IBM Flex System


Najpokrokovejšia ponuka blade serverov integrujúcich výpočtové, úložné a sieťové zdroje s integrovaným dizajnom. Prvky systému PureFlex.

IBM Flex System

Poznáte svoju oblasť podnikania a svoje požiadavky v oblasti IT. Chcete vybudovať riešenie, ktoré bude ušité na mieru pre vaše aplikácie a služby. Potrebujete najpokrokovejší blade systém na trhu, flexibilnú architektúru, ktorá bude spĺňať vaše súčasné i budúce požiadavky. A taktiež potrebujete jednoduchú, integrovanú správu, aby ste udržali svoje prevádzkové náklady. No chcete aj integrovaný dizajn a dlhodobú ochranu investícií.

Ak potrebujete vymeniť alebo zmigrovať existujúcu blade infraštruktúru s cieľom zjednodušiť správu a zvýšiť výkon a flexibilitu, IBM Flex System splní všetky vaše požiadavky. Technológia systémov IBM Flex System prináša výkon a flexibilitu, ktoré potrebujete.

Nastáva ďalšia evolúcia blade technológií.

Výpočtové uzly predstavujú blade servery bez kompromisov

Možnosti ukladania údajov optimalizované pre maximálnu efektivitu a výkon

Sieťové funkcie navrhnuté pre virtualizáciu a prostredie cloud

Integrácia správy pomocou aplikácie IBM Flex System Manager

Viac informácií o systémoch IBM Flex SystemAktuality

Video galéria

Flex System Manager - virtuálna prehliadka

Výpočtový uzol x240

Výpočtový uzol p460

Právne vyhlásenia

1 IBM Flex System x240 (768 GB) v porovnaní s HP BL 460c Gen8 (512 GB)

2 IBM Flex System Flash na systéme x240 podporuje 3,2 TB v porovnaní s Dell M610 s 800 GB

3 Prepínač IBM Flex System Fabric 10Gb - 240Gb v porovnaní s prepínačom HP 10Gb - 80Gb

Kontaktujte IBM

Špeciálne ponuky

Zúčastnite sa

Nájdite podujatie blízko vás »

Brožúra IBM PureFlex System

Infraštruktúrny systém s integrovanými odbornými znalosťami

Hlas komunity

"Včasné testovanie produktu Accelrys Discovery Studio na systéme IBM PureFlex System preukázalo mimoriadnu celkovú aplikačnú výkonnosť. Navyše konsolidované schopnosti IBM Flex System Manager ponúknu našim zákazníkom výhody nad tradičnými neintegrovanými hardvérovými platformami a posunú ich vývoj vpred."

- Matt Hahn, Senior Vice President and Chief Technology Officer, Accelrys

"Riešenie Amdocs' Convergent Charging na systémoch PureFlex od spoločnosti IBM ukazuje výsledky, ktoré predčia naše očakávania. Táto platforma otvára nové možnosti integrácie riešenia Convergent Charging na heterogénnej platforme."

- Avishai Sharlin, Division President, Portfolio Solution Management, Product BU Group, Amdocs

"Spoločnosť ANSYS je poctená spojením so spoločnosťou IBM pri spúšťaní ich nového systému IBM PureFlex System. Riešenia ANSYS na systéme IBM PureFlex System a IBM/Platform HPC sú prísľubom poskytovania presvedčivého inovatívneho riešenia pre našich zákazníkov."

- Barbara Hutchings, Director of Strategic Partnerships, ANSYS

"Predpovedné analýzy CiRBA umožňujú organizáciám plne využiť výhody systému IBM PureFlex Systems z hľadiska výkonu a efektivity. Veľmi nás teší, že môžeme v spolupráci so spoločnosťou IBM umožniť organizáciám, aby optimalizovali plánovanie migrácie a prevzali kontrolu s IBM PureFlex Systems."

- Chuck Tatham, SVP, Operations & Business Development, CiRBA

"Vzhľadom na to, že popredné aplikácie od CMG bežia na platformách Power aj Intel, v súčasnej dobe vytvárame benchmarky výhod, ktoré môže nová ponuka od spoločnosti IBM priniesť našim zákazníkomktorú potrebujú vyšší výkona komplexnosť."

- Ken Dedeluk, CEO, CMG

"Nový IBM PureFlex System prináša prelomovú infraštruktúru, ktorá nám pomáha bezpečnejšie, rýchlejšie a efektívnejšie poskytovať aplikáciu ENOVIA. To umožňuje klientom rýchlejšie dosahovať sľúbené úspory konsolidovaného prostredia PLM I/T a znížiť celkové náklady na vlastníctvo."

