Din öppna inbjudan
att utforska IBM Systems

Är din IT-infrastruktur redo för morgondagen?

När affärsverksamhetens IT-behov bara ökar och budgetarna bara krymper går många företag en oviss framtid till mötes. Kommer den befintliga plattformen att kunna tas med in i framtiden, utan en massa krångel? Hur kan du hantera utgångna modeller i datacentret utan att riskera verksamheten? Har leverantören en rimlig strategi för att möta de framtida behoven? Vem ska du vända sig till för att migrera ett datacenter på ett så riskfritt sätt som möjligt?

IBM levererar säkerhet i en osäker värld.

IBM har varit ledande innovatörer i mer än 100 år, och svarat på våra kunders mest besvärliga IT-frågor. Fler än 8 000 av våra uppfinnare deltog i att ge IBM sin rekordnotering på fler än 6 000 patent år 20111.

Våra branschledande lösningar ger kunderna lägre kostnader jämfört med konkurrerande system, tack vare bättre prestanda, virtualisering och energiutnyttjande2. IBMs maskinvara ger prisvärda prestanda, lägre driftskostnader, tillförlitlighet och skalbarhet, precis vad vår tids företag behöver för att kunna möta framtidens behov utan att förlora i konkurrenskraft.

Om din verksamhet kräver visshet behöver du IBM. Vi vill bjuda in dig att få uppleva framtidens IT.

Video: Marc Dupaquier (00:01:15)

IBMs hundraåriga erfarenhet och innovationer gör oss till det självklara valet


Video: Sharon Driscoll (00:01:09)

IT-innovationerna har hjälpt IBM att upptäcka mönster som används för att skapa framtidens IT


Få tag på fakta (US)

IBM ger dig fakta så att det inte finns några frågetecken kvar

Välj det område som intresserar dig ...


Migrering Förenkling Datakontinuitet

Företag behöver en skalbar IT-infrastruktur med höga prestanda för att kunna reagera snabbt på föränderliga krav. Du behöver en infrastruktur som går att använda i dag, men som är förberedd för morgondagen.

Komplexitet hör inte hemma i IT-infrastrukturen. När värdefulla resurser lägger sitt fokus på IT-hantering återstår mindre tid för strategiska initiativ som förstärker konkurrenskraften.

Mängden data som behöver lagras ökar explosionsartat, samtidigt som diskutnyttjandet blir allt sämre. Att förbättra lagringens effektivitet genom att modernisera den är absolut nödvändigt om du ska kunna se till att företaget maximerar sin IT-budget.

System

IBM erbjuder en omfattande portfölj med system och lagring kombinerat med årtiondens erfarenhet av att lösa verkliga affärsproblem. Med x86, POWER och stordatorsystem, samt disk-, band- och nätverkslagringssystem kan IBM erbjuda rätt kombination av system för att möta utmaningarna i din verksamhet.

Lagring

Lagringseffektivitet är viktigare än någonsin. Din diskbeläggning kan vara så låg som 20 % - medan mängderna data du måste lagra formligen exploderar. IBM Storage kan hjälpa dig.

Nätverk

Det smartare datacentret med bättre IT-ekonomi kan uppnås genom en koppling mellan servrar och lagring med ett snabbt och intelligent kopplingsnät som är smartare, snabbare, miljövänligare, öppet och enkelt att hantera. IBM har ett öppet och standardbaserat tillvägagångssätt för att implementera de senaste framstegen i dagens platta, konvergerade datacenternätverk.

Programvara

IBMs omfattande Systems Software-lösningar bidrar till att centralisera, strömlinjeforma och automatisera din fysiska och virtuella infrastruktur, så att du kan optimera arbetsbelastningar och öka din förmåga att leverera IT-tjänster som stämmer med affärsmålen. Låt oss visa dig hur IBM Systems Software kan hjälpa dig att ge dig värdet i IBMs smartare databehandling, genom en effektivare användning av de avancerade funktionerna i IBMs maskinvara och operativsystem.

Integrerade lösningar

I själva verket behöver du en IT-infrastruktur som är utformad för data, anpassad efter uppgiften och hanterad i molnet. Om din IT-personal ägnar all sin tid åt att hantera IT kan de inte hjälpa dig att skapa förnyelse. Du behöver en infrastruktur som hjälper dig på marknaden, som hjälper dig med innovationen, som hjälper dig att bli konkurrenskraftig och att lyckas.

Systemrelaterade tjänster

IBM Systems-relaterade tjänster är en fullständig uppsättning tjänster som hjälper dig att utforma, utveckla, integrera, optimera, validera och driftsätta omfattande lösningar som stöder On Demand-verksamhet.

Funderar du på att migrera datacentret?

Träffa Cal Braunstein, Analytiker hos Robert Frances Group, Joe DeBella, informationschef hos Arizona Beverage, samt Dave Carlquist, vicepresident för IBM Competitive Strategy på två kommande evenemang:

  • Tweetchat

    #OpenITChat

  • Virtuell händelse på begäran

    Expertpanel om IT-migrering där Cal, Joe och Dave fortsätter samtalet

Ett holistiskt system