Lees verder

IBM System Storage N series

Network attached storage (NAS). IBM NAS voor opslaginfrastructuur (US)

Tabnavigatie

Tabnavigatie


De IBM System Storage N Series kent ook een groot aantal functies en voorzieningen die samen een volledige set krachtige management- en operationele tools vormen, plus kopieerfuncties en functies voor high-availability en noodherstel. Met behulp van deze functies kan de systeembeheerder de hoogwaardige ondersteuning bieden die vereist is voor omgevingen met IP-gekoppelde opslagoplossingen.

N series software

 • Beschrijving afbeelden IBM System Storage N series met Performance Accelerator Module

  IBM System Storage N series Performance Accelerator Module (PAM) biedt u een nieuwe manier om de opslagperformance te optimaliseren. De N series PAM-oplossing verbetert namelijk de performance van workloads die willekeurig lees-intensief zijn, zonder dat de stations vaker worden benaderd

 • Beschrijving afbeelden IBM System Storage N series Provisioning Manager

  IBM System Storage N series Provisioning Manager-software verhoogt de operationele efficiency doordat de provisioning van bedrijfsbrede datasets wordt gestroomlijnd. De IT-beheerder voert een vast provisioningbeleid in, automatiseert complexe provisioningprocessen, controleert de naleving van het beleid en brengt opslagresources onder in een pool, zodat de benuttingsgraad ervan toeneemt. Provisioning Manager biedt serverbeheerders tevens de mogelijkheid om opslag beschikbaar te stellen binnen de grenzen die door de opslagbeheerder zijn bepaald.

 • Beschrijving afbeelden IBM System Storage N series Open System SnapVault

  Dankzij IBM N series Open System SnapVault Software kunnen Windows-, UNIX- en Linux-servers profiteren van N series Snapshot-processen (incrementele backups op blokniveau), zodat de backupgegevens zich korter op het WAN bevinden terwijl de betrouwbaarheid en de recoverymogelijkheden van de gegevens op peil blijven.

 • Beschrijving afbeelden IBM System Storage N series Protection Manager

  Protection Manager is intuïtief werkende software voor backup- en replicatiebeheer, specifiek voor gebundelde schijfopslagomgevingen op IBM N series. De software ondersteunt de gegevensbescherming en draagt, dankzij automatische backups en beleidsgebaseerd beheer, bij aan een verhoging van de productiviteit.

  Protection Manager geeft professionals in het datacenter de beschikking over een innovatieve softwareoplossing waarmee de gegevensbescherming op schijf efficiënt kan worden beheerd. In het hele bedrijf kan er een consequent beleid voor gegevensbescherming worden ingevoerd. Complexe beschermingsprocessen kunnen worden geautomatiseerd en er kan een pool van backup- en replicatieresources worden aangelegd, zodat de benuttingsgraad verbetert.

 • Beschrijving afbeelden IBM System Storage™ N series met Operations Manager (voorheen DataFabric Manager)

  IBM System Storage™ N series met Operations Manager biedt alle mogelijkheden voor monitoring en management van grote opslag- en contentdelivery-omgevingen met N series. Operations Manager genereert centraal waarschuwingen en rapporten, en bevat de configuratietools om de infrastructuur voor opslag en contentdelivery optimaal afgestemd te houden op de eisen ten aanzien van high-availability en lage TCO.

 • Beschrijving afbeelden Data ONTAP™

  IBM System Storage N series-systemen maken gebruik van Data ONTAP, een zeer schaalbaar en flexibel besturingssysteem voor netwerkopslagapparaten die worden ingezet in heterogene hostomgevingen. Data ONTAP ondersteunt high-availability en continuïteit van de bedrijfsvoering en maakt het opslagbeheer in grote ondernemingen flexibeler en minder complex.

 • Beschrijving afbeelden FlexCache

  Met IBM N series FlexCache-software kunnen een aantal van de meest hardnekkige problemen met gegevenstoegang en -beheer worden aangepakt. FlexCache-software is een ideale oplossing als de opslaginfrastructuur te lijden heeft onder veelvuldige bottlenecks bij leesbewerkingen, of als er behoefte bestaat aan efficiënte ondersteuning van toegang op afstand of aan gelaagde ("tiered") opslag die zich automatisch aanpast aan veranderende gebruikspatronen.

 • Beschrijving afbeelden IBM System Storage N series met SnapManager® voor Microsoft® Exchange

  IBM System Storage N series met SnapManager for Microsoft Exchange is een complete oplossing voor gegevensbeheer waarmee het opslagmanagement kan worden gestroomlijnd middels het vereenvoudigen van de configuratie en de backup- en herstelbewerkingen voor Exchange-databases.

