Přejít na hlavní obsah

Informace o společnosti

IBM je toho názoru, že dnešní propojená ekonomika dala vzniknout globálnímu podnikatelskému prostředí a zároveň iniciovala změny ve vedení obchodu. Vzájemně propojené globální ekonomiky zapříčinily vznik trhů s novými příležitostmi a novými zdroji odborných znalostí. Internet umožnil komunikaci a spolupráci v rámci celého světa a přinesl s sebou nový model zpracování dat postavený na nepřetržitém globálním propojení. V takovém prostředí mohou společnosti distribuovat pracovní úkoly a technologie na libovolné místo na světě.

Na pozadí těchto příležitostí spolupracuje IBM se svými zákazníky na vývoji nových modelů trhu a technických architektur, které přinášejí organizacím pružnost potřebnou k zabezpčení jejich konkurenceschopnostiv tomto novém prostředí. Podniky zároveň přizpůsobují rozsah své geografické působnosti, využívají dvouciferného hospodářského růstu v nových lokalitách, staví na výhodách moderní technologické infrastruktury a s výhodou čerpají z nových zdrojů talentů s cílem poskytovat ještě lepší služby svým zákazníkům.

Naše hodnoty

Naše hodnoty jsou pro nás, pracovníky IBM, předobrazem všeho, co děláme, stejně tak jako všech našich rozhodnutí učiněných jménem této společnosti. Dopady našich hodnot jsou nejvíce viditelné ve chvíli, kdy jsou aplikovány v naší každodenní práci a komunikaci s okolím. Pracovníci IBM se sami rozhodli o tom, že se jejich jednání bude řídit těmito hodnotami:

Kdo jsme

Chcete-li se spojit se specialistou IBM na vztahy s médii, použijte odkaz Kontakt pro média po levé straně této stránky. Chcete-li kontaktovat jakéhokoli dalšího pracovníka IBM, použijte odkaz uvedený níže.

Další odkazy