System x

Omdefinierade förväntningar

IBM System x. Omdefinierade förväntningar


IBM utökar partnerskap med Lenovo.

Driv verksamheten framåt

System x x86-servrar har stöd för Microsoft Windows, Linux och virtualisering. System x-servrar är intelligenta system som är utformade för att minska kostnaderna och komplexiteten. Håll igång dina applikationer och maximera din budget med x86-servrar från System x.
Mer information (US).

X6-servrar: Snabba. Flexibla. Motståndskraftiga.

Prestandaökning på upp till 100 % till lägre anskaffningskostnad.

X6 och SAP HANA | 20:e mars

x86

Få reda på varför X6-servrar + SAP HANA är en av branschens bästa analyslösningar.

System x: Vad vi kan erbjuda

Höjdpunkter

Kontakta Lenovo för x86-baserade system

Lenovo förvärvar IBM x86-system

Dessa IBM x86-produkter är nu produkter som tillhör Lenovo i Sverige och andra länder. IBM fortsätter att erbjuda värdtjänster till x86-relaterat innehåll på ibm.com tills migreringen till Lenovo har genomförts. Under övergången, tolka referenser till IBM i relation till flyttande produkter som Lenovo.

lenovo FOR THOSE WHO DO.

Handla online

Håll dig ansluten med System x

Fler länkar