 • Beschrijving afbeelden IBM System Storage N series SnapManager voor Hyper-V Software

  SnapManager for Hyper-V biedt een gebruiksvriendelijke, snelle en eenvoudige methode voor de backup en recovery van virtuele machines. SnapManager for Microsoft Hyper-V draagt ertoe bij dat u maximaal profiteert van uw virtuele Microsoft-omgeving, met meer flexibiliteit ten aanzien van de opslag en innovatieve oplossingen voor gegevensbescherming. Bij dit alles blijven de opslagkosten buitengewoon laag. Dit revolutionaire managementtool beschikt over een complete interface en vormt een geautomatiseerde oplossing voor het beheren van backup-, recovery- en replicatieprocessen voor virtuele machines in een virtuele omgeving.

 • Beschrijving afbeelden IBM System Storage N series met Single Mailbox Recovery en SnapManager for Microsoft Exchange

  De krachtige combinatie van IBM System Storage N series, SnapManager for Microsoft Exchange en de functie Single Mailbox Recovery biedt optimale ondersteuning aan het snel, nauwkeurig en rendabel backuppen en herstellen van Microsoft Exchange-gegevens. Met N series-software kunnen er nagenoeg onmiddellijk online backups van Exchange-databases worden gemaakt. Bovendien kan er worden gecontroleerd of de backups consistent zijn en kan Exchange op bijna elk niveau van fijnmazigheid worden hersteld: groep, database, map, afzonderlijke mailbox of afzonderlijk bericht.

 • Beschrijving afbeelden IBM System Storage N series met SnapManager voor Microsoft SQL Server

  IBM System Storage N series met SnapManager for Microsoft SQL Server is een complete oplossing voor gegevensbeheer waarmee het opslagmanagement kan worden gestroomlijnd. SnapManager draagt bij aan het stroomlijnen van de databaseopslag terwijl de configuratie- en de backup- en recoverybewerkingen voor SQL Server-databases worden gestroomlijnd.

 • Beschrijving afbeelden IBM System Storage N series SnapManager for Microsoft Office SharePoint Server 2007 Software

  IBM System Storage N series met SnapManager for Microsoft Office SharePoint Server draagt bij aan het verkorten van de tijd die wordt besteed aan routinematige backup- en recoverybewerkingen.

 • Beschrijving afbeelden IBM System Storage N series met SnapManager for Oracle

  IBM System Storage N series met SnapManager for Oracle is een complete oplossing voor gegevensbeheer waarmee het opslagmanagement kan worden gestroomlijnd en waarmee de configuratie en de backup- en herstelbewerkingen voor Oracle-databases kan worden vereenvoudigd.

 • Beschrijving afbeelden IBM System Storage N series met SnapManager for SAP

  Door de integratie en certificering van IBM System Storage N series SnapManager for SAP met SAP BRTools kan er volledig worden geprofiteerd van de innovatieve technologie van N series die beschikbaar is voor het beheer van SAP-gegevens. SnapManager automatiseert tal van complexe en tijdrovende taken, zoals backup, recovery en cloning—zodat de IT-medewerkers tijd overhouden voor werkzaamheden die meer toegevoegde waarde opleveren. Beheerders hoeven zich bij hun dagelijkse taken op het gebied van gegevensbeheer geen zorgen meer te maken over de onderliggende layout van de SAP-gegevens, want SnapManager for SAP neemt de onderliggende complexiteit voor zijn rekening

 • Beschrijving afbeelden SnapManager for Virtual Infrastructure

  IBM System Storage N series SnapManager for Virtual Infrastructure is een complete oplossing voor gegevensbeheer waarmee het opslagmanagement in een VMware® ESX-omgeving kan worden gestroomlijnd. Daarnaast worden activiteiten ten aanzien van backup, recovery en noodherstel van virtuele machine drastisch vereenvoudigd.

 • Beschrijving afbeelden AutoSupport-service voor IBM System Storage N series

  AutoSupport Service for IBM System Storage N series is bedoeld om de conditie van uw opslagsysteem continu te bewaken. Daarbij wordt er gebruikgemaakt van een geavanceerde, event-gestuurde logboekagent die deel uitmaakt van het besturingssysteem Data ONTAP™ ingebouwd in elk N series opslagsysteem.

 • Beschrijving afbeelden IP SAN-oplossing

  De IBM System Storage N series IP SAN-oplossing bestaat uit een complete set functies waarmee organisaties hun gegevensopslag van meerdere verspreide systemen gemakkelijk kunnen consolideren in een enkele, ultrasnelle opslagpool. Deze consolidatie leidt tot een verbetering van de beschikbaarheid van gegevens en de uptime van applicaties, maakt allesomvattende gegevensbescherming mogelijk, vereenvoudigt de infrastructuur en het beheer van de opslag en profiteert maximaal van bestaande investeringen en resources.

