IBM zEnterprise BC12

Zakelijke voordelen van zBC12

Zakelijke voordelen van zBC12

Meer informatie over de meerwaarde die zEnterprise uw organisatie te bieden heeft.

Linux on z Systems

Linux on z Systems

Verlaag uw IT-kosten via consolidatie en workloadimplementatie.

De zEnterprise BC12 (zBC12) biedt tweemaal zo veel capaciteit op instapniveau als zijn voorganger, de z114, voor dezelfde lage instapprijs. Daarnaast kent de zBC12 aanzienlijke verbeteringen voor wat betreft de beschikbaarheid, beveiliging, performance en totale omvang. De groei van zowel traditionele als nieuwe workloads kan worden opvangen via consolidatie, cloud, mobile en analytics. Verder biedt de zBC12 dezelfde innovaties en mogelijkheden van zEnterprise als de zEC12 en kan hij compromisloos worden opgeschaald naar de juiste omvang.


Belangrijkste kenmerken

Overal ter wereld zijn organisaties zich ervan bewust dat de rol van technologie als motor achter verandering toeneemt. Veel organisaties investeren minder in onderhoud van de infrastructuur, ten gunste van nieuwe projecten, zoals cloud, data analytics en mobiele applicaties. Om concurrerend te blijven, moeten ze zich constant aanpassen en moeten ze steeds sneller reageren, zodat ze nieuwe services via meerdere kanalen kunnen aanbieden aan klanten, partners en werknemers. Om maximaal van deze kansen te profiteren, moeten ze in staat zijn hun waardevolle gegevens te gelde te maken en hun applicaties volop ruimte te geven. Daarbij mag het budget niet worden overschreden en moet alles goed beveiligd en beschermd blijven, anders nemen de risico's voor de organisatie en de reputatie toe. Dit alles vraagt om een geoptimaliseerde infrastructuur: geïntegreerd, wendbaar, betrouwbaar en veilig.

Het nieuwste lid van de IBM® zEnterprise® System familie is de IBM zEnterprise BC12 (zBC12). Als instappunt voor enterprise computing vertoont de zBC12 veel gelijkenissen met de onwaarschijnlijk schaalbare IBM zEnterprise EC12: dezelfde innovatie en waarde, dezelfde opties voor flexibele groei, toonaangevende virtualisatie, betrouwbare resilience en mogelijkheden voor veilige cloud, enterprise mobility en operational analytics. De zBC12 kent een lagere en meer fijnmazige kostenstructuur, met belangrijke verbeteringen voor wat betreft packaging, performance en totale schaalbaarheid ten opzichte van eerdere generaties.

Speciale aanbiedingen

Systemen

IBM levert een portefeuille aan systemen en opslag, gecombineerd met de tientallen jaren ervaring met het oplossen van werkelijke problemen bij bedrijven. Met x86-, POWER- en mainframesystemen, met disk-, tape- en netwerkopslagsytemen is IBM als geen ander in staat de juiste combinatie van systemen te bieden.

Opslag

Efficiënte opslag is belangrijker dan ooit. In veel gevallen is de benuttingsgraad van disks slechts 20% — terwijl de hoeveelheid gegevens die u moet opslaan, explosief toeneemt. IBM Storage kan u helpen.

Netwerkfuncties

Het slimmere datacenter met een betere rendabiliteit van de IT kan worden gerealiseerd door servers en opslag te koppelen aan een ultrasnelle, intelligente netwerkstructuur die slimmer, sneller, groener en opener is. En die bovendien eenvoudiger is in het beheer. IBM gaat bij de implementatie van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van platte, geconvergeerde datacenternetwerken op een open manier te werk en baseert zich daarbij op standaarden.

Software

De complete Systems Software-oplossingen van IBM dragen bij aan de centralisatie, stroomlijning en automatisering van uw fysieke en virtuele infrastructuur, zodat u uw workloads kunt optimaliseren en beter in staat bent IT-services te verlenen die zijn afgestemd op uw bedrijfsdoelstellingen. We laten u graag zien op welke manier de geavanceerde functies in de IBM-hardware en -besturingssystemen effectiever kunnen worden gebruikt met behulp van IBM Systems Software, zodat u de volledige meerwaarde van IBM Smarter Computing kunt realiseren.

Geïntegreerde oplossingen

Het is de realiteit dat u een IT-infrastructuur nodig hebt die is ontworpen voor gegevens, die is afgestemd op de taak en die wordt beheerd als een cloud. Zijn uw IT-medewerkers het grootste deel van hun tijd bezig met het beheren van de IT? Dan houden ze weinig tijd over voor het stimuleren van de innovatie. Uw infrastructuur moet in staat zijn u vooruit te helpen in de markt. Hij moet u innovatiever, concurrerender en succesvoller maken.

Systeem-gerelateerde services

IBM verleent een volledige reeks systeem-gerelateerde services. Dat zijn services die u helpen bij het ontwerpen, ontwikkelen, integreren, optimaliseren, valideren en implementeren van complete oplossingen die On Demand Business ondersteunen.


zEnterprise innovaties