Kontaktujte IBM Global Financing

Chcete-li, aby Vás kontaktovali zástupci IBM Global Financing Česká republika, nebo máte-li dotaz týkající se těchto stránek, pošlete nám e-mail, nebo zatelefonujte :

IBM Česká republika, spol. s r.o.

Sídlo: Praha 4, Chodov, V Parku č.or.4,c.p.2294, PSC 14800
IČ: 14890992
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 692

Registered address: Prague 4, Chodov, V Parku 2294/4, Zip Code: 148 00
Company ID: 14890992
Entered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague (Part C, Entry 692)

Jana Kotová
IBM Global Financing Česká Republika Sales
Mobile: +420 737 264 411
E-mail: jana_kotova@cz.ibm.com

Jitka Barbaličová
IBM Global Financing Česká Republika Sales
Mobile: +420 778 720 030
E-mail: jitka.barbalicova@cz.ibm.com