Nordiska marknadschefer oförberedda på den digitala omställningen


Select a topic or year


Stockholm - 11 okt 2011: I en helt ny studie från IBM framkommer att nordiska marknadschefer har svårigheter att följa med i den digitala utvecklingen och riskerar därför att halka efter sina globala marknadschefskollegor. De nordiska marknadscheferna känner sig bland annat oförberedda på hur de ska hantera sociala medier och det ständigt ökande informationsflödet, vilket gör att besluten försvåras och extern expertis anlitas.

IBM har genomfört en världsomspännande studie där över 1,700 marknadschefer från 64 länder har deltagit [1]. Studien är förmodligen den största någonsin i sitt slag och visar bland annat på den förändrade relationen mellan företag och kunder. Globalt sett uppger marknadscheferna att de har störst utmaningar med att utnyttja sociala medier i sin marknadsföring, hantera de enorma informationsmängderna från en rad olika källor, dra nytta av antalet kanaler och mobila enheter på ett bra sätt samt att förstå och engagera sig i sina kunder, som nu har mer kunskap och makt än någonsin tidigare. Utmaningarna ligger i att marknadscheferna uppger att dessa områden kommer att vara mycket viktiga framöver, men att de inte har tillräcklig kompetens och erfarenhet samt relevanta verktyg för att hantera dessa områden.

- På nordisk nivå kan vi se att marknadscheferna skiljer sig en hel del åt från sina internationella kollegor. De känner sig bland annat mindre förberedda på att hantera och utnyttja förändringar inom marknadsområdet och är mer traditionella i sin marknadsföring, säger Charlotta Wark, IBMs svenska marknads- och kommunikationschef.

De nordiska marknadscheferna känner sig mindre förberedda än vad marknadschefer på global nivå gör inom flera områden, bland annat hur de ska:

- Nordiska marknadschefer måste förstå att det blir allt viktigare att lära känna och interagera mer med sina kunder, att utnyttja såväl den omfattande informationen som finns tillgänglig idag som det stora utbud av nya kanaler och mobila enheter, säger Charlotta Wark. Det är viktigt att nordiska marknadschefer är med på denna resa, annars riskerar både de och deras företag att hamna på efterkälken i den globala konkurrensen.

De nordiska marknadscheferna lutar sig också mycket tyngre på externa aktörer än vad marknadschefer generellt sett gör internationellt. Anmärkningsvärt är även att det rör sig om strategiskt viktiga områden där de nordiska marknadscheferna ser att de kommer att öka de externa samarbetena över en tre- till femårsperiod:

De nordiska marknadscheferna anser inte heller i lika stor utsträckning som sina internationella kollegor att sociala medier är en viktig del av deras marknadsstrategier. Av resultaten kan man utläsa att det finns tendenser till att undervärdera betydelsen av bloggar, recensioner och annan kommunikation som sker via nätet.

Hur gör framgångsrika marknadschefer
Baserad på de 1734 intervjuerna framkommer tre områden som marknadschefer bör fokusera på framöver:

Om studien
IBMs CMO-studie 2011 är den första undersökningen som företaget utför med marknadschefer men den femtonde i raden av en serie undersökningar som IBM genomför på C-nivå bland företag. Den globala CMO-studien genomfördes genom personliga intervjuer med 1,734 CMOer från 64 länder och 19 olika branscher under perioden februari till juni 2011. Syftet med studien var bland annat att få svar på; vilka trender som påverkar marknadsföringen idag, vilken potential dessa trender har att förändra disciplinen, hur marknadscheferna svarar på det ökade inflytandet från sociala medier, hur den ökade mängden data hanteras samt hur de krav som uppkommer från kunderna (vilka nu har båda mer kunskap och makt) hanteras.

Den globala studien finns att hämta här: http://www.ibm.com/services/se/cmo/

Den globala pressreleasen med bilder finns på http://www-03.ibm.com/press/us/en/presskit/35631.wss

För mer information om studien samt de nordiska siffrorna, kontakta:
Carina Ginstmark
Presschef IBM
E-post: carina.ginstmark@se.ibm.com
Telefon: 0707-93 48 89

[1] Undersökningen har genomförts genom intervjuer med CMOer på företag från olika industrier, regioner och av varierande storlek.

Relaterade XML-flöden
Ämnen XML-flöden
Research