett viktigt steg mot att stärka den interna affärsmodellen för Sandvik IT och är även en avgörande del i Sandviks ambition att bli ett globalt integrerat företag, säger Göran Kördel, Chief Information Officer på Sandvik. 
 
Att bli ett globalt integrerat företag är en viktig transformation många företag måste göra för att behålla sin position i framkanten av sin bransch. Förutom att hjälpa flera företag i denna transformationsprocess har IBM egen erfarenhet av att kombinera sin IT- och affärsinfrastruktur till ett globalt integrerat, öppet och lyhört företag.
 
- Vi är mycket glada över att fortsätta ett nära samarbete med Sandvik. Vår egen transformation vände IBM till ett högre presterande företag som tillhandahåller avkastning till aktieägarna och mervärde till våra kunder och medarbetare. Vi är övertygade om att vår erfarenhet från transformationsarbete kommer att stödja Sandvik under deras liknande resa för att leverera värde till Sandviks verksamhet, säger Johan Sandell, VD för IBM i Sverige.
 
De tjänster som omfattas inom ramen för avtalet är ‘data center services’ och ‘workplace’. ‘Data center services’ omfattar driften av alla serverplattformar, vilket inkluderar hårdvara, mjukvara för applikationsplattformar och datahallar där servrar finns placerade. ‘Workplace’ omfattar samtliga tjänster som krävs för att hantera datorer på kontoren, liksom meddelandehantering, samverkan, standardapplikationer och användarsupport. Alla arbetsuppgifter inom ‘workplace’ och ‘data center services’ kommer att utföras av IBM. Enligt villkoren i avtalet kommer IBM att erbjuda anställning till Sandviks anställda som för närvarande arbetar inom dessa områden.
 
- En framgångsrik övergång av både anställda och teknologi till IBM har utformats för att öka säkerheten i Sandviks verksamhet samt för att ge en unik möjlighet för Sandviks högkvalificerade medarbetare att fortsätta sin yrkeskarriär med stöd till både Sandvik och andra kunder till IBM, säger Yvonne Andersson, Strategic Outsourcing Country Executive, IBM i Sverige.
 
IBM är med både bred och djup erfarenhet av att tillhandahålla outsourcingtjänster till företag över hela världen en pionjär inom branschen. IBM har också exceptionell erfarenhet av att spela rollen som strategisk partner, har industriledande egenskaper samt bidrar proaktivt till sina kunders verksamheter och IT-strategier.  IBM har en av de största globala infrastrukturerna, vilket har lett till stordriftsfördelar som företaget för vidare till sina kunder.  Dessutom har IBM skapat och kan utnyttja världsledande metoder, verktyg, processer och intellektuellt kapital för att erbjuda hög servicenivå, vilket har lett till att IBM idag anses vara ett av de mest respekterade IT-företagen inom branschen.

För mer information kontakta:
 
IBM Svenska AB
Carina Ginstmark, Presschef              
Mobile: +46 70 793 4889
email: carina.ginstmark@se.ibm.com

Relaterade XML-flöden
Ämnen XML-flöden
Services and solutions