IBM BladeCenter

  • Kompanija Lenovo je otvorena i spremna za poslovanje sa System x

    IBM x86 proizvodi su sada proizvodi kompanije Lenovo. Kompanija IBM će nastaviti da hostuje sadržaje vezane zax86 servere na ibm.com sve do potpune migracije sadržaja na kompaniju Lenovo.


  • IBM BladeCenter Open Fabric Manager

    Pregled, poređenje sa sistemom Virtual Connect kompanije HP i viđenje ove tehnologije sa aspekta klijenta.

Šta nudimo

Kontaktirajte kompaniju Lenovo

Kompanija Lenovo je kupila IBM x86 systems

Ovi IBM x86 proizvodi su sada proizvodi kompanije Lenovo. Kompanija IBM će hostovati sadržaje vezane za x86 servere na ibm.com sve do potpune migracije sadržaja na kompaniju Lenovo. Tokom procesa tranzicije, sve u vezi sa proizvodima koji su predmet tranzicije u kompaniju Lenovo možete da se referišete prema obaveštenjima koja dobijate od kompanije IBM

LENOVO FOR THOSE WHO DO
  • Da li je vaša IT infrastruktura dovoljno pametna za budućnost?

    Pogledajte IBM-ov webcast "Pametnije računarstvo u novoj IT eri"