- Andy Kalambi, CEO ENOVIA, Dassault Systèmes

"DPS spúšťa svoje ERP, dátové sklady a aplikácie elektronického obchodu na systéme IBM PureFlex System s ľahkosťou a vynikajúcim výkonom. Veríme, že vďaka tejto platforme novej generácie a integrovanej správe storage, podporujúcej pracovné zaťaženia IBM i a Intel, naši zákazníci dosiahnu veľký prospech, zjednodušia komplexnosť a zvýšia flexibilitu."

- Marshall Dunbar, CTO, DPS

"IBM PureFlex System poskytnú zákazníkom vysoko hodnotné zariadenie, na ktoré môžu presunúť pôvodné systémy, a novým zákazníkom sprístupnia zjednodušenú a na použitie pripravenú infraštruktúru s jednoduchou správou, aby mohli ľahšie a rýchlejšie nasadiť svoj systém ESRI EAM a Maximo Spatial."

- Josh Lewis, Director, Global Partners, ESRI

"Integrácia F5 s IBM PureFlex Systems poskytne zákazníkom agilnú a optimalizovanú architektúru IT, ktorá zrýchli prerozdeľovanie služieb v rámci podnikových údajových centier a do prostredia cloud."

- Karl Triebes, EVP of Product Development and CTO, F5

"Naša skúsenosť s testovaním nového systému IBM PureFlex System bola veľmi pozitívna a posúva nás bližšie k realite spúšťania kompletného softvérového bankového riešenia z jediného šasi. Navyše IBM i OS umožňuje optimálnu koexistenciu dátových definícií Cobol a DBMS (DB2), čo je ideálna kombinácia výkonnosti a bezpečnosti pre komplexné jadrové a pomocné bankové softvérové databázové riešenia. Tieto výhody nám umožňujú rýchlejšie a lepšie poskytovať a jednoduchšie vytvárať ľahko nasaditeľné integrované bankové riešenia."

- Erik Witchita, SVP, Product Development, Fiserv Bank Solutions

"Úvodné testovanie s Gaussian 09 naznačuje, že IBM PureFlex System ponúka vynikajúci výkon. V spojení s úložným systémom V7000 od IBM, prináša IBM PureFlex System možnosť spúšťať pohodlne veľmi veľké Gaussove problémy v dosahu viacerých koncových užívateľov."

- Dr. Michael Frisch, President, Gaussian

"So systémom PureFlex System od IBM môže byť sada aplikácií HarrisData nasadzovaná na infraštruktúru s jednoduchou správou, ktorá integruje všetky kľúčové procesy, aké výrobca potrebuje. Vďaka systémom IBM PureFlex System nastavuje HarrisData nový štandard podnikového softvéru a podpornej infraštruktúry."

- Michael Mallen, Executive Vice President, HarrisData

"IBM PureFlex Systems poskytuje multiplatformové prostredie, ktoré je ideálne pre integrované odvetvové sady Infor, s optimalizovaným výkonom spravovaným prostredníctvom štruktúry unifikovanej správy."

- Jack Bullock, Vice President and General Manager, System i, Infor

"Spoločnosť Information Builders sa teší na pokračovanie v spolupráci so spoločnosťou IBM, ponúkaním produktov biznis intelligence, integrácie a integrity WebFOCUS na IBM Expert Integrated Systems. Zákazníci budú môcť centralizovať biznis intelligence na serveri, na ktorom sú umiestnené všetky ich aplikácie a zdroje údajov pre kompletné, efektívne a cenovo úsporné analýzy."

- Gerald Cohen, CEO, Information Builders

"Výkon InterSystems Caché & TrakCare na systéme IBM PureFlex System s úložným systémom IBM V7000 bol vynikajúci. Bude ho možné škálovať tak, aby naplnil potreby všetkých zákazníkov. Schopnosť konsolidovať pracovné zaťaženia zákazníka na jedinom systéme zníži ich TCO."

- Robert Nagle, Vice President, Software Development, InterSystems

"IBM’s PureFlex System a QFabric and vGW Virtual Gateway od Juniper Networks pomôže zákazníkom predefinovať škálovateľnosť bezpečnosti a aplikácií a tým zrýchliť aktivity svojho výpočtového prostredia cloud. Inovačná architektúra QFabric od Juniper a vGW sú ideálnymi sieťovými riešeniami dátových centier pre zákazníkov, ktorí chcú rýchlo dosiahnuť výhody, aké im môže poskytnúť výpočtové prostredie cloud."

