Gjør finansieringen en del av din grønne strategi

Finn de rette alternativene for finansiering og avhending av IT-ressurser for dine grønne initiativer

Er finansieringen en del av din grønne strategi?

En proaktiv og gjennomført miljøpolitikk er nå en essensiell del av enhver bedrifts totale forretningsstrategi. Fleksible finansieringsløsninger fra IBM Global Financing kan danne grunnlaget for en helhetlig teknologistrategi som kan bidra til å optimalisere utnyttelse av plass, maksimere kontantstrømmen, redusere totale eiekostnader og opprettholde bedriftens konkurransefortrinn.

IBM Global Financing forstår de miljøområdene som påvirker forretningsdrift og informasjonsteknologi, og har mulighet til å hjelpe kunder med å utnytte dem til bedriftens fordel både når det gjelder ansvarlighet og fortjeneste.

Ved å tilby en "pakke" med finansieringsløsninger, en strategi for avhending av utstyr, og ombygd utstyr som et alternativ til nytt, hjelper IBM Global Financing kunder med å optimalisere bruk av plass, minimere energiforbruk og redusere kostnader.

Fra innledende konsultasjon til oppgraderinger til avhending kan vi tilpasse våre enkle leasingavtaler og lån til svært fleksible strukturer for selv de mest komplekse prosjektplaner som dekker hele livssyklusen til et prosjekt.

Ved å tilby helhetlig finansiering for disse kapitalintensive datasenterprosjektene, samt ved å hjelpe dere med å avhende gammel IT-maskinvare på en trygg måte og investere i ombygd utstyr i stedet for nytt, kan vi bidra til å avhjelpe kapitalbegrensinger og gi dere mulighet til å avstemme direkte kostnader med forventet avkastning av prosjektet.

IBM Project Financing™ gir økonomisk fleksibilitet til å designe og bygge energieffektive datasentere. Dette tilbudet omfatter finansiering for utvalgte områder innen anleggsdesign og -konstruksjon, bygnings- og strukturelle oppgraderinger, utstyr til infrastruktur, IT-maskinvare, programvare og konsulenttjenester fra IBM og andre leverandører.

Med Open Infrastructure Offering (OIO) kan forbedre effektiviteten i datasentrene dine. Avhengig av bedriftens behov kan dette omfatte bygnings- og anleggsekspertise, "grønne" teknologier og tjenester for å hjelpe dere med å vurdere, bygge, virtualisere, administrere og kjøle anlegget for å forbedre energieffektiviteten dramatisk, infrastrukturprodukter og -tjenester fra IBM, samt produkter og tjenester fra IBMs partnere.

IBM Certified Pre-owned Equipment™ er den perfekte løsningen for spesialprosjekter, midlertidig kapasitet, uventede endringer i en divisjon, flytting, eller når som helst der det kreves IBM-kvalitet, til lavere kostnader. Tilgjengelig utstyr er i kategorier som Midrange and Mainframe Servers og Storage. Hver enhet er ombygd og testet i henhold til IBMs spesifikasjoner, og gir optimal ytelse og maksimal pålitelighet. Og alle løsningene har 90-dagers garanti med hensyn til utstyrets kvalitet

We're here to help

Easy ways to get the answers you need.