IBM BladeCenter

  • IBM BladeCenter Open Fabric Manager

    Pregled, poređenje sa sistemom Virtual Connect kompanije HP i viđenje ove tehnologije sa aspekta klijenta.

Šta nudimo

Kontaktirajte nas

  • Da li je vaša IT infrastruktura dovoljno pametna za budućnost?

    Pogledajte IBM-ov webcast "Pametnije računarstvo u novoj IT eri"