- R.K. Anand, Executive Vice President and General Manager, Data Center Business Unit, Juniper Networks

"IBM PureFlex System nám umožňuje spravovať celý náš vývoj, testovanie a nasadzovanie platforiem prostredníctvom jediného užívateľského rozhrania. Je to vynikajúci a jednoduchý spôsob, ako spravovať infraštruktúru potrebnú na chod našej spoločnosti."

- Don Nelson, VP Customer Support, LANSA

"IBM PureFlex System efektívne podporil náš doteraz najväčší test súbežných užívateľov, ktorý pomôže spoločnosti MajescoMastek rozšíriť náš trh, aby zahŕňal aj poisťovne úrovne 1. Rýchlosť a škálovateľnosť systému IBM PureFlex System pomôže poisťovateľom rýchlo nasadzovať nové flexibilné produkty a vyvolať s naším riešením revolúciu v ich procesoch vyúčtovaní a výplat."

- Stefan Van Overtveldt, Chief Engineer, MajescoMastek

"Rozsiahle testovanie IBM preukázalo, že IBM PureFlex System je spoľahlivá hardvérová platforma pre Windows Server a pre virtualizáciu s Windows Server Hyper-V, ako aj pre kľúčové aplikačné pracovné zaťaženia Microsoft. Tešíme sa na IBM PureFlex System a na ďalšie produkty od spoločností IBM a Microsoft, ktoré budú pokračovať vo vzájomnej spolupráci v prospech zákazníkov."

- Bill Laing, Corporate Vice President, Microsoft Shared Server and Cloud

"Openet a jeho softvér na optimalizáciu služieb umožňujú poskytovateľom komunikačných služieb robiť v reálnom čase rozhodnutia o sieťových zdrojoch a modernizácii. Openet Express Solutions spustené na systéme IBM PureFlex System nastavujú nový štandard času uvedenia na trh a možností celkových riešení. Express a PureFlex System spoločne poskytujú jasné výhody v rýchlejšom poskytovaní riešení a zjednodušení operácií."

- Niall Norton, CEO, Openet

"Spoločnosť Openwave teší, že môže byť novátorom so systémami PureFlex Systems od IBM. Openwave Email Mx with Rich Mail na odborne integrovaných systémoch od IBM ponúka trhu bohatú e-mailovú skúsenosť za cenovo veľmi výhodných podmienok."

- Mike Mullica, CEO, Openwave

"IBM PureFlex System prináša ďalšiu úroveň voľby a flexibility pre zákazníkov spoločností IBM a Red Hat, v spojení architektúr POWER7 a x86 do architektúry platformy, ktorá umožňuje nasadzovanie IT riešení vo veľkom meradle od malých a stredných spoločností, po najväčšie podniky a kľúčové výpočtové pracovné zaťaženia."

- Jim Totton, VP & GM, Platform Business Unit, Red Hat

"Veľmi na mňa zapôsobilo, ako konsolidácia prostredia VIOS so systémom IBM PureFlex System umožnila rýchlu a hladkú inštaláciu Rocket iCluster, čo zákazníkom umožnilo chrániť ich systémy IBM i a okamžite dosiahnuť očakávanú hodnotu."

- Mike Warkentin, iCluster Product Offering Manager

"Aplikačné portfólio SAPu je pripravené zužitkovať spoľahlivosť a škálovateľnosť heterogénnej infraštruktúry POWER a x86. PureFlex System od IBM umožní našim klientom vyladiť ich serverovú a storage infraštruktúru, prispôsobiť rozličné pracovné zaťaženia SAP optimalizovanému systému. Je prísľubom nového spôsobu zjednodušenia nasadzovania a správy podnikových aplikácií."

- Sethu M, Deputy CTO, Head of Product Architecture and Technology Strategy, SAP

"Zákazníci SAS-u hľadajú flexibilnú hardvérovú a softvérovú infraštruktúru so zjednodušenou komplexnosťou. PureFlex Systems od IBM sú navrhnuté tak, aby naplnili tieto kľúčové faktory. Spoločnosť SAS sa podieľala na testovaní tohto systému od začiatku. Táto nová platforma IBM poskytuje sľubnú infraštruktúru, ktorú Analytics Customers vyžadujú, aby mohli lepšie spravovať a nasadzovať svoje vysoko výkonné výpočtové prostredia."

- Paul Kent, SAS Vice President, Platform Research & Development, SAS

"IBM PureFlex System v spojení s produktom Siemens MedSeries4 poskytujú zákazníkom vyššiu flexibilitu a agilitu, ktoré čelia neustálym výzvam federálnych regulácií v prostredí MU (Meaningful Use) a vytvárajú dobrú pozíciu do budúcnosti. Jeden riadiaci bod systému IBM PureFlex System pre virtuálne prostriedky, vrátane serverov, úložného priestoru a sietí, robí z IBM PureFlex Systems a Siemens MedSeries4 logickú voľbu pri poskytovaní softvéru pre zdravotníctvo."

