Over IBM mainframes

The Future Runs on z Systems

 

Tab navigation

Overal ter wereld worden datacenters geconfronteerd met de grote vraag in de IT: Hoe kan er met een gelijkblijvend budget worden voldaan aan de sterk toegenomen eisen? Bedrijven die het goed doen, beantwoorden deze vraag door hun infrastructuur te transformeren in de richting van smarter computing, gericht op gegevens, afgestemd op hun taak en beheerd in een cloud. Het unieke hybride ontwerp van het IBM zEnterprise System is bij uitstek geschikt om bij deze transformaties een leidende rol te spelen.

De zEnterprise System bestaat uit drie hoofdonderdelen. De kern wordt gevormd door de zEnterprise 196 (voor grote ondernemingen) of de zEnterprise 114 (voor middelgrote bedrijven). De IBM zEnterprise BladeCenter® Extension (zBX) biedt plaats aan IBM POWER7®- en System x-blades voor de implementatie van AIX- en Linux-applicaties en optimizers voor bepaalde workloads. De zEnterprise Unified Resource Manager bundelt het beheer van de resources en stelt de servicekwaliteit van z Systems beschikbaar voor alle mogelijke workloads.

Met de introductie van het zEnterprise System brengt IBM een enterprise server van wereldklasse op de markt, speciaal om de grote vraag in de IT te beantwoorden en om de nieuwe IT-services waar bedrijven op zitten te wachten, te leveren met een lagere kostenstructuur. Het IBM zEnterprise System maakt deel uit van een nieuwe generatie systemen die het voor bedrijven mogelijk maakt volop te profiteren van de kansen in een slimmere wereld.


Vrijheid door ontwerp

Maak kennis met de IBM zEnterprise System

Overstappen op z Systems

Kijk naar de uitleg van technische experts van IBM over de voordelen van zEnterprise

zEnterprise 196 en zEnterprise 114: De gouden standaard in enterprise computing

IBM Mainframes hebben een sterke traditie op het gebied van enterprise computing, en het zEnterprise System zorgt voor een verdere uitbreiding van de toonaangevende mogelijkheden van z Systems. Zo ontstaat er een nieuwe ’gouden standaard’ in enterprise computing.

Het zEnterprise System opent een hele reeks nieuwe mogelijkheden voor het implementeren van nieuwe workloads. In de meeste datacenters draaien de workloads tegenwoordig op meerdere platforms, conform de beste afstemming van een individuele workload op de kenmerken van het platform. Hoewel er in deze benadering gebruik wordt gemaakt van de sterke kanten die elke servertechnologie te bieden heeft, leidt het ook tot een grotere complexiteit en tot een gebrek aan integratie tussen van de verschillende workloads. Dit probleem wordt nog groter naarmate er in bedrijven in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van complexe multi-tier applicaties, zoals momenteel het geval is.

Het zEnterprise System is het eerste algemeen inzetbare systeem waarin de voordelen van multiple-platformarchitecturen onder de paraplu van één besturingspunt worden samengebracht. Veel van de complexiteits- en integratieproblemen waar moderne datacenters mee te kampen hebben, worden daardoor aangepakt. De zEnterprise vormt een ideale omgeving voor het implementeren van nieuwe workloads, of het er nu om gaat te profiteren van de servicekwaliteit van z Systems, of om een nauwere integratie van front-end applicaties met de op z Systemsaanwezige bedrijfsgegevens te realiseren.

Het zEnterprise System kent vier primaire omgevingen voor het implementeren van nieuwe workloads:

Uiteraard gelden er geen specifieke regels wat betreft het platform dat voor een bepaalde applicatie moet worden gebruikt. Veel applicaties zijn op de meeste platforms beschikbaar. Maar zEnterprise is het enige systeem dat een combinatie biedt van de flexibiliteit om zelf het platform te kiezen en de centralisatie van de aansturing en het beheer, waardoor uw bedrijf kan profiteren van het optimale implementatiescenario.

Ik help je graag verder

Atya Arain

Technische ondersteuning

Bladeren in z Systems

Hardware

IBM stelt zijn wereldberoemde mainframetechnologie beschikbaar om de grote bedrijven van dit moment te helpen snel en met extreme flexibiliteit te reageren op veranderende bedrijfsomstandigheden. Of het nu gaat om automatisering en geavanceerde virtualisatietechnologie of om open industriestandaarden, IBM-mainframes leveren altijd een concurrentievoordeel op voor bedrijven die actief zijn in een slimmere wereld.

Oplossingen

De technologie, oplossingen en branchekennis van IBM helpen u om met een scherper beeld van uw klanten de concurrentie aan te gaan. Onze z Systems-oplossingen combineren een fundament van IBM-hardware, -software en -middleware met flexibele financierings- en pakketopties. Hiermee is uw bedrijf beter opgewassen tegen de uitdagingen waar het bedrijfsleven in een on-demand wereld mee te maken krijgt. IBM kan u helpen bij het ontwikkelen van een klantgericht beeld en kan u bijstaan bij het leveren van de juiste oplossing en de juiste producten.

Besturingssystemen

IBM z Systems-servers werken met een groot aantal besturingssystemen, zoals z/OS, z/VSE, z/TPF, Linux on z Systems en de z/VM hypervisor.