Enkelhet. Flexibilitet. Kontroll.
Och minskade hanteringskostnader.

Tillgodose dina infrastrukturbehov idag med hjälp av IBM Flex System.

Intel Inside Xeon Skiftet från fysiska till virtuella servrar har gett en ny typ av optimal serverteknologi IBM Flex System. IBM Flex System är nästa generations bladserverteknologi och en byggsten för IBM PureFlex System. IBM Flex System är byggda för virtualiserade datacenter. Byggd på den senaste teknologin och lanserad så sent som 2012 ger den er den bästa serverteknologin idag och i framtiden. IBM Flex System är modulrär, skalbar och kan anpassas efter era unika behov. IBM Flex System använder bland annat Intel Xeon-processorer - det rätta valet för din x86-baserade IT-infrastruktur.

Påbörja din PureSystems-startegi genom att adoptera IBM Flex System servers eller IBM V7000-lagring idag!

IBM Flex System är ett av de komponenter som tillsammans utgör IBM PureFlex System. Påbörja din resa mot en heterogen & automatiserad infrastruktur idag!

I'm here to help:

Niklas Johansson

Technical support

IBM Pre-Sales Advisor Tool

IBM Pre-Sales Advisor Tool

Den enklaste sättet at välja, konfigurera och köpa Servers från IBM.

Finansiering av IBM PureSystems

Finansiering av IBM PureSystems