- Rex Maughan, Siemens MedSeries4 Chief Architect, Siemens Medical

"Pomocou systému IBM PureFlex System sme boli schopní kompletne spravovať prostredia cloud na KVM a zvýšiť hustotu VM 10-násobne s 2-násobným nárastom výkonu v porovnaní s existujúcimi nasadeniami. V spojení s kompletnou automatizáciou prostriedkov a nasadzovania ponúka zákazníkom neprekonateľnú úroveň agility pri správe ich IT infraštruktúr."

- Marc-Elian Bégin, Co-founder, SixSq

So systémami IBM PureFlex Systems dosahujú klienti flexibilitu pri optimalizácii viacnásobných pracovných zaťažení SPSS do jedného integrovaného systému, ktorý môže byť hostiteľom oboch procesorových architektúr, POWER aj x86."

- Rich Holada, Vice President, SPSS

"Riešenia ROC Fraud Management a Revenue Assurance môžu využiť zjednodušenú infraštruktúru, ktoré poskytuje IBM PureFlex System, a umožniť klientom jednoduchšie a rýchlejšie nasadiť riešenie na správu predchádzania podvodom. IBM PureFlex System umožní našim klientom vyladiť ich serverovú a storage infraštruktúru a prispôsobiť rozličné pracovné zaťaženia optimalizovanému systému PureFlex System. Je prísľubom nového spôsobu zjednodušenia nasadzovania a správy riešení ROC Fraud Management a ROC Revenue Assurance od spoločnosti Subex."

- Anuradha, Senior Vice President Engineering, Subex

"V systéme IBM PureFlex System sú úzko zladené silné stránky SUSE v kľúčových výpočtoch, integrovaných riešeniach a výpočtovom prostredí cloud. Tieto synergie v spojení s naším spoločným zameraním na otvorenú virtualizáciu, poskytnú podnikom všetkých veľkostí schopnosť rozoznať prínosy open source a virtualizácie."

- Michael Miller, VP, Global Alliances & Marketing, SUSE

"IBM PureFlex System dostáva IT priemysel za hranice poskytovania IT zdrojov, pretože poskytuje integrované odborné znalosti, ktoré maximalizujú optimalizáciu a automatizáciu. IBM Pure Systems poskytuje bankám vyššiu agilitu, znižuje riziká a zlepšuje prognózovanie."

- John Schlesinger, Chief Enterprise Architect, Temenos

"IBM PureFlex System veľmi zlepšuje naše schopnosti ponúknuť jednotný, ľahko použiteľný systém s jednoduchou správou v rámci celého podniku. Prínaša našim zákazníkom významné úspory a výhody."

- Kevin Beasley, CIO, Vormittag Associates

"VMware a IBM takmer dva roky spolupracovali na podpore poskytovania systému IBM PureFlex System. Infraštruktúra prostredia cloud VMware v spojení s predintegrovanou platformou IBM PureFlex System zjednoduší a zautomatizuje nastavenie, nasadenie a správu infraštruktúrnych prostriedkov, pričom umožní inováciu nových výpočtových a mobilných riešení pre koncových užívateľov a pomôže zákazníkom zmeniť svoje podnikanie transformáciou IT."

- Steve Herrod, CTO and Senior Vice President of R&D, VMware

Zoznam podujatí

Kalendár podujatí

 Podujatia týkajúce sa systémov IBM PureFlex a IBM Flex Systems
Podujatie Miesto Dátum Popis  
VMWorld 2012 San Francisco, Moscone Center 26. až 30. augusta Je čas vstúpiť do novej éry prostredia cloud. Sme pripravení. Máme technológie. A naši partneri už čakajú. Viac informácií
VMWorld 2012 Barcelona, Fira Barcelona Gran Via 9. až 11. októbra Je čas vstúpiť do novej éry prostredia cloud. Sme pripravení. Máme technológie. A naši partneri už čakajú. Viac informácií
IBM InterConnect 2012 Singapur 9. až 11. októbra Resorts World™ Sentosa, Singapur, 9. až 11. októbra, Singapur. Zistite, ako môžete zmeniť hospodárnosť IT pomocou systémov IBM PureSystems. Viac informácií (US)
IBM Power Systems Technical University Ceasars Palace, Las Vegas, Nevada 29. októbra až 2. novembra Prečítajte si o produktovej rodine IBM PureSystems™ Viac informácií