Bildgalleri

Image Gallery

Välj ett ämne som intresserar dig

Alla ämnen (3)
Visa en lista över alla bilder i bildbiblioteket i nyhetsrummet.

Corporate (3)


Tillstånd att använda fotografiska bilder i den här databasen ges endast under följande villkor:

All användning måste åtföljas av detta meddelande: Courtesy of International Business Machines Corporation. Unauthorized use not permitted. (Erbjuds av International Business Machines Corporation. Får inte användas utan tillstånd.

Kopiering av bilder för vidaredistribution eller kommersiell användning är förbjuden utan uttryckligt skriftligt tillstånd från IBM.

Inget tillstånd ges till användning av varumärken som tillhör International Business Machines Corporation, dess dotterbolag eller närstående företag, med undantag för tillfälliga förekomster av sådana varumärken i foton eller bilder som tillhandahålls av IBM.

IBM förbehåller sig rätten att återkalla tillståndet att reproducera upphovsrättsskyddat material om de, enligt eget gottfinnande, anser att privilegiet att reproducera materialet används på ett sätt som skadar deras intressen eller om ovanstående instruktioner inte följs på rätt sätt för att IBMs upphovsrätt ska skyddas.

Det här tillståndet tillhandahålls utan några som helst garantier, vare sig uttryckta eller underförstådda, inbegripet men inte begränsat till underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Fotogalleriet på nyhetsrummet innehåller foton som skyddas av upphovsrätt eller som tillhör andra parter. Sådana foton är tydligt märkta i bildtexten. Kontakta ägaren rörande rätten att publicera foton i annat material än det som ursprungligen avsågs i IBMs pressreleaser. Om du vill ha mer information kontaktar du (ibmpress@us.ibm.com)