IBM z Systems

Transformácia podnikových IT systémov pre digitálne podnikanie:
cloud, analýza, mobilné riešenia a bezpečnosť

Prečo systémy mainframe IBM z Systems

IBM z Systems poskytujú výpočtovú infraštruktúru určenú pre novú aplikačnú hospodárnosť — umožňujú organizáciám vykonávať transakcie v rozsahu a s rýchlosťou mobilného prostredia, podporiť každú transakciu analýzou realizovanou v ten pravý čas a zabezpečiť najvyššie úrovne bezpečnosti a dôvery v prostredí cloud — a to všetko spolu s transformáciou efektivity a hospodárnosti IT.Naša ponuka

Riešenia z Systems


Platforma Linux podnikovej triedy

Spúšťajte kľúčové podnikové aplikácie na najefektívnejšej a najdôveryhodnejšej platforme


Sme tu pre Vás

Tomas Baksa

Peter Madar

Zúčastnite sa našich podujatí


Zostaňte v spojení so systémami IBM z Systems

IBM mainframe: Mechanizmy pokroku

Prípadové štúdie z Systems

IBM mainframe nám ponúka jeden zdroj pravdivých údajov... Spoznanie správania našich zákazníkov nám umožní zamerať svoju pozornosť jednotlivo na každého zákazníka

— CEO, Kenya Power

Chceli sme riešenie, ktoré stačí len vybaliť a predsa nám poskytne škálovateľnosť, výkon a spoľahlivosť.

— Kevin Barber, CIO, SinfoniaRx

Mainframe poskytuje spoločnosti Citi príležitosť uviesť špičkovú inováciu do života.

— Don Callahan, Head of Operations and Technology, Citi

IBM chápe, že budúcnosť je v hybridnom prostredí cloud. S nimi môžeme vstúpiť do nových oblastí rastúceho trhu.

— Steve Groom, CEO, Vissensa

Pokiaľ ide o Halkbank, všetko je to o spoľahlivosti, stabilite a bezpečnosti IBM...

— Ayhan Yalkut, System z Manager, Halkbank