Billedgalleri

Image Gallery

Vælg et af dine interesseområder

Alle emner (7)
Få vist en oversigt over alle billeder under Nyheder.

Corporate (5)
IBM i Danmark


Tilladelse til brug af fotografiske billeder fra databasen gives udelukkende på følgende betingelser:

Følgende kildeangivelse skal angives ved hvert billede, der bruges: Venligst stillet til rådighed af International Business Machines Corporation. Uautoriseret brug ikke tilladt.

Kopiering af billeder til yderligere distribution eller til erhvervsmæssig brug er forbudt, medmindre der er indhentet udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra IBM.

Der gives ikke tilladelse til at bruge varemærker, der tilhører International Business Machines Corporation, dets datterselskaber eller associerede eller koncernforbundne selskaber, bortset fra de varemærker, der tilfældigt er indeholdt i fotografierne/billeder fra IBM.

IBM forbeholder sig ret til at trække en eventuel tilladelse til at gengive copyrightmateriale tilbage, hvis IBM efter eget skøn finder, at retten til at gengive materialet bruges på en måde, der går imod IBM's interesser, eller at ovennævnte retningslinjer ikke følges, så IBM's copyrightrettighed ikke beskyttes korrekt.

Tilladelsen gives uden nogen form for forpligtelse, uanset kundens forventninger vedrørende egnethed eller anvendelse.

Billedgalleriet under Nyheder indeholder billeder, der er beskyttet af copyright, eller som tilhører andre. Dette er klart markeret i billedteksterne. Kontakt ejeren af rettighederne for at få lov til at offentliggøre fotografier i andet materiale end det, de oprindeligt var tiltænkt i IBM's nyheder. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte (ibmpress@us.ibm.com)