Lennart Malm

Regions, NE & SW Europe

Om du representerar media fyller du i det här formuläret så blir du kontaktad av en medierelationskontakt från IBM inom kort. Den information du lämnar kommer att användas endast för det här syften, i enlighet med våra rutiner för personuppgiftshantering på webben.

Journalister som har en deadline ombeds att kontakta IBM via telefon i stället för e-post.

Telefon: 070-7934184

Fälten med asterisk (*) är obligatoriska; övriga fält är valfria. Om du inte vill ge oss den obligatoriska informationen klickar du på bakåt-knappen i webbläsaren och går tillbaka till föregående sida, eller så kan du stänga fönstret eller webbläsarsessionen med den här sidan.