IBM Storage

Optimaliser dataøkonomien dinEnten det gjelder nettsky, mobil, sosialt eller analyse strever virksomheter i dag med å håndtere de enorme mengdene med data som skapes av både tradisjonelle og nye arbeidsoppgaver. Virksomheter som har en lagerinfrastruktur som gir enklere innsikt fra disse dataene, vil ha en konkurransefordel. IBM tilbyr programvaredefinerte lagringsløsninger som for eksempel code name: Elastic Storage (US) og IBM SAN Volume Controller (US), samt optimaliserte datalagringsløsninger som XIV® Cloud Storage for Service Providers (US) og TS4500 Tape Library (US) sammen med forbedringer av DS8870 (US)-, IBM Storwize®- og FlashSystem™ (US)-løsninger. Den rette lagringsinfrastrukturen gir bedre dataøkonomi og legger til rette for suksess i virksomheten.

Hva IBM Storage tilbyr

Arrangementer og webcaster

Tilbud

Mer

Casestudier

Produsenten STO reduserer sikkerhetskopieringstiden fra timer til 30 sekunder

SSB får fart på pålitelig offentlig transport med IBM Flash og SAP

Coca-Cola Bottling Co. Consolidated forbedrer totale eiekostnader og tjenester med Flash

Royal Caribbean Cruise Ltd. får raskere innsikt i kundene og fjerner nedetid med IBM Flash

IVZ firedobler ytelsen i nettskyen med Flex System, XIV og Storwize

Banco Galicia planlegger sin globale fremtid, ved hjelp av SAP og IBM DS8000

COMAS implementerer en svært skalerbar løsning med IBM Storwize

niu Solutions tar nettskytjenester til nye høyder med IBM XIV


De fremtidsrettede

Hold kontakten med IBM Storage

Uttalelser fra brukerne

"Installeringen av selve FlashSystem-teknologien tok bare omtrent en time ... en plug-and-play-løsning."

- Tom DeJuneas, Coca-Cola Bottling Co. Consolidated

"IBM-løsningen har overgått våre forventninger ... Storwize var det rette valget for vår virksomhet."

- Andrea Trentin, COMAS

"Raskere tilgang til data via IBM FlashSystem er en viktig bidragsyter til vår ledende posisjon innen kundebehandling."

- Karim Abdullah, Sprint Nextel

"Som tjenesteleverandør oppnår vi en betydelig konkurransefordel av IBM XIV."

- Phil Clark, niu Solutions

"IBM-løsningen [Storwize V7000] gjorde det mulig for oss å utvide lagersystemet på en enkel måte, skritt for skritt..."

- Laurent Cervera, Agence France-Presse

"IBM har vært en svært avgjørende partner i implementeringen av infrastrukturen vår."

- Curt Boehm, Park Nicollet

"IBM prøver alltid å forbedre infrastrukturen, ikke bare når det gjelder utstyr eller bokser, men også beste praksis."

- Emilio Rodríguez Hinojosa, Axtel