Software voor gegevensbeheer

 • Beschrijving afbeelden Clustered Failover

  IBM System Storage N series met Clustered Failover is een robuuste high-availability gegevensservice voor bedrijfskritische omgevingen. Clustered Failover wordt geïnstalleerd op een paar N series filers en verbetert de beschikbaarheid van gegevens doordat de gegevensservice van een filer die niet beschikbaar is, wordt overgebracht naar de andere filer in de cluster. In veel gevallen vindt de overdracht van de gegevensservice plaats zonder dat de eindgebruikers en applicaties er iets van merken en kan de gegevensservice snel worden hervat zonder merkbare onderbreking van de bedrijfsvoering.

 • Beschrijving afbeelden FlexShare

  IBM System Storage N series met FlexShare is een control-of-service tool voor het verlagen van de kosten en het vereenvoudigen van het opslagbeheer. FlexShare stelt opslagbeheerders in staat om verschillende applicaties te hosten op één opslagsysteem en om daarbij de juiste prioriteiten te stellen en te voorkomen dat dit impact heeft op cruciale applicaties.

 • Beschrijving afbeelden FlexVol™ & FlexClone™

  IBM System Storage N series-systemen met FlexClone- en FlexVol-technologie dragen bij aan de oplevering van oplossingen voor opslagvirtualisatie — oplossingen die het mogelijk maken om bedrijfsgegevens gemeenschappelijk te gebruiken in pools. Dankzij FlexVol-technologie kan de systeembeheerder dynamisch opslagruimte uit de pool van beschikbare opslagresources toewijzen aan een gebruiker, op basis van de ruimte die die specifieke gebruiker nodig heeft. Door deze flexibiliteit kan de bedrijfsvoering worden vereenvoudigd, kunnen de benuttingsgraad en de efficiency worden verbeterd en kunnen er snel en naadloos wijzigingen worden doorgevoerd. FlexClone-technologie genereert vrijwel onmiddellijk replica's van datasets en opslagvolumes waarvoor géén extra opslagruimte vereist is. Elk gekloond volume is een transparante virtuele kopie die kan worden ingezet voor de bedrijfsvoering.

 • Beschrijving afbeelden MetroCluster

  IBM System Storage N series met MetroCluster is een geïntegreerde oplossing voor high-availability en bedrijfscontinuïteit, en vormt een uitbreiding van de mogelijkheden van de IBM System Storage N series-portefeuille. MetroCluster is een eenvoudig te beheren oplossing en biedt vanuit het datacenter de mogelijkheid om failover te realiseren op een afgelegen locatie. Daarnaast is het mogelijk om gegevens vanaf een primaire site te repliceren naar een locatie op afstand, zodat de gegevens altijd actueel gehouden kunnen worden.

 • Beschrijving afbeelden MultiStore®

  Met IBM System Storage N series met MultiStore-software kunt u snel en eenvoudig afzonderlijke, persoonlijke logische partities maken in een filernetwerk en opslagresources. Elke virtuele opslagpartitie blijft volledig gescheiden van alle andere opslagpartities. Op die manier wordt voorkomen dat verschillende afdelingen binnen het bedrijf die dezelfde opslagresources gebruiken, elkaars partities kunnen benaderen of zelfs maar kunnen zien. MultiStore voorkomt op die manier dat de informatie op een virtuele partitie kan worden bekeken, gebruikt of gedownload door onbevoegde gebruikers.

 • Beschrijving afbeelden NearStore®

  IBM System Storage N series oplossingen die zijn geconfigureerd met SATA-disks of een N series Gateway, hebben een performance die de performance van primaire opslag benadert, voor een prijs die nauwelijks hoger is dan die van tape. Dergelijke "nearline" opslag vormt een aanvulling en verbetering van de bestaande methoden voor backup, archivering en gegevensbescherming op tape. Tussen de bestaande applicatieopslag en tape libraries wordt namelijk een derde laag van goedkope, gebruiksvriendelijke disks of SAN-schijven geplaatst. Zo ontstaat er een drie-laags opslagarchitectuur.

 • Beschrijving afbeelden SnapLock™

  De functie SnapLock verbetert de performance en beveiliging van gegevens op schijven voor nearline en primaire IBM System Storage N series-opslag. SnapLock is een geïntegreerd element van het besturingssysteem Data ONTAP en slaat business records op in een niet-wijzigbare vorm, zodat ze gedurende lange tijd snel online toegankelijk zijn. Op die manier draagt SnapLock bij aan het beheer van de permanentie, de nauwkeurigheid, de integriteit en de beveiliging van gegevens.

