Mediekontakter

använd följande IBM-kontakter för medierelationer endast till mediefrågor. Om du vill kontakta en IBM-representant för medierelationer yrkesmässigt via e-post klickar du på länken bredvid representantens namn och fyller i formuläret. Journalister som har en deadline ombeds att kontakta IBM via telefon i stället för e-post.

Regions