IBM Storwize V7000 Unified en Storwize V7000 Disk Systems

Een nieuwe mate van efficiency in data storage

Belangrijkste kenmerken

Data vormen de nieuwe valuta van het bedrijfsleven en de belangrijkste asset van de moderne organisatie. Sterker nog, grote ondernemingen die bedrijfsinzichten opdoen op basis van hun data, hebben een twee keer zo grote kans om het beter te doen dan hun concurrenten. Maar toch is 72 procent van de ondernemingen nog niet begonnen met big data activiteiten, of verkeren ze nog in de planningsfase.1 Daar komt bij dat het veel organisaties teveel tijd en geld kost om bij te houden waar hun data nu eigenlijk worden opgeslagen. Het gemiddelde bedrijf koopt elk jaar 24 procent méér storage,2 maar gebruikt minder dan de helft van de capaciteit die al aanwezig was.3

Het simpele feit is dat de infrastructuur belangrijk is. Met de juiste infrastructuur kan een organisatie zijn bestedingen verschuiven en gaan investeren in projecten die goed zijn voor de bedrijfsresultaten. De infrastructuur moet ervoor zorgen dat er zo veel mogelijk waarde wordt gegenereerd op basis van data, met zo min mogelijk kosten en moeite en met een maximale flexibiliteit.

IBM® Storwize® V7000 Unified en IBM Storwize V7000 zijn gevirtualiseerde enterprise-class storage systemen die het fundament vormen voor de implementatie van een effectieve storage infrastructuur en voor het realiseren van een nieuwe mate van efficiency in data storage. Deze modulaire storage systemen zijn ontworpen als aanvulling op virtuele server implementaties en ze bieden de vereiste flexibiliteit en responsiviteit om veranderende eisen op te vangen.

Productkenmerken

Hardwareoverzicht


Contact IBM

Bladeren in System Storage


  • Financiering van de Storwize familie

    Eenvoudige en verantwoorde betalingsopties voor IBM Storwize systemen

IBM Real-time Compression en Storwize V7000 en SVC - Demo

Geïntegreerde Storwize V7000 Unified oplossingen

Ontworpen voor stevige integratie met hostplatforms en business applicaties