IBM patentovala systém zabezpečující kryptografické klíče a kódy na ochranu dat


Armonk - 27 VII 2017: Firma IBM oznámila, že její inženýři získali patent na systém, který využívá vlastní struktury desky plošných spojů (DPS) k ochraně kryptografických klíčů a kódů. Systém je navržen tak, aby byl vysoce odolný vůči neoprávněné manipulaci. Patentovaný systém nevyžaduje velké množství pryskyřice nebo jiných materiálů pro zapouzdření modulu nebo obalu obsahujícího klíče a kódy. Toho lze využít k výraznému zvýšení ziskovosti výroby a díky spolehlivosti obalu současně k omezení rozsahu nezbytných oprav. Tento vynález by mohl pomoci chránit klíče a kódy šifrující data uložená na jakékoli platformě, ať už v cloudu nebo ve firemním úložném systému.

Ochrana kryptografických klíčů a kódů pro šifrování a dešifrování dat je zásadní pro účinnou bezpečnost informací. V případě, že jsou kryptografické klíče a kódy uloženy na modulech v elektronickém zařízení, musí být tyto moduly chráněny proti neoprávněné manipulaci nebo přístupu, aby nemohly být klíče a kódy zneužity.

Firma IBM si tento vynález patentovala pod číslem 8 938 627: Mnohovrstvá zabezpečovací struktura a metoda na ochranu kryptografických klíčů a kódů.   Moduly se na ochranu proti neoprávněné manipulaci běžně zapouzdřují nebo zalévají plastovou hmotou nebo epoxidovou pryskyřicí. Tímto postupem většinou dochází k zajištění bezpečnosti proti neoprávněné manipulaci.

Výroba je ale náročná a problematická, protože desky plošných spojů se zalévanými moduly se mohou během vytvrzování pryskyřice zdeformovat nebo zkroutit. „V IBM se vynálezům a inovacím v rámci ochrany a bezpečnosti dat věnují celé týmy. Tuto oblast totiž považujeme za základ naší globální digitální budoucnosti, a proto také tato myšlenka stála u zrodu této inovace,“ říká technický manažer IBM Systems a jeden z vynálezců patentovaného přístupu Stefano Oggioni.

Patentovaný přístup využívá systém obvodů ve vrstvách DPS nebo jiné laminované struktury ke kódování kryptografických klíčů a kódů.  Další vrstvy DPS nebo laminované struktury, které se přidají nad nebo pod vrstvy obsahující klíče a kódy, zabraňují fyzickému přístupu.  Obvody chránící klíče a kódy lze v rámci DPS nebo laminované struktury rozmístit v nahodilých schématech nebo místech, takže jsou dokonale skryty. 

Pro ještě vyšší zabezpečení klíčů a kódů se tento systém obvodů skládá z materiálů, které nelze odhalit ani pomocí rentgenového záření nebo akustického mikroskopu. Firma IBM se této oblasti věnuje už desítky let a minulý týden ohlásila spuštění IBM Z – nové generace nejvýkonnějšího transakčního systému na světě schopného zvládnout více než 12 miliard zašifrovaných transakcí denně. Patentovaný systém patří k nastupujícím technologiím, se kterými už IBM Z a další systémy společnosti počítají.

Informace o kontaktu

Vladislav Doktor

IBM Central External Communications Manager vladislavdoktor@sk.ibm.com

Související informační kanály XML
Témata Informační kanály XML
Aerospace & Defense
No description at this time.
Automotive
No description at this time.
Banking and Financial Services
No description at this time.
Chemicals & Petroleum
No description at this time.
Consumer Products
No description at this time.
Education
No description at this time.
Electronics
No description at this time.
Energy & Utilities
No description at this time.
Government
No description at this time.
Healthcare and Life Sciences
No description at this time.
Insurance
No description at this time.
Manufacturing
No description at this time.
Media & Entertainment
No description at this time.
Retail
No description at this time.
Security
Telecommunications
No description at this time.