Watson i aktion

IBM Watson på Power visar vägen i den
kognitiva databehandlingens era

Ny interaktion med kunder

Kognitiva system som IBM Watson ger företag ett nytt sätt att tänka, agera och verka i framtiden, tack vare teknik som utnyttjar det naturliga språket, generering av hypoteser och evidensbaserad inlärning.

Watson Engagement Advisor hjälper företag att lära känna sina kunder bättre, baserat på deras historik, att engagera dem var som helst och när som helst, och ge dem möjlighet att agera när tillfället är det rätta. Det leder till att företagen kan fatta bättre beslut och få snabbare resultat genom personanpassade, sammanhangsrelevanta och evidensbaserade interaktioner.

Se videon.

IBMs Watson har fått nytt jobb - Watson Engagement Advisor

Omvandla hälso- och sjukvården IBM Watson on Power

Se videon.

WellPoint, Inc.: Snabbare hälso- och sjukvårdsavtal med IBM Watson on Power®

Den medicinska informationen fördubblas vart femte år, och WellPoint, Inc. såg ett tillfälle att tillämpa banbrytande funktioner i IBM Watson on Power Systems på ett sätt som kunde göra vårdbesluten bättre och effektivare.

Se videon.

Läkare använder IBM Watson till svåra uppgifter med big data

IBM, WellPoint, Inc. och Memorial Sloan-Kettering Cancer Center tar fram de första kommersiellt utvecklade genombrotten med Watson-baserad kognitiv databehandling. De här innovationerna bidrar till bättre och snabbare vårdtjänster till patienterna tack vare individualiserad och evidensbaserad medicin.


IBM Watson: Ett system för svar

Watson är ett kognitivt databehandlingssystem som är till för komplexa analyser, genom integration av parallella POWER-processorer och DeepQA-teknik.

När företag använder Watson till smartare analyslösningar ger det nya och varierade utmaningar, där etablerade analyslösningar kombineras med ny teknik, som DeepQA, och experter inom olika branscher bidrar med expertis. Se videon (00:03:01)

Branschperspektiv på Watson

Hälso- och sjukvård (US)
Se hur ett DeepQA-system som liknar Watson kunde bidra till att ändra vården för patienter.

Kundtjänst (00:01:02)
Se hur IBM-experter förklarar hur ett IBM DeepQA-system som liknar Watson kunde förbättra kundtjänsten.

Finans (US)
Ett system med funktioner som liknar Watsons bidrog till att omvandla finansbranschens verksamhet

Hur kan du få Watson i aktion?

Watson visar att det går att klara av även de mest komplexa analyserna. Den viktigaste frågan är kanske “Hur får du Watson i aktion?”

IBM Watson Solutions Lab
En inblick i miljön där IBM och deras utvecklingspartners samarbetar om nya riktningar för kognitiva system.

När Watson lades till på kommersiellt tillgängliga POWER-system kunde företagen snabbare få Watson i aktion. Watson använder kommersiellt tillgängliga Power 750-system, som företag av i dag driftsätter för att köra lastoptimerade system för allt från komplex analys till transaktionsbearbetning. Läs mer (US)

Maskinvara

Power Systems-maskinvara ger grunden till att utforma arbetsbelastningsoptimerade system tillsammans med programvara och expertkunskaper. Power-servrar och bladservrar är modulära och skalbara, och de är utformade från kretskort till programvarustack för att hjälpa dig att leverera affärsresultat på en ny nivå.

Operativsystem

Power-servrar ger flexibilitet och valfrihet i fråga om operativsystem så att du kan välja de bästa programmen för era affärsbehov. Oavsett om de kör 1, 2 eller alla 3 - tillsammans med PowerVM maximerar de fördelarna med Power Systems i ditt företag.

Systemprogramvara

IBMs integrerade synsätt vid utvecklingen av Systems och Systems Software ger maximalt utnyttjande, tillgänglighet och flexibilitet så att du kan leverera nya fördelar till din verksamhet.

Branschlösningar

IBM- och IBM Business Partner-lösningar innebär att du kan utnyttja fördelarna i Power Systems som hjälper dig att leverera ny kapacitet och nya konkurrensfördelar till verksamheten.

Migrera till Power

Under de senaste fem åren har tusentals Oracle- och HP UNIX-kunder migrerat till POWER. Här får du veta hur Power Systems har hjälpt dem att förbättra affärsresultaten, minska riskerna och bygga upp en säkrare framtid.

Fördelar

Företag som tar till sig smartare databehandling implementerar IT-infrastruktur baserad på IBM Power Systems-plattformen som är utformad för data, anpassad för uppgiften och den hanteras med molnteknik. Med Power Systems kan företag gå om sina konkurrenter genom att leverera tjänster snabbare, differentiera sina erbjudanden genom att leverera tjänster av högre kvalitet och göra om driftskostnaderna till investeringstillfällen genom att leverera tjänster med överlägsen ekonomi.

Kundstudier

Du hittar Watson på:

FacebookTwitterYoutubeFlickrPressreleaser

Ytterligare information