 • Beschrijving afbeelden SnapMirror®

  IBM System Storage N series-systemen met SnapMirror vormen de oplossing voor noodherstel en gegevensdistributie waar grote bedrijven momenteel behoefte aan hebben. Doordat de gegevens met hoge snelheden worden gerepliceerd via een LAN of WAN, draagt SnapMirror-technologie bij aan een grote beschikbaarheid en een snel herstel van bedrijfskritische applicaties. SnapMirror-technologie kan de gegevens spiegelen op een of meer netwerkfilers en maakt voortdurend updates van de gespiegelde gegevens, zodat ze actueel en beschikbaar blijven.

 • Beschrijving afbeelden SnapMover®

  SnapMover-technologie is een snelle en eenvoudige oplossing voor het migreren van gegevens tussen verschillend IBM System Storage N series-systemen. Daarbij blijven de gegevens beschikbaar en kunnen de gebruikers gewoon doorwerken. Met zijn krachtige en flexibele migratiefuncties draagt SnapMover-technologie bij aan een efficiënte aanpak van nieuwe opslag- en performancevereisten, zonder dat een en ander ten koste gaat van de productiviteit.

 • Beschrijving afbeelden SnapRestore®

  SnapRestore van IBM System Storage N series-systemen helpt grote bedrijven in geval van calamiteiten bij een snel herstel van de gegevens. SnapRestore-software kan gegevens van elke omvang herstellen (van afzonderlijke bestanden tot volumes van meerdere terabytes), zodat de bedrijfsvoering snel kan worden hervat.

 • Beschrijving afbeelden Snapshot™

  IBM System Storage N series-systemen waarop op een bepaald tijdstip een Snapshot kan worden gemaakt, scoren beter wat betreft stabiliteit, schaalbaarheid, herstellingsvermogen en performance. Op IBM System Storage N series-systemen kan de Snapshot-technologie worden ingezet als basis voor het ontwikkelen van een veelheid aan geavanceerde oplossingen voor gegevensbescherming in grote bedrijven.

 • Beschrijving afbeelden SnapDrive™

  IBM System Storage N series met SnapDrive-software biedt ondersteuning aan een flexibel en efficiënt gebruik van de opslagresources en draagt daardoor bij aan een verlaging van de kosten en een vermindering van de flexibiliteit. SnapDrive-software kent een keur aan mogelijkheden voor het virtualiseren en verbeteren van het opslagbeheer voor Microsoft Windows- en UNIX-omgevingen.

 • Beschrijving afbeelden SnapVault®

  Met IBM System Storage N series met SnapVault kunt u op een efficiënte manier zeer frequent backups maken van uw cruciale gegevens die zijn opgeslagen op IBM System Storage N series-systemen. SnapVault-technologie werkt gecentraliseerd en maakt voor de backups gebruik van schijven. Door backups op te slaan in meerdere Snapshot-kopieën op een secundair SnapVault-opslagsysteem kunnen grote bedrijven gedurende een bepaalde periode meerdere backups online houden, zodat de recovery sneller verloopt.

 • Beschrijving afbeelden SyncMirror®

  IBM System Storage N series met SyncMirror houdt de gegevens beschikbaar en up-to-date door twee kopieën van de gegevens online te houden. Bij gebruik in combinatie met een high-availability oplossing, zoals een IBM System Storage N series-systeem met Clustered Failover, zorgt SyncMirror voor een verdere verhoging van de beschikbaarheidsniveau.

Software voor opslagbeheer en applicatie-integratie

 • Beschrijving afbeelden SecureAdmin™

  SecureAdmin werkt op basis van opdrachten en maakt geverifieerde beheersessies tussen een beheerder en Data ONTAP mogelijk via internet of een intranet. SecureAdmin verzorgt de verificatie van zowel de beheerder als de filer en brengt een veilige, rechtstreekse communicatieverbinding met de filer tot stand. Telnet en rsh zijn vervangen door het krachtig versleutelde SSH 1.0-protocol, zodat administratieve logins, wachtwoorden en sessieopdrachten worden beschermd tegen “cleartext snooping”.

 • Beschrijving afbeelden SnapValidator™

  IBM System Storage N series met SnapValidator-software biedt een grote mate van bescherming voor Oracle-gegevens. Mogelijke beschadiging van de gegevens wordt vaak al gedetecteerd voordat deze daadwerkelijk plaatsvindt. Doordat modulaire opslagsystemen — met de protocollen iSCSI SAN, FC SAN en NAS — worden voorzien van intelligentie en database-awareness, kunt u ook buiten monolithische opslagomgevingen profiteren van de voordelen van checksum-functies.

Ik help je graag verder

Jeroen Pijpelink

Jeroen Pijpelink
IBM Server & Storage Specialist

Reach me: +31 020 514 5155


Technische ondersteuning

Neem contact op met IBM voor Enterprise technische ondersteuning voor IBM producten en diensten.

Productgids Storage

Kijk in de productgids en vergelijk alle IBM System Storage®-producten