Softvér pre storage systémy

Storage technológie pre svet podnikov On Demand

Prečo IBM

Softvérové ponuky IBM Storage poskytujú unikátne storage riešenia s nadpriemernou hodnotou pre spoločnosti všetkých úrovní.

Softvér pre storage systémy


Softvér pre systémy System z

Nástroje z/OS na správu storage (US)

Komplexné on demand nástroje na správu storage v zSeries

DFSORT (US)

Produkt pre vysoko výkonné triedenie, zlúčenie, kopírovanie, analýzu a zostavy v z/OS.


Súvisiace služby

Služby migrácie údajov (US)

Mobilita údajov - rýchlo, bezpečne a bez prerušení

Súvisiace zdroje

Zvýšte kapacitu úložného priestoru

SVC integruje Real-time Compression na použitie s aktívnymi primárnymi údajmi


Správa služieb

Zvládnite výzvy správy vášho virtualizovaného prostredia


Rozpoznajte chyby úložného systému

Naučte sa rýchlo rozpoznať chyby vo vašom úložnom prostredí


Správa SAN

Odporúčané postupy pri konfigurácii a manažmente zmien