Watson i aktion

IBM Watson på Power visar vägen i den
kognitiva databehandlingens era

Ny interaktion med kunder

Kognitiva system som IBM Watson ger företag ett nytt sätt att tänka, agera och verka i framtiden, tack vare teknik som utnyttjar det naturliga språket, generering av hypoteser och evidensbaserad inlärning.

Watson Engagement Advisor hjälper företag att lära känna sina kunder bättre, baserat på deras historik, att engagera dem var som helst och när som helst, och ge dem möjlighet att agera när tillfället är det rätta. Det leder till att företagen kan fatta bättre beslut och få snabbare resultat genom personanpassade, sammanhangsrelevanta och evidensbaserade interaktioner.

Se videon.

IBMs Watson har fått nytt jobb - Watson Engagement Advisor

Omvandla hälso- och sjukvården IBM Watson on Power

Se videon.

WellPoint, Inc.: Snabbare hälso- och sjukvårdsavtal med IBM Watson on Power®

Den medicinska informationen fördubblas vart femte år, och WellPoint, Inc. såg ett tillfälle att tillämpa banbrytande funktioner i IBM Watson on Power Systems på ett sätt som kunde göra vårdbesluten bättre och effektivare.

Se videon.

Läkare använder IBM Watson till svåra uppgifter med big data

IBM, WellPoint, Inc. och Memorial Sloan-Kettering Cancer Center tar fram de första kommersiellt utvecklade genombrotten med Watson-baserad kognitiv databehandling. De här innovationerna bidrar till bättre och snabbare vårdtjänster till patienterna tack vare individualiserad och evidensbaserad medicin.


IBM Watson: Ett system för svar

Watson är ett kognitivt databehandlingssystem som är till för komplexa analyser, genom integration av parallella POWER-processorer och DeepQA-teknik.

När företag använder Watson till smartare analyslösningar ger det nya och varierade utmaningar, där etablerade analyslösningar kombineras med ny teknik, som DeepQA, och experter inom olika branscher bidrar med expertis. Se videon (00:03:01)

Branschperspektiv på Watson

Hälso- och sjukvård (US)
Se hur ett DeepQA-system som liknar Watson kunde bidra till att ändra vården för patienter.

Kundtjänst (00:01:02)
Se hur IBM-experter förklarar hur ett IBM DeepQA-system som liknar Watson kunde förbättra kundtjänsten.

Finans (US)
Ett system med funktioner som liknar Watsons bidrog till att omvandla finansbranschens verksamhet

Hur kan du få Watson i aktion?

Watson visar att det går att klara av även de mest komplexa analyserna. Den viktigaste frågan är kanske “Hur får du Watson i aktion?”

IBM Watson Solutions Lab
En inblick i miljön där IBM och deras utvecklingspartners samarbetar om nya riktningar för kognitiva system.

När Watson lades till på kommersiellt tillgängliga POWER-system kunde företagen snabbare få Watson i aktion. Watson använder kommersiellt tillgängliga Power 750-system, som företag av i dag driftsätter för att köra lastoptimerade system för allt från komplex analys till transaktionsbearbetning. Läs mer (US)

Hardware

To draw insights and make better decisions, businesses rely on the secure, flexible and open platform of IBM Power Systems. Built with the first processor designed for big data workloads, the design of Power Systems combines the computing power, memory bandwidth and I/O in ways that are easier to consume and manage, building on strong resiliency, availability and security.

Operating systems

IBM Power Systems deliver flexibility and choice of operating systems to enable your business to support the next generation applications for big data and analytics and cognitive computing that are transforming how organizations work today. Whether running 1, 2, or all 3 - coupled with PowerVM, they maximize the benefit of Power Systems in your business.

System software

Transform your business with Systems Software that enables virtualization, high availability, flexibility, security and compliance on Power Systems™. IBM’s integrated approach to developing Systems and Systems Software together delivers optimized results with Power Systems.

Solutions

As an open innovation platform, Power Systems is optimized for big data and analytics performance and to deliver scale-out economics and security for the cloud. IBM and IBM Business Partner solutions exploit key capabilities in IBM Power Systems.

Migrate to Power

Over the last five years thousands of clients have migrated to IBM Power Systems. Learn how Power Systems has helped them support next generation applications for big data and analytics and cognitive computing on an open platform for choice while improving business performance, reducing risk, and establishing a platform for growth.

Advantages

Next generation applications for big data and analytics and cognitive computing are providing unprecedented insights into opportunities, threats and efficiencies. IBM Power Systems is at the forefront of delivering solutions to gain faster insights from analyzing both structured information and unstructured big data. With the secure, flexible and open platform of IBM Power Systems plus solutions and software, organizations can outpace their competitors by delivering faster services, providing differentiated offerings and turning operational cost into investment opportunity.

Kundstudier

Du hittar Watson på:

FacebookTwitterYoutubeFlickrPressreleaser

Ytterligare information