Nyheds-feeds


Tab navigation

IBM Nyheder giver dig mulighed for at sammensætte personlige RSS feeds på tværs af flere kategorier. Vælg blandt kategorierne nedenfor for at sammensætte dit personlige feed. Dine feeds vil optræde på næste side, når du vælger tilføj. Klik på Lær mere om RSS nedenfor, for at læse mere om RSS.


De felter, der er markeret med en stjerne (*), skal udfyldes for at afslutte denne transaktion. De øvrige felter er valgfri. Hvis du ikke ønsker at angive disse oplysninger, kan du klikke på knappen Tilbage (Back) i din browser for at vende tilbage til den forrige side, eller du kan lukke det vindue eller den browsersessionen, der viser denne side.


Emner*

Vælg de emner, du er interesseret i


Vælg hyppighed og format