Standaryzacja blockchain szansą na redukcję kosztów i efektywne współdziałanie


Warszawa - 13 sty 2016: IBM we współpracy z Fundacją Linux otwiera projekt mający wprowadzić standaryzację blockchain, umożliwiając szerokie zastosowanie rejestru, nie tylko w transakcjach finansowych. Do tej pory w oparciu o technologię blockchain prowadzono wymianę bitcoinów - dzięki współpracy z Linux Foundation IBM ma nadzieję na stworzenie nowych zastosowań, poprzez otwarcie prywatnych rejestrów dla wszystkich zainteresowanych. Blockchain to technologia cyfrowych rejestrów, które w zdecentralizowany sposób grupują transakcje w porządku chronologicznym. Każdy z uczestników sieci ma dostęp do informacji o transakcjach, ich wartości i czasie wykonania. To, co przechowywane jest w rejestrze, ma swoja realną wartość ekonomiczną.

Do tej pory blockchain publiczny był wykorzystywany głównie jako rejestr transakcji w bitcoinach. Pozwalał m.in. na realizację natychmiastowo i bez kosztów międzynarodowych transakcji płatniczych. Ograniczony zasięg rozwiązania wynikał ze stosunkowo małej grupy korzystających oraz ograniczeń prawno-legislacyjnych. Współpraca z Fundacją Linux, organizacją non-profit umożliwiającą masowe innowacje w oparciu o technologie open source, ma pozwolić na upowszechnienie technologii i jej szersze zastosowanie.

W ostatnim czasie powstało mnóstwo startupów eksperymentujących z technologią rozproszonego rejestru. Wiele organizacji bada możliwość zastosowania blockchain dla różnych branż - od bankowości, przez sektor publiczny, po przemysłowy – mówi Karolina Marzantowicz, CEE Banking Technical Leader w IBM. Blockchain to platforma na bazie której można wypracować nieskończoną ilość zastosowań dla umów, kontraktów, rejestrów czy Internetu Rzeczy ­– dodaje.

Blockchain to technologia bazująca na zaawansowanej kryptografii, pozwalająca na realizację transakcji  w ciągu sekund, a nie jak dotąd godzin czy dni. Szerokie zastosowanie może zaowocować wielomilionowymi oszczędnościami dla firm i większą efektywnością oraz automatyzacją procesów. Z jednej strony system bazuje na dostępie typu open source, z drugiej - wsparcie organizacji jest konieczne, aby wypracować standard komunikacji w oparciu o blockchain na poziomie krajowym, branżowym czy globalnym. Obecnie brakuje regulacji międzybranżowych i wewnątrzbranżowych, które wspierałyby szersze zastosowanie tej klasy rozwiązań na masową skalę.

Zanim odpowiednie regulacje i standardy się pojawią, firmy skupiają się na tworzeniu własnych aplikacji. Blockchain jest uważany za jedną z najbardziej rewolucyjnych technologii, jakie wpłyną przede wszystkim na bankowość i sektor publiczny w przyszłości. Aby w pełni wykorzystać ten potencjał, zdaniem IBM i Fundacji Linux konieczne jest zaangażowanie specjalistów z wielu dziedzin na zasadzie otwartej. Tak szeroka koalicji pozwoli na zidentyfikowanie i usunięcie przeszkód w implementacji, a co za tym idzie – umożliwi wdrożenie blockchain w wielu branżach jednocześnie.

W inicjatywie, której liderem jest IBM, biorą udział także Accenture, ANZ Bank, Cisco, CLS, Kredyty, Deutsche Börse, Digital Asset Holdings, DTCC, Fujitsu Limited, IC3, IBM, Intel, JP Morgan, Londyn Grupa Stock Exchange, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG ), R3, State Street, SWIFT, VMware i Wells Fargo.

Więcej na temat projektu oraz informacje jak dołączyć do grupy znajduje się na stronie: https://blockchain.linuxfoundation.org/

Więcej informacji o stosowaniu blockchain w Polsce:

Bitcoin – najbardziej wywrotowa innowacja XXI w.

W co inwestują największe światowe banki?

Internet Rzeczy w bankowości

Pokrewne kanały XML
Tematy Kanały XML
Analytics
Banking and Financial Services
No description at this time.

Udostępnij