IBM indgår i EDISON-projektet og bygger intelligent netværk til elektriske biler


Kgs. Lyngby, Danmark & Armonk, NY - 25 feb 2009: IBM annoncerer i dag selskabets medlemskab af EDISON-forskningskonsortiet - et dansk baseret samarbejde hvis formål er at udvikle en intelligent infrastruktur, der muliggør den storstilede indførelse af elektriske biler drevet af vedvarende energi.

EDISON-forskningskonsortiet (Electric Vehicles in a Distributed and Integrated Market using Sustainable Energy and Open Networks) består af IBM, DONG Energy, det regionale energiselskab Østkraft, Danmarks Tekniske Universitet, Siemens, Eurisco og Dansk Energi. Da elbilteknologien har en række miljøfordele, er forskningen delvist finansieret af den danske regering.

Markedsintroduktionen og investeringsplanerne i Danmark vil resultere i en 10 % stigning i landets antal af elektriske køretøjer og hybridkøretøjer over de kommende år. For at kunne minimere udledning af CO2 i forbindelse med elektrisk transport, er der kommet stadig større global opmærksomhed på biler og infrastruktur, som maksimerer brugen af vedvarende energi til transport. For at opnå dette i en større skala, behøver elektriske biler intelligente teknologier, som kan kontrollere opladning og fakturering og samtidig sikre stabiliteten i det samlede energisystem.

"Danmark, vært for FN's klimakonference og EU's mest energieffektive land, understreger sine ambitioner ved annonceringen af EDISON-projektet," siger Guido Bartels, General Manager i IBM's Global Energy & Utilities Industry, "Der er bred enighed om, at både vindmølleenergi og elektriske biler har et enormt potentiale for at skabe en bæredygtig fremtid for energi - og sammenkoblingen af de to tegner til at være en vindende kombination."

Konsortiets første skridt er at udvikle intelligente teknologier, der som et første skrid skal afprøves på Bornholm. Bornholm har 40.000 indbyggere og en energiinfrastruktur baseret på en stor andel af vindenergi. Udviklingen af prøveanlægget på Bornholm giver forskere mulighed for at undersøge, hvordan energisystemer fungerer, når antallet af eldrevne biler stiger. Undersøgelserne vil være baseret på simulationer og vil ikke påvirke forsyningssikkerheden på øen.
 
Projektet indebærer yderligere, at forskere fra IBM Danmark og IBM's forskningscenter i Zürich vil udvikle intelligente IT-teknologier, der synkroniserer opladningen af elbiler med tilgængeligheden af vindenergi i elnetværket. IBM bidrager også med en hardware-platform til Danmarks Tekniske Universitet, som skal bruges til storstilede realtidssimulationer af elbilers påvirkning på energisystemet. Projektet bidrager ved dets gennemførelse til de politiske mål om at øge andelen af vedvarende energi i det samlede energiforbrug.
 
"Elbiler er en af de teknologier, hvorigennem vi kan få vedvarende energi ind i transportsektoren," fortæller klima- og energiminister Conni Hedegaard. "Det er derfor, vi gør det muligt for elektriske biler at komme ind på markedet, således de kan erstatte den traditionelle benzindrevne bil. Projekter såsom EDISON viser, at det er muligt at skabe bæredygtige løsninger i det virkelige liv.

"Mens en række virksomheder i Danmark har annonceret initiativer, hvis formål er at bidrage til den samlede udvikling af et elbilssystem, adresserer EDISON hele end-to-end processen, der gør systemet muligt - dette inkluderer sikring af den samlede netværksstabilitet og forøgelse af brugen af vedvarende energi. De intelligente teknologier udviklet i EDISON kan også benyttes til styring af andre typer decentraliserede batterier i hele netværket.

"Elbiler har enormt potentiale for at skabe både et renere energisystem og et renere transportsystem," fortæller Tim Mondorf, Nordic Business Development Executive, Energy & Environment i IBM. "Vi ser frem til at skabe et fungerende, intelligent administrationssystem – først i vores pilotprojekt på Bornholm og på langt sigt i hele Danmark." IBM samarbejder med kunder i op mod 50 intelligente netværksaftaler tværs over vækstmarkeder og modne markeder.

Relaterede XML-feeds
Emner XML-feeds
Automotive
Energy & Utilities
Smarter Planet
Pressemeddelelser med tilknytning til IBM's Smarter Planet initiativ
Travel & Transportation