Kontakt oss

IBM Global Financing er klar til å hjelpe deg. Vi vil gjerne ha dine synspunkter og kommentarer til disse sidene. Du kan sende eventuelle kommentarer og spørsmål til Kontakt IGF

IBM Norge A/S
Att: IBM Global Financing

IBM Finans Norge AS
NO 994 799 436 MVA Foretaksregisteret
Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen, Norway

International Business Machines AS
NO 931 482 580 MVA Foretaksregisteret
Lakkegata 53, 0187 Oslo, Norway

IT Finansieringsløsninger

For finansiering av din komplette IT-løsning.

IT Finansiering
Direkte telefon: 932 07 792 or 928 30 125
Fax: 66 99 80 08
Kontakt IGF salg

Roger Olsen
IGF Sales Representative
Phone: +47 932 07 792
E-mail: roger.olsen@no.ibm.com

Business Support
Administrativ hjelp hvis du har spørsmål vedrørende fakturaer, kontrakter, etc.

IGF Business Support
Direkte telefon: 66 99 82 58
Fax: 66 99 80 08
Kontakt IGF BSO

Commercial Financing

Business Partner mangler du en finansieringspartner som kan gjøre dine løsninger komplette?

Commercial Financing
Direkte telefon: 66 99 80 00
Fax: 66 99 80 08
Kontakt Commercial Financing

Refurbished Equipment

Markedets største tilbud av brukt og renovert utstyr, solgt i store partier

Refurbished Equipment
For ytterligere informasjon:
Direkte telefon: +45 45 23 35 36
Fax: +45 45 93 07 74
Kontakt GARS