IBM Česká republika se zapojila do iniciativy RFID Competence Center


Praha - 13 IV 2012: Společnost IBM Česká republika se zapojila do iniciativy RFID Competence Center (RFID CC), platformy předních dodavatelů pro logistiku, výrobu a skladování. Jejím cílem je poukázat na praktické využití technologií pro automatickou identifikaci jako jsou radiofrekvenční identifikace, čárové kódy, hlasem (Pick by Voice) nebo světelnou signalizací (Pick by Light) řízený sklad v běžném provozu.

Společnost IBM je v rámci RFID CC systémovým integrátorem a dodavatelem specializovaného řešení evidence a správy majetku. Současně také vystupuje jako garant jednání se státními institucemi a organizacemi, které mají vliv na dění v oblasti RFID a hrají klíčovou roli pro zavádění technologií RFID do každodenní praxe. Společnost IBM úspěšně implementuje tyto technologie také mimo „tradiční“ oblasti skladování a logistiky. V Česku je například úspěšně implementovala v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, kde pomáhají při přípravě cytostatik snížovat riziko záměny léčiv.

Firmy zapojené do projektu RFID CC pravidelně pořádají semináře pro potenciální zákazníky, kde prezentují příklady využití těchto technologií v praxi. 18. dubna proběhne v Rudné u Prahy seminář na téma „Kompletní řešení pro Vaše skladovací procesy“, který představí reálné ukázky komplexního řešení pro výrobu, sklady a logistiku s využitím a integrací na nejmodernější dostupné technologie. Více informací naleznete zde.

O RFID Competence Center

RFID Competence Center (RFID CC) je iniciativa předních dodavatelů pro logistiku, výrobu a skladování, která je primárně cílena na praktické ukázky použití RFID (radiofrekvenční identifikace), ale i dalších technologií pro automatickou identifikaci jako je čárový kód, hlasem řízený sklad (Pick by Voice) nebo Pick by Light v těchto oblastech. RFID Competence Center vzniklo v roce 2007. V současné době je tvořeno čtyřmi společnostmi: InCAPTIO, Toyota Material Handling CZ, Aimtec a IBM Česká republika.

Bližší informace o RFID CC najdete na www.rfid-cc.cz.

Pro více informací o RFID technologiích od IBM navštivte www.ibm.com/cz/rfid.

Související informační kanály XML
Témata Informační kanály XML
Global Technology Services
SMB
Services and solutions